Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Työpajamenetelmä kirjoittamisen opettamiseen – Loppuseminaari 23.11.2022

Työpajamenetelmä kirjoittamisen opettamiseen -hankkeen loppuseminaarissa käydään läpi kirjoittamisen taitoja ja niiden opettamista. Seminaarissa keskustellaan siitä, millaisia välineitä työpajatyöskentely ja mentoritekstit antavat kouluopetukseen. Päivän tavoitteena on tarkastella yhdessä kirjoittamista kahden sellaisen esitystavan välityksellä, jotka harvemmin saavat huomiota kirjoittamisen opetuksessa – äänen ja liikkeen. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittama, ja loppuseminaari on maksuton.

Ajankohta

23.11.2022

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Helsingin yliopiston keskustakampus
Hinta
Maksuton

Työpajatyöskentelyn aluksi tehdään kehollinen harjoitus. Sen jälkeen päivä jatkuu tarinasta tanssiksi -ryhmätyöosuudella, jossa tehdään pienryhmän omien tekstien pohjalta koreografia yhdessä.

Toisessa ryhmätyöosuudessa käsitellään tekstien työstämistä musiikin keinoin. Välineenä on yhteissoittokannel, jota käytetään ryhmäyttävän sepittämisen välineenä.   

Kouluttajina toimivat FT, AO Johanna Pentikäinen, tanssitaiteen maisteri Tuire Colliander ja erityis- ja musiikinopettaja Lumi Ollila.

KOHDERYHMÄ

Seminaari on tarkoitettu esi- ja alkuopetuksen, alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajille.

PAIKKA

Siltavuorenpenger 10, Aurora, salit 115 (1. krs) ja 225 (2. krs), Helsinki

OHJELMA

13.00–14.00 Loppuseminaarin avaus: Mitä kirjoittamisen taidot ovat ja kuinka niitä opettaa? Kirjoittamisen työpajat ja mentoritekstit oppimisen mahdollistajina. Kehollinen harjoitus ja työpajatyöskentelyn valmistelua, Johanna Pentikäinen 

14.00–14.15 Tauko

14.15–17.00 Tarinasta tanssiksi – Koreografiaa yhdessä muotoutuen, Tuire Colliander

14.15–17.00 Kieli ja musiikki – Yhteissoittokannel ryhmäyttävän sepittämisen välineenä, Lumi Ollila

17.00 Loppusanat, Johanna Pentikäinen

KOULUTTAJAT

Johanna Pentikäisellä (FT, AO) on pitkä kokemus niin yliopisto-opetuksesta kuin täydennyskoulutuksesta ja opettajankoulutuksesta äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikassa. Hän on julkaissut runsaasti tutkimusta ja opintomateriaalia sekä kouluttanut HY+:n yhteistyössä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa järjestämässä ILO-koulutuksessa (Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen) sekä Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-koulutuksessa.

Tuire Colliander (tanssit. maist.) on tanssipedagogi-tanssija sekä tohtorikoulutettava Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Taiteellisessa väitöstutkimuksessaan Tuire tutkii alle kouluikäisten lasten parissa toteutettavaa, kokonaisvaltaiseen vuorovaikutukseen ja eettiseen kohtaamiseen perustuvaa tanssipedagogiikkaa. Keskeisiä lähestymistapoja Tuiren työskentelyssä ovat dialoginen asennoituminen, ajan ja tilan luominen kehkeytymiselle sekä piirtäminen luovana koreografisen kirjoittamisen muotona. 

Lumi Ollila on hiljattain valmistunut erityis- ja musiikinopettaja sekä yhteissoittokanteleen pedagoginen kehittäjä ja kouluttaja. Hän on musiikinopettajana Joensuussa Lyseon peruskoulussa ja lukiossa. Lumi soittaa maailman ensimmäisessä yhteissoittokanteleyhtyeessä Vellassa ja toteuttaa Harrastamisen Suomen mallissa yläkouluikäisille tarkoitettua, viikottain kokoontuvaa popkantelebändiä, jossa sovitetaan ja soitetaan yhteissoittokanteleella nuorille tuttuja biisejä. Lisäksi Lumi on osallistunut New Cultural Horizons -hankkeeseen, jossa on suunniteltu erityisopetukseen kantelekerhoja.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

23.11.2022

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu seminaariin 15.11.2022 mennessä, mukaan mahtuu 36 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ota yhteyttä
Sari Saarinen
+358 50 4794761
sari.saarinen@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!