Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma (15 op) toteutetaan yliopistojen yhteistyöllä. Tutkimusperustaisen koulutuksen tavoitteena on tarjota uran eri vaiheissa oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajille sekä apulais- ja varajohtajina toimiville mahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan. Koulutus tukee ammatillista kehittymistä henkilöstöjohtamisessa ja työyhteisöjen kehittämisessä, johtajana kasvamisessa, pedagogisessa ja strategisessa johtamisessa, moninaisuuden johtamisessa sekä oppivien ja hyvinvoivien yhteisöjen kehittämisessä. 

Ajankohta

1.10.2021–31.12.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Tampere, Turku
Hinta
Maksuton

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma -hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä vuosina 2021–2022. Hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja rahoittajana on Opetushallitus.
KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksen kohderyhmää ovat päiväkodin johtajat ja varajohtajat tai vastaavassa asemassa olevat eri puolilla Suomea.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan vuosina 2021–2022. Koulutus koostuu yhteensä 15 opintopisteestä, joista kaikille yhteisiä opintoja on 8–10 op ja valinnaisia koulutusteemoja 7–5 op. Koulutuksessa on koko ryhmän yhdessä opiskelua ja alueellisia pienryhmäopintoja. 

Vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta riippuen koulutusjaksot toteutetaan reaaliaikaisesti joko hybridi- ja lähijaksoina tai kokonaan etätoteutuksina. Mikäli lähiopetus on mahdollista, koulutuspaikkakunnat ovat Helsinki (HY, Taideyliopisto), Tampere (TAU) ja Turku (TY). 

KOULUTUSOSIOT JA AIKATAULU

Koulutus alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022. Koulutusosioiden sisällöt ja alustavan aikataulun näet alla. Loput päivämäärät ja sisältökuvaukset tarkentuvat loppukevään ja syksyn 2021 aikana.

Syksy 2021

Aloitusseminaari (etänä), pe 1.10.2021

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan johtaminen (5 op) 

Johtajana kasvaminen ja mentorointi yhteisöllisen kehittymisen tukena (2 op), pe 8.10. ja 29.10.2021

 • Pakollinen: HY, TAU, TY, Taideyliopisto

Pedagoginen johtajuus (3 op), pe 5.11., 12.11. ja 19.11.2021

 • Pakollinen: HY, muille valinnainen


Kevät 2022

Varhaiskasvatuksen eri muodot ja niiden johtaminen (5 op)

Varhaiskasvatuksen johtamisen hallinnolliset ulottuvuudet (1 op) 1.4.2022

 • Pakollinen: HY, TAU, TY, Taideyliopisto

Moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen varhaiskasvatuksessa (2 op), 14.1. ja 21.1.2022

 • Pakollinen: HY, TAU, TY, Taideyliopisto

Valinnaiset opinnot:

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin johtaminen (2 op) 28.1. ja 4.2.2022
 • Varhaiskasvatus- ja esiopetusyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen (2 op) 11.3. ja 25.3.2022

Väliseminaari (etänä) 29.4.2022

Syksy 2022

Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (5 op)

Oppivan ja hyvinvoivan yhteisön kehittäminen pedagogisesta näkökulmasta (5 op) 2.9., 23.9., 14.10., 21.10. ja 4.11.2022.

 • Pakollinen: TY
 • Valinnainen muille

Johtamisen ja johtajuuden jännitteet (2 op) 26.8. ja 9.9.2022

 • Pakollinen: TAU
 • Valinnainen muille 

Varhaiskasvatuksen johtajan relationaalinen asiantuntijuus, kehittäjäidentiteetti ja johtajana voimaantuminen (3 op) 28.10., 11.11. ja 25.11.2022

 • Pakollinen: TAU
 • Valinnainen muille

Taideyliopiston valinnaiset opinnot:

 • Pakollinen: Taideyliopisto
 • Valinnainen muille
 • Kulttuurinen moninaisuus (1 op) 16.9.2022
 • Moninaiset oppijat (1 op) 7.10.2022
 • Yhteistyön malleja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ja kulttuurilaitosten välillä (1 op) 3.11.2022
 • Ekososiaaliset taidot taideperustaisen työskentelyn keinoin (2 op) 18.11. ja 2.12.2022

Valtakunnallinen päätösseminaari 9.12.2022

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutuksen ilmoittautuminen on auki 3.5.–15.6.2021.

Huom! Paikat koulutusohjelmiin ovat täynnä.

Valitse, mihin alueryhmään haluat ilmoittautua alla olevien linkkien kautta.

Jos ilmoittaudut esim. Helsingin alueryhmään, tutorpäivät järjestetään Helsingissä. Lisäksi voit osallistua mainituilla paikkakunnilla järjestettävien koulutuspäivien lähitoteutuksiin omien mahdollisuuksiesi mukaan. Koulutukseen otetaan enintään 48 (Helsinki), 20 (Tampere), 20 (Turku) ja 20 (Taideyliopisto) kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa (jotka täyttävät osallistujakriteerit) ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistamme koulutukseen päässeet ilmoittautumisen sulkeuduttua.

Koulutus on tarkoitettu päiväkodin johtajille, varajohtajille ja vastaavassa asemassa oleville. Koulutukseen otetaan enintään 48 (Helsinki), 20 (Tampere), 20 Turku ja 20 (Taideyliopisto) kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistamme koulutukseen päässeet ilmoittautumisen sulkeuduttua.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 30.6. jälkeen peruvalta peritään 80 euron perumismaksu.

YHTEISTYÖVERKOSTO

Koulutushanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä, ja hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat toisen vastaavan verkostohankkeen toimijat Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Verkostohankkeet tekevät yhteistyötä muun muassa valinnaisten opintojen järjestämisessä. Lisäksi tulossa on valtakunnallinen, yhteinen loppuseminaari.

LISÄTIEDOT

Elina Fonsén, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
p. 050 310 8776
elina.fonsen(at)helsinki.fi

Heli Hottinen-Puukko, kehittämisen asiantuntija, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
p. 046 922 3496
heli.hottinen-puukko(at)hyplus.fi

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.10.2021–31.12.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

Ilmoittautuminen on auki 3.5.–15.6.2021.

Huom! Kaikkien koulutusohjelman paikat ovat täyttyneet ja ilmoittautuminen on sulkeutunut!


Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>