FI | SV | EN

Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Saat koulutuksesta näkökulmia ja menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestymiseen sekä siihen, miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Erinomaisen suorituskyvyn edellytyksenä on johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tukee perustehtävän suorittamista. Ainoastaan tiedostamalla johtamis- ja toimintakulttuurin dynamiikan, on sitä mahdollista muuttaa ja kehittää haluttuun suuntaan. Jotta organisaatio voisi erinomaisella tasolla saavuttaa sille asetetut tavoitteet, ei riitä, että sen ulkoisesti havaittavia toimintoja kehitetään.

Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, joka tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Voit osallistua tähän koulutukseen myös erikseen. Lisäksi koulutus voidaan toteuttaa asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena.

Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
1 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 232 )

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Koulutuksesta saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa organisaatioita ja niiden johtamista tarkastellaan havaittavissa olevaa toimintaa syvällisemmästä näkökulmasta.

Organisaatiot eivät ole vain havaittavia asioita ja toimintoja, vaan sen jäsenten sosiaalisesti konstruoimaa todellisuutta. Koulutuksessa tarkastellaan, miten päivittäinen johtamistoiminta ja organisaation jäsenten sille antamat merkitykset muokkaavat vallitsevaa johtamis- ja toimintakulttuuria ja miten luodaan modernia oppivaa yhteisöä.

Tässä koulutuksessa opit: 

 • päivittämään strategista henkilöstöjohtamista kestävyyskulmasta
 • tunnistamaan ja rakentamaan erilaisia tapoja oppivan organisaation luomiseksi
 • tunnistamaan keinoja, miten kytkeä yhteen yksilöiden ja ryhmien oppimista luodaksesi uudistumiskykyä organisaatioon
 • mitä on muotoiluajattelu ja miten sitä voidaan soveltaa organisaation muutoksen aikaansaamiseksi.

SISÄLLÖT

 • Systeemisyys toimintakulttuurina 
 • Kulttuuriparadigman olettamukset ja historialliset juuret
 • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatioihin ja niiden johtamiseen 
 • Johtamiskulttuuri ja organisaation toimintakulttuurin muutos
 • Moderni osaamisen johtaminen yksilön, ryhmien ja organisaation tasoilla sekä työssäoppimisen uudet muodot
 • Ikäjohtaminen ja elinikäiset urat, rekrytointi ja onboarding rakentamassa työn merkityksellisyyttä 
 • Muotoiluajattelusta uudistumisvoimaa

Teemoja painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää 4.12.2023 ja 9.1.2024, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa. Hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teemoihin perehdytään ennakolta ja valmennuspäivissä oivalletaan ja kehitetään yhdessä.
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja.
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena webinaarijärjestelmää ja verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita.  
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

VALMENTAJAT

Koulutuksen johtajana, prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta.

Tapio Lahtero (KT, dosentti, konsultti, eMBA) toimii harjoittelukoulujen johtavana rehtorina Helsingin yliopistossa ja hänen tutkimusalueinaan ovat johtamis- ja toimintakulttuuri, strateginen johtaminen ja jaettu johtaminen pedagogisen johtamisen lisäksi. Lahtero on ollut mukana myös koulutusviennissä ja johtanut johtamisen koulutuksia.

VTT ja sosiaalialipsykologian professori Nelli Hankonen vierailee koulutusmoduulissa webinaarin tai videon kautta. Hän on erikoistunut motivaation, elämäntapamuutoksen ja motivoimistyylien tematiikkaan. Hankosen johtamissa hankkeissa on tutkittu ihmisten käyttäytymisen muutoksen ja motivaation prosesseja muun muassa liikuntaan, käsihygieniaan ja työhyvinvointiin liittyen. Viime vuosina hänen ryhmänsä on tutkinut ihmisten omatoimista tottumusten muutosta ja itsemotivoinnin onnistumisen edellytyksiä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduuliin, ilmoittaudu mukaan ilmoittaudu-painikkeen kautta 1.11.2023 mennessä.

Moduulin hinta on 1 800 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 232 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana.

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu Kestävyyden avaimet -kirjaa, isomman kehittämishankkeen Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon.

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.  

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE 

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia, jotka sopivat esimerkiksi johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä:  

Marianne Terkki-Mallat  
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen  
050 415 0520  
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi 

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto- ja hybridikoulutusten sekä valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Hinta
1 800  (+alv/vat 24%)
(yht. 2 232 )

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 9.11.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista