Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Turvallinen koulu: Koulukiusaamisen juridiikka

Mitkä ovat rehtorin, opettajien ja koulun muun henkilöstön toimintavelvollisuudet ja -keinot koulukiusaamiseen puuttumisessa? Tässä koulutuksessa perehdytään koulukiusaamiseen puuttumiseen velvoittavaan lainsäädäntöön ja puuttumiskeinoihin sekä kiusaamiseen liittyviin mahdollisiin rikos- ja vahingonkorvausvastuisiin. Myös koulun henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudet käydään läpi.

Ajankohta

31.3.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
220€ + alv. 24 %
(yht. 272,8 €)

Perusopetuslain 29 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Tämä velvoittaa opetuksen järjestäjiä huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulun henkilöstön tehtävänä on puuttua kiusaamiseen ja turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen ympäristö.

TAVOITE 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on eväät puuttua koulukiusaamiseen myös juridisesti ja ennaltaehkäistä henkilökunnan joutumista juridiseen vastuuseen. 

KOHDERYHMÄ 

Koulutus on suunnattu rehtoreille, opettajille sekä oppilashuollon ja muun kouluhenkilöstön jäsenille.

TOTEUTUSTAPA 

Koulutus järjestetään verkossa 31.3.2022 klo 9–15 Teams-etäyhteydellä. Päivä sisältää kouluttajan alustuksia, paljon käytännön esimerkkejä sekä mahdollisuuksia osallistujien kysymyksille ja keskustelulle. Kouluttajalle voi esittää etukäteen kysymyksiä ja vastauksen saa koulutuksessa.

SISÄLLÖT 

  • Koulukiusaaminen oikeudellisena ilmiönä 
  • Turvallisen kouluympäristön säädösperusta 
  • Turvallisen kouluympäristön vastuuhenkilöt 
  • Yleiset keinot 
  • Erityiset keinot 
  • Vertaissovittelu 
  • Koulun vastuuhenkilöiden ilmoittamisvelvollisuudet 
  • Vastuuhenkilöiden työ- ja virkasuhdevastuu 
  • Vastuuhenkilöiden vahingonkorvausvastuu 
  • Vastuuhenkilöiden rikosvastuu

KOULUTTAJA 

Kouluttajana toimii varatuomari, OTM Kaija Kess. Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu – Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012). 

Kaija Kessin aikaisempien koulutusten osallistujien kommentteja:

”Pidin erityisesti siitä, että asiantuntija oli nähnyt vaivan etsiä juridisen, mutta monipuolisen näkökulman koulukiusaamiseen ja siitä, että koulutus oli vahvasti asiakeskeinen.”

“Koulumme toimintamallit lähtevät nyt tarkasteluun ja tiedotukseen satsataan varmasti.”

”Toimin opettajankoulututtajana, ja aineenopettajaksi opiskelevat janoavat tietoa koulukiusaamisesta. Koen, että sain tästä todella hyviä eväitä opetukseeni!”

”Kouluttajan rauhallinen esitystapa ja äänenkäyttö oleellisia asioita ja sanoja painottaen auttoi ymmärtämään sisällön.”

Ilmoittautuminen
Ajankohta

31.3.2022

Hinta
220€ + alv. 24 %
(yht. 272,8 €)

!

Ilmoittaudu 17.3.2022 mennessä.

Koulutuksen hinta sisältää koulutusmateriaalit ja todistuksen. 

Koulutus on mahdollista tilata myös organisaatiokohtaisena toteutuksena. Ota yhteyttä: selja.saarialho@hyplus.fi
Ota yhteyttä
Selja Saarialho
+358 40 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>