Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Vaikuttavat verkkotekstit

Koulutuksessa keskitytään toimiviin teksteihin verkkosivuilla ja käydään läpi verkkokirjoittamisen periaatteita. Koulutuspäivän aikana tutustutaan muun muassa blogin kirjoittamiseen, tuotekuvauksien tekemiseen ja tekstien tuottamiseen sosiaalisen median kanaviin. Saat henkilökohtaista palautetta ja kehität käytännön osaamistasi vaikuttavien verkkotekstien tuottamisessa.

Ajankohta

14.10.2021

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Koulutus toteutetaan etänä verkkoyhteyden välityksellä.
Hinta
700€ + alv. 24 %
(yht. 868 €)

Koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi vaikuttavan verkkokirjoittamisen periaatteita ja tutustutaan kirjoittamiseen verkkosivuilla, blogeissa ja sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ja stoorit eri kanavissa). Lisäksi kerrataan saavutettavan sisällöntuotannon perusperiaatteet niin verkkopalveluihin kuin sosiaaliseen mediaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivän aikana hyödynnetään esimerkkejä ja tehdään harjoituksia kouluttajan johdolla. Vaikuttavaa verkkokirjoittamista lähestytään seuraavista näkökulmista: 

 • verkkokirjoittamisen abc
 • vaikuttavan ja toimivan verkkotekstin elementit
 • sisältö ja verkkolöydettävys
 • virkakielen muuttaminen ymmärrettävään muotoon
 • otsikointi
 • lukijalle kirjoittaminen
 • blogin kirjoittamisen abc ja kirjoitusvinkit
 • blogin rakenne ja tehokeinot
 • vinkkejä verkkokirjoittajalle: aloitus, ideointi, kirjoittaminen ja jäsentely
 • saavutettava sisältö verkkoteksteissä: verkkosivut, intrat, sosiaalinen media

Koulutuksen hyödyt

Osallistujat oppivat rakentamaan tekstisisältöjä verkon eri ympäristöihin sekä suunnittelemaan, muotoilemaan ja kehittämään omaa ilmaisuaan verkkoteksteissä. Koulutuksen aikana osallistujat:

 • testaavat erilaisia kirjoittamistekniikoita, joita hyödyntää verkkotekstien tuottamisessa omassa työssä
 • harjoittelevat kirjallista ilmaisuaan ja saavat siihen palautetta asiantuntijalta
 • löytävät unohduksissa olleita tai uusia taitoja kertoa ja kuvailla asioita verkkoteksteissä
 • oppivat kirjoittamisesta ja sisällöntuotannosta eri somekanaviin (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 • ymmärtävät eri verkkoympäristöjen erot tekstintuotannossa
 • saavat käsityksen saavutettavan verkkosisällön merkityksestä ja määreistä suhteessa omaan tekstiin
 • saavat ideoita niin sanotun virkajargonin ymmärrettäväksi tekemiseen.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii viestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija Piritta Seppälä, joka on Viestintä-Piritta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Piritta toimii yrityksen johtamisen lisäksi viestinnän, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttajana sekä konsulttina. Hänen tavoitteenaan on auttaa organisaatioita tekemään vaikuttavaa ja tavoitteellista viestintää sekä pysymään viestintämaailman muutoksissa mukana.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

14.10.2021

Hinta
700€ + alv. 24 %
(yht. 868 €)

!

Voit valita tämän koulutuksen osaksi DigiViestijä-koulutusohjelmaa.

Ilmoittaudu mukaan 1.10.2021 mennessä!
Ota yhteyttä
Kati Korhola
+358 50 556 0549
kati.tiihonen@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>