Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Työpajamenetelmä kirjoittamisen opettamiseen

Koulutuksessa tarjotaan opettajille tutkittuun tietoon perustuva ja helposti sovellettava työpajaopetuksen malli kirjoitustaitojen opettamiseen. Olennaista on kirjoittamismyönteisen kulttuurin rakentaminen ja kirjoittamisen näkeminen oppijan toimijuutena. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan esimerkiksi tehokkaita palautekäytäntöjä, opetuksen rakentamista esimerkkitekstien varaan ja kirjoittamisen kehollisuutta. Osallistujaa ohjataan tarkastelemaan omaa ryhmäänsä tai ryhmiään kirjoittamisympäristöinä ja perehdytetään häntä työpajamenetelmän mukaiseen kirjoittamisen opetuksen ajattelutapaan.

Ajankohta

1.9.–31.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Koulutus järjestetään etäopetuksena
Hinta
Maksuton

Kirjoitustaidot ovat yksilöllisen ilmaisun, oppimisen ja työelämätaitojen sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien perusta. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus kehittää koulupolun aikana kirjoittamistaitojaan sellaisiksi, että ne mahdollistavat itsenäisen ja omaehtoisen ilmaisun ja osallistumisen.

Kestävä kirjoitustaitojen oppiminen perustuu ennen kaikkea omaehtoisen ajattelun sekä omien näkemysten ja havaintojen varaan. Oppijan tulee olla alusta asti kirjoittaja ja kertoja, jolla on tarina kerrottavana ja jonka tulee tulla kuulluksi. Koulutuksessa opitaan, kuinka kirjoittamisen opetusta voi rakentaa näitä periaatteita tukevaksi.

Koulutuksen aikana osallistujaa ohjataan myös suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kirjoittamisen työpaja, muu opetuskokonaisuus tai menetelmällinen ote omassa ryhmässään osatehtävien avulla.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esi- ja alkuopetuksen, alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajille. Käytettävä materiaali on osin kaikille ryhmille yhteistä, osin luokka-asteittain eriytettyä.

Toteutus

Koulutus alkaa syyskuussa verkkojaksolla, johon sisältyy materiaaliin perehtymistä, tehtäviä ja verkkokeskustelua. Omaa työpajaa suunnitellaan, raportoidaan sekä reflektoidaan pääosin verkossa. Koulutukseen sisältyy myös muita sisältöjä sekä ryhmäyttäviä intensiivisiä etäopetusjaksoja.

Työpajaopetuksen malli pohjautuu pitkälliseen tutkimukseen ja kehitykseen New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston Teacher’s Collegen Reading and Writing -projektissa, jota koulutuksessa sovelletaan suomalaiseen kouluun sopivaksi.

Lisäksi keväällä 2022 järjestetään kirjoittamisen opetuksen vertaismentoroinnin opintojakso (5 op), johon sisältyy kirjoittamisen menetelmien syventämistä ja oma ohjaushanke, jonka voi toteuttaa esimerkiksi omassa koulussa ja lähialuella. Opintojakso sopii esimerkiksi tutor-opettajille tai sellaiseksi tähtääville. Opintojaksosta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2021 lopussa.

Lisäksi järjestään kaikille avoin loppuseminaari.

Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii FT, AO Johanna Pentikäinen. Hänellä on pitkä kokemus niin yliopisto-opetuksesta kuin täydennyskoulutuksesta ja opettajankoulutuksesta äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikassa. Hän on julkaissut runsaasti tutkimusta ja opintomateriaalia sekä kouluttanut HY+:n yhteistyössä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa järjestämässä ILO-koulutuksessa (Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen) sekä Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-koulutuksessa. Lisätietoja löydät osoitteesta https://kirjoittamisentyopaja.fi.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

1.9.–31.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Koulutuksen sisällöt ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

Ota yhteyttä

Pirjo Silfversten
+358 40 520 1270
pirjo.silfversten@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>