Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Työhyvinvoinnista voimaa

Onnistuminen hajautetussa ja hybridityössä on ajankohtaisempaa nyt kuin koskaan. Digitalisoitumisen ja viimeistään koronakokemusten myötä hajautettu työ tulee todennäköisesti lisääntymään ja vakiintumaan normaaliksi työnteon tavaksi. Toisaalta hajautettua työtä on tehty monessa organisaatiossa jo pitkään, ja etäasiantuntijuus ja etäjohtaminen on monelle jo tuttua. Onpa tilanteesi mikä tahansa, saat tästä ajankohtaisesta koulutuksesta vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseen sekä itsesi ja muiden parempaan työkyvyn johtamiseen. Työhyvinvoinnista voimaa -koulutus toimii myös johdantomoduulina myöhemmin lanseerattavalle ja laajemmalle työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen koulutuskokonaisuudelle.

Ajankohta

16.3.–31.3.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus toteutetaan etänä.
Hinta
890€ + alv. 24 %
(yht. 1103,6 €)

Käytännön työkaluja työkyvyn ja -hyvinvoinnin kehittämiseen

Kuuluuko vastuullesi muun muassa työkykyä ja työhyvinvointia edistävien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen?

Tästä koulutuksesta saat eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä itsesi ja muiden parempaan työkyvyn johtamiseen. Paneudumme muun muassa hyvän vuorovaikutuksen merkitykseen, me-hengen ylläpitämiseen, työn organisoimiseen niin että kuormitus vähenee sekä tuloksekkaaseen suorituskykyyn.

Tämän koulutuksen avulla ymmärrät, miksi ja miten itsensä ja muiden johtaminen vaikuttaa työhyvinvointiin. 

Koulutuksesta saat:

 • työkaluja yksilöiden ja tiimin parempaan johtamiseen mahdollisesta etäisyydestä huolimatta
 • keinoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ja positiivisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen
 • välineitä työkuormituksen vähentämiseen ja keskittymiskyvyn lisäämiseen
 • ideoita luottamuksen rakentamiseen ja vahvistamiseen
 • eväitä osallistamiseen ja tiimin sisäisen vastuunoton tasaamiseen

Keskitymme koulutuksessa siihen, miten johtaa itseä ja muita sekä miten varmistaa asioiden eteneminen ja huolehtia jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi käymme läpi sitä, miten varmistaa tehokas ja tuloksellinen yhteistyö tiimissä.

Perehdymme aiheeseen tutkitun tiedon valossa, tarkastelemme, mitä se käytännössä tarkoittaa sekä käymme läpi erilaisia käytännön esimerkkejä monipaikkaisesta asiantuntijatyöstä, etäjohtamisesta ja hajautetusta tiimityöstä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilö- tai johtotehtävissä toimiville, mutta koulutuksesta hyötyvät myös hr-ammattilaiset, tiiminvetäjät, projektipäälliköt ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät.

Sisältö

Koulutuksessa lähestytään aihetta ensin yleiskuvasta ja edetään yksilön kautta koko tiimin tasolle. Hyvinvointi ja työkyky kulkevat mukana koko ajan eri näkökulmista.

On tärkeää tiedostaa mahdollisuudet ja riskit, tunnistaa omaan organisaatioon sopivat toimintatavat sekä muokata oma toiminta tilanteeseen sopivaksi. Koulutuksen aikana tehtävät harjoitukset ja käytännön vinkit ovat sovellettavissa omaan päivittäiseen työhön, konkreettisiin arjen tilanteisiin ja osallistujien omiin esimerkkitapauksiin.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus koostuu neljästä 3,5 h pituisesta koulutuspäivästä ja sisältää kevyen ennakkotehtävän, johon annetaan tarkempi ohjeistus lähempänä koulutuksen alkamista.

1. koulutuspäivä ke 16.3.2022 klo 9-12.30: Mistä työhyvinvointi koostuu

 • Työhyvinvoinnin osa-alueet
 • Paluu lähityöskentelyyn, mitä tulisi huomioida?
 • Miten työn monipaikkaisuus vaikuttaa itsen ja muiden työhyvinvointiin?
 • Monipaikkaisen ja hajautetun työn kulmakivet

2. koulutuspäivä to 17.3.2022 klo 9-12.30: Esihenkilö työhyvinvoinnin mahdollistajana

 • Sisäisen motivaation vahvistaminen hajautetussa työssä
 • Suorituskyvyn perustekijät
 • Positiivinen vuorovaikutus ja hyvän suorituksen johtaminen
 • Miten olla tukena ja läsnä?
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys työhyvinvoinnissa
 • Yhteisöllisyys, psykologinen turva, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus
 • Osaamisen edellytykset ja keinot

3. koulutuspäivä ke 30.3.2022 klo 9-12.30: Yksilön tarpeet ja ihminen kokonaisuutena

 • Ihminen kokonaisuutena ja erilaisena yksilönä
 • Tunnetaitojen ja resilienssin merkitys
 • Yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnista

4. koulutuspäivä to 31.3.2022 klo 9-12.30: Me kaikki yhdessä

 • Yhdessä tekeminen ja sitoutuminen
 • Yhteisen suunnan varmistaminen ja tavoitteiden kautta johtaminen
 • Hyvän työilmapiirin ja yhteisöllisyyden rakentaminen
 • Itseohjautuva yksilö me-hengen vahvistajana
 • Organisaation lakisääteiset velvollisuudet
 • Työhyvinvointikyselyt, niiden purku ja hyödyt

Kouluttaja

Kouluttaja Pirkko Tavaila on työyhteisövalmentaja ja mentori, joka auttaa yksilöitä ja tiimejä menestymään kestävästi. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, tiedottaja sekä hyvinvointivalmentaja. 30 vuoden liike-elämän työkokemus yhdistettynä ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärrykseen tekee hänestä arvokkaan työelämän ja organisaatiokulttuurin kehittäjän.  Pirkko toimii myös Timanttia Consulting Oy:n asiantuntijatiimissä. Hänen erityisosaamistaan on itsensä johtaminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen etätyössä sekä toimivan yhteistyön ja tiimityön varmistaminen hajautetuissa tiimeissä.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

16.3.–31.3.2022

Hinta
890€ + alv. 24 %
(yht. 1103,6 €)

!

Ilmoittaudu mukaan 2.3.2022 mennessä.
Ota yhteyttä
Kati Korhola
+358 50 556 0549
kati.korhola@hyplus.fi
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>