Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Toiminnallinen ja kielitietoinen esi- ja alkuopetus

Koulutuksen tavoitteena on tukea kielitietoisen esi- ja alkuopetuksen toteuttamista ja edistää kielellistä tasa-arvoa, kielten huomioimista rikkautena sekä opettajien kielitietoisten menetelmien osaamista esi- ja alkuopetuksessa. Koulutus toteutetaan joustavasti siten, että se koostuu verkon kautta toteutettavista opetuspäivistä ja ohjatusta verkkotyöskentelystä. Koulutusprosessin aikana jaetaan hyviä käytänteitä ja verkostoidutaan. Opettajien omaa henkilökohtaista oppimispolkua tuetaan webinaarein sekä monipuolisin tuottamista korostavin tehtävin. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta. Syksyn toteutuksen aikataulu tarkennetaan ja ilmoittautuminen avataan syyskauden alussa. 

Ajankohta

1.11.–30.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Kohderyhmä

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

  • vahvistaa kielitietoisten menetelmien hallintaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen
  • antaa tuoreita keinoja ja malleja esi- ja alkuopetuksen kielitietoiseen toteuttamiseen
  • tukea tietoperustaista ja verkosto-osaamista
  • tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen oppimispolkuun digitaalisessa ympäristössä. 

Koulutuksen lähipäivissä korostuu toiminnallisuus ja verkko-osioissa teoriaan pohjautuva työskentely. 

Toteuttamispaikka

Koulutusten opetuspäivät pidetään verkon kautta. Osa koulutuksesta järjestetään verkko-oppimisympäristössä ja webinaarityökalun välityksellä. 

Aikataulu

  • 4. toteutuskerta marraskuussa 2021 

Koulutusosiot

Osa 1. Kielitietoisen opetuksen perusteet, oman äidinkielen tukeminen ja toiminnallisuus

Osio koostuu yhdestä opetusiltapäivästä, joka järjestetään kick-off -tyylisesti koulutuksen alussa. Päivässä opiskelu on yhteistoiminnallista ja tähtää ryhmäytymiseen. 

Osiossa käsiteltäviä aiheita ovat:

  • toiminnalliset menetelmät kielitietoisessa kasvatuksessa,
  • kielitietoisen opetuksen perusteet
  • oman äidinkielen tukeminen
  • 1. välitehtävän anto

Osa 2. Verkkotyöskentely

Työskentely jatkuu kolme viikon ajan oppimisympäristössä, jossa videot ohjaavat keskustelua verkko-oppimisympäristössä. Verkkotyöskenelyn aikana tehdään ohjatusti 2 oppimistehtävää ja raportoidaan ne. Osallistujat saavat tilaisuuden tarkastella omaa työtään ohjatusti koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Pääkouluttaja antaa palautetta ja kannustaa jakamaan hyviä käytänteitä. 

Osa 3. Monilukutaito, kulttuurikasvatus, kirjallisuus

Osio koostuu yhdestä opetusiltapäivästä, joka sijoittuu koulutusjakson loppuun. Osallistujat jakavat ryhmittäin toisilleen palautetta tehtävistä ja saavat tilaisuuden tutustua koko ryhmän tuotoksiin. Teoriaosuutta syvennetään keskusteluilla ja ryhmäpohdinnoissa posterityöskentelyllä. Koulutuspäivän teemoihin on valmistauduttu verkko-oppimisjakson aikana tehtävien oppimistehtävien kautta. 

Kouluttajat

Dosentti (suomen kieli, erityisesti soveltava kielentutkimus) Maria Ahlholm (FT) on vuodesta 2009 toiminut Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtorina erityisalanaan suomi toisena kielenä -didaktiikka. Hänen keskeisenä tutkimusaiheenaan on jo useiden vuosien ajan ollut ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen. Pitkän kenttäkokemuksensa ansiosta Ahlholm on myös kehittänyt kielenoppimisen käytännön menetelmiä, joista tunnetuin on Toisto-menetelmä.

Yliopistonlehtori Jaana Pesonen (KT) Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta on erikoistunut opettamaan kieleen, kirjallisuuteen ja muun muassa interkulttuuriseen kasvatukseen liittyviä kursseja. Hänen uusimpia julkaisujaan ovat esimerkiksi ”Lastenkirjallisuus normeja vahvistamassa ja haastamassa” ja ”Children’s stories supporting the development of critical literacy and intercultural understanding” (2019). 

Yliopistonlehtori Kirsi Wallinheimo (KT, FM), Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Wallinheimo on vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori ja opettajankouluttaja. Hän on opettanut useilla opetusasteilla ruotsia ja hyödyntänyt pitkään verkko-opettamista ja toiminnallisia menetelmiä työssään. Hän on kirjoittanut väitöskirjan aiheesta vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä. Wallinheimolla on pitkä ja laaja-alainen kokemus myös opettajien täydennyskouluttajana ja oppikirjailijana. 

Yliopistonlehtori Riitta Juvonen (FT), Helsingin yliopiston kasvatustieteen tiedekunta. Juvonen opettaa suomen kielen didaktiikkaan ja erityisesti kirjoittamaan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kursseja. Hänen tutkimusaiheinaan ovat viimeaikoina olleet muun muassa digitaalisten laitteiden merkitys koulukirjoittamisessa ja toisaalta tietotekstien kirjoittaminen alakoulussa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2021 toteutukseen avataan syyskauden alussa. Yhteen toteutukseen voidaan ottaa 26 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville maksutonta.

Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa. 

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

1.11.–30.11.2021

Hinta
Maksuton

!

Ennakkotieto – ilmoittautuminen avataan syyskauden alussa. 

Ota yhteyttä

Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>