Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Toiminnallinen ja kielitietoinen esi- ja alkuopetus

Koulutuksen tavoitteena on tukea kielitietoisen esi- ja alkuopetuksen toteuttamista ja edistää kielellistä tasa-arvoa, kielten huomioimista rikkautena sekä opettajien kielitietoisten menetelmien osaamista esi- ja alkuopetuksessa. Koulutus toteutetaan joustavasti siten, että se koostuu verkon kautta toteutettavista opetuspäivistä ja ohjatusta verkkotyöskentelystä. Koulutusprosessin aikana jaetaan hyviä käytänteitä ja verkostoidutaan. Opettajien omaa henkilökohtaista oppimispolkua tuetaan webinaarein sekä monipuolisin tuottamista korostavin tehtävin. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta. 

Ajankohta

2.11.–30.11.2021

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

  • vahvistaa kielitietoisten menetelmien hallintaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen
  • antaa tuoreita keinoja ja malleja esi- ja alkuopetuksen kielitietoiseen toteuttamiseen
  • tukea tietoperustaista ja verkosto-osaamista
  • tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen oppimispolkuun digitaalisessa ympäristössä. 

Koulutuksen lähipäivissä korostuu toiminnallisuus ja verkko-osioissa teoriaan pohjautuva työskentely. 

Toteuttamispaikka

Koulutuksen opetuspäivät pidetään verkon kautta (Zoom). Osa koulutuksen materiaalista ja työskentelystä suoritetaan  verkko-oppimisympäristössä. 

Koulutuksen rakenne  

Ennakkotehtävä – toimitetaan osallistujille vk 42. 

Osa 1. Kielitietoisen opetuksen perusteet, oman äidinkielen tukeminen ja toiminnallisuus

1. tapaaminen ti 2.11.2021 klo 12:00 – 14:30 (Zoom)

  • kielitietoisen opetuksen perusteet
  • oman äidinkielen tukeminen
  • 1. välitehtävän anto

2. Tapaaminen ti 9.11. 2021 klo 12:00 – 13:30 (Zoom)

  • toiminnalliset menetelmät kielitietoisessa kasvatuksessa

Osa 2. Verkkotyöskentely

Työskentely jatkuu kolme viikon ajan oppimisympäristössä, jossa videot ohjaavat keskustelua verkko-oppimisympäristössä. Verkkotyöskenelyn aikana tehdään ohjatusti 2 oppimistehtävää ja raportoidaan ne. Osallistujat saavat tilaisuuden tarkastella omaa työtään ohjatusti koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Pääkouluttaja antaa palautetta ja kannustaa jakamaan hyviä käytänteitä. 

Osa 3. Moninaisuus ja monikielisyys identiteetin muokkaajina

Osio koostuu yhdestä opetusiltapäivästä, joka sijoittuu koulutusjakson loppuun.

3. tapaaminen ti 30.11.2021 klo 12:30 – 16:00 (Zoom)

Kouluttajat

Dosentti (suomen kieli, erityisesti soveltava kielentutkimus) Maria Ahlholm (FT) on vuodesta 2009 toiminut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtorina erityisalanaan suomi toisena kielenä -didaktiikka. Hänen keskeisenä tutkimusaiheenaan on jo useiden vuosien ajan ollut ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen. Pitkän kenttäkokemuksensa ansiosta Ahlholm on myös kehittänyt kielenoppimisen käytännön menetelmiä, joista tunnetuin on Toisto-menetelmä.

Yliopistonlehtori Kirsi Wallinheimo (KT, FM), Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Wallinheimo on vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori ja opettajankouluttaja. Hän on opettanut useilla opetusasteilla ruotsia ja hyödyntänyt pitkään verkko-opettamista ja toiminnallisia menetelmiä työssään. Hän on kirjoittanut väitöskirjan aiheesta vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä. Wallinheimolla on pitkä ja laaja-alainen kokemus myös opettajien täydennyskouluttajana ja oppikirjailijana. 

Yliopistonlehtori Riitta Juvonen (FT), Helsingin yliopiston kasvatustieteen tiedekunta. Juvonen opettaa suomen kielen didaktiikkaan ja erityisesti kirjoittamaan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kursseja. Hänen tutkimusaiheinaan ovat viimeaikoina olleet muun muassa digitaalisten laitteiden merkitys koulukirjoittamisessa ja toisaalta tietotekstien kirjoittaminen alakoulussa.

Yliopistonlehtori Heini Paavola (FT)  Helsingin yliopiston kasvatustieteen tiedekunta. Paavola on perehtynyt pitkään mm.  monikulttuurisuuteen, monikielisyyteen ja moninaisuuteen varhaiskasvatuksessa. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu toteutukseen 18.10. mennessä.  Yhteen toteutukseen voidaan ottaa 26 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa. 

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

2.11.–30.11.2021

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu koulutukseen 18.10. mennessä.
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>