Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely (5 op)

Toimivat väestösuhteet sekä polarisaation ja konfliktien käsittely -koulutus antaa välineitä tunnistaa ja käsitellä vastakkainasetteluja ja konflikteja, joita monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyy sekä tekee tutuksi Suomen väestösuhdepolitiikkaa ja keinoja toimivien väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ammattilaisille suunnatussa monimuoto-opetuksena järjestettävässä täydennyskoulutuksessa tarkastellaan teemoja monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. 

Ajankohta

26.10.2021–17.5.2022

Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka
Tampereen seurakuntayhtymä
Hinta
80€ + alv. 24 %
(yht. 99,2 €)

Tuntuuko siltä, että suomalainen yhteiskunta on entistä polarisoituneempi? Mietityttääkö miten ammattilaisen tulisi reagoida vastakkainasetteluihin? Kohtaatko työssäsi konflikteja, joiden käsittelyyn toivoisit lisää työvälineitä? Pohditko miten toimivia väestösuhteita voisi käytännössä edistää?

Tule oppimaan ja löytämään uusia näkökulmia työhösi!

Aika: 26.10.2021 – 17.5.2022

Lähiopetus (klo 9-16): 26.-27.10, 10-11.1., 17.5.

Etäopetus: Omaehtoisesti, sekä kahden tunnin webinaarit (klo 14-16) 16.11., 7.12., 8.2., 8.3., 5.4.

Muutokset opetuksen aikatauluun mahdollisia.

Paikka: Lähiopetus toteutetaan Tampereen seurakuntayhtymän tiloissa, Näsilinnankatu 26, Tampere.

Haku päättyy 30.7.2021.

Kurssille haetaan vuonna 2021 ensisijaisesti henkilöitä, jotka toimivat Tampereella/Pirkanmaalla, ja jotka ovat kiinnostuneet olemaan mukana alueellisessa asiatuntijaverkostossa, joka tulee toimimaan yhdessä ajattelun ja yhteistyön kehittämisen alustana. Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumistiedot hakulomakkeeseen sekä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi juuri sinut tulisi valita tälle kurssille?
 • Missä roolissa toimit Pirkanmaalla?
 • Miten polarisaatio ja konfliktit vaikuttavat työssäsi?

(max. 1500 sanaa)

Hakulomake sekä ilmoittautumistiedot välitetään kurssin pääkouluttajille, jotka suorittavat osallistujavallinnan. Kurssille valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 15.8.2021 mennessä.

JOHDANTO

Yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt Suomessa, kuten muuallakin. Rakentavan keskustelun puuttuminen heikentää yhteistyön mahdollisuuksia ja uhkaa yhteiskuntarauhaa. Suomi tunnetaan kansainvälisen rauhanvälityksen asiantuntijana, mutta sisäisen turvallisuuden edistäminen konfliktinratkaisun tai sovittelun keinoin ei ole vielä saanut riittävästi sijaa julkisessa keskustelussa.

Kurssilla pohditaan sitä, miksi yhteiskunnat, yhteisöt ja ryhmät ovat jonkin verran polarisoituneita ja käsitellään sitä, miten yhteiskuntaan vääjäämättä kuuluvien konfliktien kanssa voidaan toimia rakentavasti ja haetaan vastauksia siihen, mikä on toimivien väestösuhteiden ja yhteiskuntarauhan – tai yhteisötasolla asumisrauhan, opiskelurauhan tai työrauhan – salaisuus.

Koulutuksessa tarkastellaan näitä ilmiöitä ja kehityskulkuja teorian ja käytännön kautta, mikrotasolta makrotasolle. Aiheina on oman asemoitumisen ja omien toimintatapojen tarkastelu, polarisaation, vastakkainasettelujen ja konfliktien käsittelyn perustaidot ja menetelmät, ryhmä – ja väestösuhteet, identiteetti sekä yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutus ihmisten ja ryhmien välisiin suhteisiin.

Kurssi toteutetaan Koneen Säätiön hanketuella ja se rakentuu tammikuussa 2020 julkaistulle tietokirjaan Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan (Into Kustannus). 

KENELLE KOULUTUS SOPII

 • opetuksen, kasvatuksen, sosiaalialan, nuorisotyön alan, turvallisuusalan ja julkishallinnon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään vastakkainasetteluja ja konflikteja ja/tai joiden tehtäviin kuuluu edistää toimivia väestösuhteita
 • väestösuhdepolitiikasta, polarisaatiostrategisesta ajattelusta ja konfliktiteoriasta kiinnostuneille ammattilaisille, jotka haluavat täydennyskoulutusta
 • työntekijöille, jotka haluavat pohtia kurssin teemoja omaan työtehtäväänsä ja rooliinsa/asemaansa liittyen ja tarjota oppimaansa oman organisaationsa käyttöön 

HYÖDYT OSALLISTUJALLE JA ORGANISAATIOLLE

 • osallistuja saa teoreettista tietoa kurssin keskeisistä käsitteistä (esimerkiksi polarisaatio, konfliktit, ryhmäkäyttäytyminen, identiteetti, väestösuhteet)
 • osallistuja oppii tunnistamaan, kuinka konteksti, rakenteet ja omat toimintatavat vaikuttavat polarisaatiossa ja konflikteissa ja päinvastoin
 • osallistuja saa käytännön työvälineitä teoreettisen tiedon soveltamiseen omassa työympäristössään
 • osallistuja oppii toimimaan ammattilaisena riippumattomasti ja vastakkainasetteluja purkavalla tavalla sekä tunnistamaan ja käsittelemään jokapäiväisiä konflikteja ja vastakkainasetteluja niiden eri vaiheissa
 • organisaatio saa mahdollisuuden kehittää omia sisäisiä valmiuksia toimia polarisaatiostrategisesti ja käsitellä konflikteja rakentavasti ja kestävästi
 • organisaatio lisää sisäistä ymmärrystä Suomen väestösuhdepolitiikan tavoitteista ja valmiuksia toimia omassa kontekstissa väestösuhteiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • organisaatio hyötyy sen erityistarpeisiin räätälöidysti laaditusta kehittämistehtävästä, jonka osallistuja tuottaa kurssin aikana
 • koulutuksessa kokeillaan alueellisen yhteistyöverkoston rakentamista koulutusta hyödyntäen

KESKEISET SISÄLLÖT

Koulutuksen keskeinen sisältö kattaa kolme pääteemaa: väestösuhteet, polarisaatio ja konfliktit.

Teemoihin paneudutaan seuraavien kokonaisuuksien kautta:

 • makrotason rakenteet, yhteiskuntapolitiikka ja katsaus historiallisiin kehityskulkuihin 
 • ryhmä- ja väestösuhteet, vuorovaikutus ja sosiaalinen identiteetti 
 • käytännön taidot, ammatillinen toimijuus ja asemoituminen

Koulutuksessa tarkastellaan teemoja monipuolisesti sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. 

OPISKELUTAVAT 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja kaikkia sen keskeisiä sisältöjä käsitellään teorian ja käytännön kautta.

Monimuoto-opetus sisältää:

 • Koulutusvideoita (4 kpl) ja niihin liittyviä reflektointitehtäviä 
 • Webinaareja (5 kpl) ja niihin liittyviä reflektointitehtäviä  
 • Lähiopetuspäiviä (5 päivää), jotka muodostuvat pääosin fasilitoidusta työpajatyöskentelystä, vuorovaikutteisista tehtävistä sekä käytännön harjoituksista
 • Kurssikirjallisuuden lukeminen (kurssikirja Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan sekä valinnan mukaan vierailevien kouluttajien valitsemat lisälukemiset)
 • Omaan työhön liittyvä kehittämistehtävän laatiminen

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, mutta vierailevien kouluttajien lisälukemiset saattavat sisältää englannin kielisiä tekstejä. Koulutuksen vaikutuksia arvioidaan etu- ja jälkikäteen täytettävillä oppimista ja kompetenssin kasvua mittaavilla kysymyksillä. 

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajina toimivat Miriam Attias sekä Hanne von Weissenberg.

Miriam Attias (KM, YTM) on työyhteisö- ja naapurustosovittelun erityisosaaja. Hän toimii työyhteisöjen, naapurustojen ja organisaatioiden konfliktien käsittelyn, sovittelun ja koulutuksen parissa.

Hanne von Weissenberg, (Dos., TT) työskentelee verkosto- ja yhteisötyön asiantuntijana Tampereen hiippakunnassa. Hän on koulutukseltaan myös työnohjaaja ja kirkon organisaatiokonsultti, ja käyttää työssään dialogisia ja yhteisluomisen menetelmiä. 

Alustavasti seuraava toteutus on tarkoitus järjestää 2022-2023. Konseptia voidaan myös toteuttaa räätälöitynä esim. organisaatiolle tai kunnalle. Lisätietoja varten ota yhteyttä Sissel Korpisolaan (sissel.korpisola@hyplus.fi).

Ilmoittautuminen
Ajankohta

26.10.2021–17.5.2022

Hinta
80€ + alv. 24 %
(yht. 99,2 €)

!

Kurssin kulut katetaan suurimmaksi osaksi Koneen Säätiön hanketuella. Osallistujilta peritään 80 euron (+ alv 24%, yhteensä 99,20 euroa) osallistujamaksu, joka sisältää osallistujille postitettavan kurssikirjan.

Ilmoittautuminen päättyy 30.7.2021
Ota yhteyttä
Sissel Korpisola
+358 50 309 2618
sissel.korpisola@helsinki.fi
Hellin Robinson
+358 50 4068421
hellin.robinson@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>