Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Toimiva etä- ja hybridiopetus

Verkko-opetus on tuonut sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että haasteita opettajien arkeen, ja on todennäköistä, että erilaisiin etäopetusmenetelmiin turvaudutaan oppilaitoksissa jatkossa yhä enemmän. Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat laajentuneet, ja esimerkiksi hybridiopetus mahdollistaa opintojen paremman saavutettavuuden ja tarjoaa uudenlaisen tavan osallistua opetukseen. Samalla se edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja taitoja niin opettajilta kuin oppijoiltakin. Koulutus auttaa löytämään ja kokeilemaan toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä omaan ja koulun opetustyöhön. Se soveltuu kaikille asteille ja tarjoaa konkreettista apua uudenlaiseen opetusarkeen. 

Ajankohta

27.10.–30.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
350€ + alv. 24 %
(yht. 434 €)

Koulutuksen tavoitteena on

 • tukea osallistujia suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekästä oppimista ja opetusta verkko-/etäopiskeluna  
 • auttaa käyttämään etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia digivälineitä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti    
 • auttaa löytämään ja kokeilemaan toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä omaan ja oppilaitoksen etäopetustyöhön  
 • löytää keinoja onnistuneen hybridiopetuksen järjestämiseen: pedagogiset ratkaisut, opetukseen liittyvät käytännöt  
 • löytää ja kehittää vertaistukea sekä yhteistyömahdollisuuksia opettajien kesken.

Toteutus
 
Koulutukseen kuuluu viisi verkkotapaamista (á 2 tuntia) sekä pienimuotoisia, omaan tämänhetkiseen opetustilanteeseen sovellettavia kokeiluja tapaamisten välillä aina kulloinkin käsiteltävään teemaan liittyen.

Koulutuksen alussa tehdään ennakkokysely, jossa kartoitetaan osallistujien tarpeita sekä kokemuksia ja tuntemuksia etäopetuksen järjestämisestä ja käytännöistä. Verkkotapaamisten teemoja voidaan muokata osallistujien tarpeiden mukaan. 

Verkkotapaamisten ajankohdat:

ke 27.10. klo 9–11
to 4.11. klo 9–11
pe 12.11. klo 9–11
to 18.11. klo 9–11
ti 30.11. klo 9–11

Verkkotapaaminen 1: Etäopetuksen pedagogiikkaa ja käytäntöjä 

 • Orientaatio kokonaisuuteen  
 • Etäopetuksen haasteita 
 • Etä- ja hybridiopetuksen erilaisia toteutustapoja  
 • Pedagogisia lähtökohtia verkko-opetukseen 

Verkkotapaaminen 2: Digiteknologian käyttö etäopetuksessa 

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta  
 • Digiteknologian rooli opetuksessa ja oppimisessa  
 • Digiteknologian soveltamisen ideoita ja esimerkkejä  

Verkkotapaaminen 3: Etäopetuksen suunnittelu   

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta  
 • Pedagogisten perusrakenteiden huomiointi 
 • Opetuskokonaisuuden suunnittelu etä- ja hybridiopetukseen 

Verkkotapaaminen 4: Opiskelun tukeminen  

 • Kokemusten vaihtoa, kysymyksiä ja keskustelua etäjaksolta  
 • Opiskelun ja etätyöskentelyn taitojen tukeminen 
 • Osallistujien aktivointi 
 • Yhteisöllisen työskentelyn tukeminen  

Verkkotapaaminen 5: Ideamessut ja yhteisöllinen jakaminen  

 • Esimerkit ja hyvät käytännöt jakoon (esim. opetusmateriaali, tehtävänanto, työskentelyrunko, ohjeita opiskelijoille, kurssisuunnitelma)   
 • Etäopetuksen kultaiset säännöt  
 • Yhteenveto ja opitun arviointi


Kouluttajat

Koulutuksen ja teknologian dosentti Liisa Ilomäki (KT) Helsingin yliopistosta on toiminut täydennyskouluttajana digitaalisuuden ja pedagogiikan alalla vuosikymmeniä. Hän on tutkinut erityisesti koulun ja opetuksen kehittämistä digiteknologian keinoin ja johtanut hankkeita, joissa on tutkittu ja kehitetty opetusta, oppimista ja digiteknologiaa.    
  
Kasvatuspsykologian dosentti Minna Lakkala (FT) toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristica Oy:ssä liittyen laajasti opetusmenetelmien kehittämisen ja digiteknologian opetuskäytön teemoihin. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus konsulttina, kouluttajana ja oppimateriaalin laatijana. Lisäksi hän on tehnyt 20 vuoden ajan tutkimustyötä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella verkkolomakkeella viimeistään 10.10.2021.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

27.10.–30.11.2021

Hinta
350€ + alv. 24 %
(yht. 434 €)

!

Ilmoittaudu viimeistään 10.10.2021

Ota yhteyttä

Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>