Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen, 4 op

Millaista on kestävä ihmisten johtaminen? Mitä on muutoksen johtaminen jatkuvan muutoksen aikakautena? Miten motivaatio syntyy ja miten sitä voi ylläpitää, kun tulevaisuuden ennakointi on mahdotonta? Millainen johtaminen on kestävää ja tuloksekasta? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä koulutuksessa, joka antaa valmiuksia ihmisten johtamiseen. Koulutus kuuluu osaksi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta. 

Ajankohta

7.9.–5.10.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
2 000  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 480 )

”Myötätuntoinen johtaminen tarkoittaa sitä, että pystyt todella asettumaan toisen asemaan ja sitä kautta myös asiakkaan asemaan. Ja parempi palvelu näkyy parempana tuloksena”, toteaa kouluttaja, erityispedagogiikan dosentti, yliopistonlehtori Lotta UusitaloLue lisää Lotta Uusitalon ajatuksia myötätuntoisesta johtamisesta täältä.

Hyöty ja keskeiset tavoitteet 

Koulutus antaa ajantasaiset tiedot ja työkaluja ihmisten johtamiseen tässä ajassa, jota kuvataan lyhenteellä VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) ja joskus myös termillä postnormaali. Koulutusmoduuli on osa Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta.

Saat koulutuksesta näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti.

Opit rakentamaan resilienssiä ja epävarmuuden sietokykyä organisaatioihin sekä ymmärrät, miten motivoidumme ja miten muita motivoidaan tässä ajassa. Pääset päivittämään omaa ja organisaatiosi johtamis- ja ihmiskäsitystä kestävän kehityksen aikakauteen.

Kenelle  

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja työskentelet jossakin seuraavista tehtävistä:

 • esihenkilö, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä 
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen

Keskeinen sisältö

Ennakko-orientoituminen:

 • Aivot ja työ − miten tukea hyvinvointia ajattelutyössä ja kestävässä johtamisessa

Ihmisten johtamisen haasteet ja strategisen hyvinvoinnin kehittäminen 2020-luvulla:

 • Tehokkuusajattelun perinne ja haasteet 
 • Kompleksinen maailma, organisaatioiden johtamisen murros ja johtamisen paradoksit − Miten strateginen johtaminen on muuttunut?
 • Ihmisten johtaminen VUCA-maailmassa (VUCA = volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)
 • Mitä on henkilöstöjohtaminen, jossa kohtaa globaalisuus ja lokaalisuus? 
 • Oman johtamisen muutoshaasteen muotoilu

Muutoksen rakentuminen:

 • Moderni muutosjohtaminen ja muutoksen etiikka 
 • Resilienssin ja joustavuuden edellytykset ja vaatimukset organisaatiolle 
 • Motivaatioteoriat ja motivoituminen − Miten ihminen motivoituu?  
 • Henkinen hiilijalanjälki − Mitä sinun johtamisesi tuottaa?  
 • Ihmiskäsitys ja johtamiskäsitys oman johtamisen kehittämisessä

Johtamisen työkalupakin uudistaminen:

 • Kompleksisuus ja systeemisyys johtamisessa ja päätöksenteossa
 • Yhteiskehittäminen ja osallistaminen muutosmenetelminä
 • Työvälineitä ja menetelmiä johtamisen uudistamiseen: ilmiöpohjainen johtaminen, itseohjautuvuus ja yhdessäohjautuvuus, diversiteetti ja inkluusiivisuus voimavaroina, fasilitoiva johtaminen

Toteutus ja työskentely 

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, joka liittyy aivotutkimukseen ja kestävään ihmisten johtamiseen, sekä kolme osallistavaa ja toiminnallista verkon kautta tapahtuvaa opiskelupäivää, jotka ovat 7.9., 21.9. ja 5.10.2022. Koulutuspäivien kesto on klo 9.00-16.00.

Opiskelupäivien väliin sijoittuvat omaan työhön liittyvät välijakson verkkotehtävät, joissa tarkastellaan oman organisaation kompleksisuushaasteita sekä ihmisten johtamista. Saat välityöskentelyyn ohjausta ja palautetta. Välityöskentely laajentaa konkreettisesti oman johtamisesi työkalupakkia.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisalustaa, toiminnallisia menetelmiä sekä sosiaalisen median välineitä osallistujien ja heidän organisaatioidensa tarpeiden mukaan. 

Kouluttajat

Koulutusmoduulin prosessinvetäjänä ja kouluttajana toimii Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio (FT), joka on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Ihanainen-Rokiolla on ammatillisen opettajan pätevyys erikoistuneena e-oppimiseen. Työelämäprofessuurin ohella hän toimii johdon valmentajana, liiketoimintamuotoilijana sekä yrittäjänä Growthsetters Oy:ssa. Ihanainen-Rokio on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelukehitystä ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä sekä Helsinki School of Businessin (Helbus) MBA-ohjelmassa.


 
Koulutuksen asiantuntijana toimii videoiden kautta professori ja aivotutkija Minna Huotilainen (Tkt). Hän on kognitiotieteen dosentti ja toiminut vuoden 2018 alusta Helsingin yliopiston kasvatustieteen professorina. Hän tekee tutkimusta oppimiseen, työelämään ja aivojen hyvinvointiin liittyen. Huotilainen on taitava tieteellisen tiedon popularisoija sekä pidetty ja palkittu kouluttaja ja koulutusvaikuttaja. Hänet on palkittu muun muassa J.V. Snellman -palkinnolla tieteellisen tutkimuksen tulosten tuomisesta suuren yleisön tietoon. Lisäksi hänet on valittu vuoden 2019 kouluttajavaikuttajaksi. Huotilainen on ollut myös kirjoittamassa useita kirjoja: Tunne aivosi, Aivot työssä, Keskittymiskyvyn elvytysopas, Näin aivot oppivat ja Uuden ajan muistikirja.


 

Lotta Uusitalo (FT) vierailee koulutusmoduulissa. Hän on perehtynyt positiivisen johtajuuden ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Uusitalo-Malmivaara osallistui CoPassion-hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli kasvattaa myötätuntoista yritystoimintaa. Koulumaailmassa hänen keskeisiä intressejään ovat positiivisen psykologian koulusovellukset ja etenkin erityisen tuen tarvitsijoiden hyvinvointi. Hänen tutkimusryhmänsä kehittää vahvuuspohjaista opiskelua ja kouluttaa opetushenkilökuntaa sen toteuttamiseen.

Nelli Hankonen vierailee koulutusmoduulissa. Hän on sosiaalipsykologian apulaisprofessori. Nelli on erikoistunut motivaation, elämäntapamuutoksen, motivoimistyylien tematiikkaan. Hänen johtamissaan hankkeissa on tutkittu ihmisten käyttäytymisen muutoksen ja motivaation prosesseja mm. liikuntaan, käsihygieniaan ja työhyvinvointiin liittyen. Viime vuosina hänen ryhmänsä on tutkinut ihmisten omatoimista tottumusten muutosta ja itsemotivoinnin onnistumisen edellytyksiä.

 

Hinta 

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 480 euroa). Hinta sisältää opiskelupäivien opetuksen, ohjauksen ja ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, opiskelumateriaalin, verkkoympäristön käytön opiskelun aikana.

Ilmoittautuminen  

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 24.8.2022 mennessä.  

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

Räätälöidyt toteutukset organisaatioille

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat
Asiakkuuspäällikkö 
Johtaminen ja ohjaus 
050 415 0520 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, aikuiskouluttaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen ja ohjauksen teema-alueen vetäjänä HY+:ssa. Hän on ollut mukana monien erilaisten koulutusten, monimuotokoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

7.9.–5.10.2022

Hinta
2 000  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 480 )

!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.8.2022.
Ota yhteyttä
Laura Maijala
+358 50 560 9396
laura.maijala@hyplus.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!