Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio

Koulutus on osa HY+johtamisohjelmaa, josta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamisen muuttuvaan maastoon! Koulutuskokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Tästä koulutusmoduulista, johon voi osallistua myös erikseen, saat näkökulmia ja menetelmiä organisaation monimutkaisten ongelmien lähestyimiseen sekä siihen, miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti.
 

Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
Maksuton

Erinomaisen suorituskyvyn edellytyksenä on johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tukee perustehtävän suorittamista. Ainoastaan tiedostamalla johtamis- ja toimintakulttuurin dynamiikan, on sitä mahdollista muuttaa ja kehittää haluttuun suuntaan.

Jotta organisaatio voisi erinomaisella tasolla saavuttaa sille asetetut tavoitteet, ei riitä, että sen ulkoisesti havaittavia toimintoja kehitetään.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Koulutusmoduulista saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti. Koulutuksessa organisaatioita ja niiden johtamista tarkastellaan havaittavissa olevaa toimintaa syvällisemmästä näkökulmasta.

Organisaatio ei enää rakennu ainoastaan havaittavissa olevista asioista, esineistä ja toiminnoista, vaan se näyttäytyy ennen kaikkea jäsentensä sosiaalisesti konstruoimana todellisuutena. Koulutuksen osallistujat havaitsevat, miten päivittäinen johtamistoiminta ja organisaation jäsenten sille antamat merkitykset jatkuvasti muokkaavat vallitsevaa johtamis- ja toimintakulttuuria. 

Tässä koulutuksessa opit:

 • tunnistamaan ja rakentamaan erilaisia tapoja oppivan organisaation luomiseksi
 • mitä on muotoiluajattelu ja miten sitä voidaan soveltaa organisaation muutoksen aikaansaamiseksi
 • tunnistamaan keinoja, miten kytkeä yhteen yksilöiden ja ryhmien oppimista luodaksesi uudistumiskykyä organisaatioon.

SISÄLLÖT

 • Systeemisyys toimintakulttuurina
 • Kulttuuriparadigman olettamukset ja historialliset juuret
 • Symbolis-tulkinnallinen näkökulma organisaatioihin ja niiden johtamiseen
 • Johtamiskulttuuri organisaation toimintakulttuurin osakulttuurina
 • Kulttuurin muutoksen johtaminen
 • Osaaminen ja osaajat – mitä on moderni osaamisen johtaminen yksilön, ryhmien ja organisaation tasoilla
 • Miten ihminen motivoituu?
 • Työssäoppimisen uudet muodot: miten ammatillinen osaaminen uudistuu
 • Ikäjohtaminen ja elinikäiset urat
 • Rekrytointi ja onboarding rakentamassa työn merkityksellisyyttä
 • Kehittämishankkeiden rooli kompleksissa toimintaympäristössä
 • Muotoiluajattelusta uudistumisvoimaa

TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Kaksi (2) kokonaista valmennuspäivää, joihin kytkeytyy lyhyitä asiantuntija-alustuksia ja harjoituksia sekä valmentavaa ja vuorovaikutteista yhteispohdintaa ja -kehittämistä erilaisissa kokoonpanoissa
 • Ennakko- ja välityöskentelyä valmennusjaksojen välissä sekä mahdollinen jälkitehtävä: osallistujat pohtivat, työstävät ja harjoittelevat omia ja valmennukseen liittyviä keskeisiä teemoja yhdessä erilaisissa kokonpanoissa
 • Koulutuksessa hyödynnetään opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään, sekä webinaarijärjestelmää
 • Lähitoteutus Helsingissä (Sairastapauksissa tai vastaavissa on mahdollisuus osallistua myös etänä, mutta lähiosallistumista suositellaan.)

VALMENTAJAT

Koulutuksen johtajana sekä prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaan. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta.

Tapio Lahtero (KT, dosentti, konsultti, eMBA) toimii harjoittelukoulujen johtavana rehtorina Helsingin yliopistossa ja hänen tutkimusalueinaan ovat johtamis- ja toimintakulttuuri, strateginen johtaminen ja jaettu johtaminen pedagogisen johtamisen lisäksi. Lahtero on toiminut mukana myös koulutusviennissä ja johtanut johtamisen koulutuksia.  

VTT ja sosiaalialipsykologian professori Nelli Hankonen vierailee koulutusmoduulissa webinaarin tai videon kautta. Hän on erikoistunut motivaation, elämäntapamuutoksen ja motivoimistyylien tematiikkaan. Hankosen johtamissa hankkeissa on tutkittu ihmisten käyttäytymisen muutoksen ja motivaation prosesseja muun muassa liikuntaan, käsihygieniaan ja työhyvinvointiin liittyen. Viime vuosina hänen ryhmänsä on tutkinut ihmisten omatoimista tottumusten muutosta ja itsemotivoinnin onnistumisen edellytyksiä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

Jos olet ilmoittautunut opiskelemaan koko HY+johtamisohjelmaan, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen koulutusmoduuleihin. Jos haluat osallistua vain tähän moduulin, ilmoittaudu mukaan tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta 9.11.2023 mennessä.

Moduulin hinta on 1 900 euroa + alv 24 % (yhteensä 2 356 euroa). Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin sekä verkko-oppimisalustan ja mahdollisen webinaarijärjestelmän käytön koulutuksen aikana.

Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi moduulin siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu 360 arviointia ja palautetta, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/ työnohjausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon.

Varaamme oikeuden koulutusmoduulia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.12.2023–9.1.2024

Hinta
Maksuton

!

Jos haluat osallistua vain tähän koulutusmoduulin, ilmoittaudu mukaan 9.11.2023 mennessä.

Jos olet ilmoittautunut koulutuskokonaisuuteen HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tähän koulutusmoduuliin.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!