Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Tiedolla johtaminen

Haluatko oppia, miten voit kehittää datan avulla työsi vastuualueen toimintaa ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia datan hyötykäyttö voi mahdollistaa? Tässä koulutuksessa opit algoritmien perusteet ja saat ymmärrystä siitä, miten datasta algoritmien avulla tuotettua tietoa tulee tulkita. Lisäksi opit tunnistamaan tilanteita, joissa algoritmin avulla datasta saadaan koottua tietoa tehokkaasti.

Ajankohta

23.9.–14.10.2021

Toteutustapa

Paikka
Helsingin yliopisto, Helsinki
Hinta
1790€ + alv. 24 %
(yht. 2219,6 €)

Koulutuksessa opitaan ymmärtämään datan hyödyntämisen mahdollisuuksia, mikä luo edellytyksiä kehittää oman vastuualueen toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Datan määrä yrityksissä on kasvanut merkittävästi ja kasvaa koko ajan. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleistyneet, ja ne tuottavat rikasta dataa yrityksen toiminnoista. Suuri datamäärä mahdollistaa yrityksen toimintojen syvällisen analysoinnin, toimintojen tehostamisen, uusien palveluiden luomisen sekä monien järjestelmien yhteensovittamisen.

Johdon ja esimiesten on tärkeää tunnistaa ne kohdat, joissa tiedon käsittely ja mittareihin tarvittavien tietojen kokoaminen voidaan automatisoida. Kun käsittelemme dataa, on tunnettava datan käytön eettiset ja säädösten perusasiat. 

Tavoite ja hyödyt työhösi

Koulutuksessa opit algoritmien perusteet ja ymmärrät, miten datasta algoritmien avulla tuotettua tietoa tulee tulkita. Lisäksi opit tunnistamaan tilanteita, joissa algoritmin avulla datasta saadaan koottua tietoa tehokkaasti.

Koulutksesta saat muun muassa:

 • osaamista datan ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen
 • esimerkkejä datan hyötykäytöstä, joiden avulla voit kehittää omaa vastuualuettasi ja liiketoimintaasi
 • edellytykset tunnistaa tilanteita, joissa algoritmien avulla voidaan automatisoida prosesseja tai prosessien osia

Kohderyhmä

Esimiehet ja johtajat, jotka haluavat päivittää osaamisensa datan ymmärryksessä ja oppia löytämään tekoälyn mahdollisuuksia omassa työssään ja liiketoiminnassaan.
Koulutus ei vaadi it-alan peruskoulutusta.

Mikäli syksyn koronatilanne ei mahdollista lähikoulutusta, voidaan koko koulutus, tai osa koulutuksesta järjestetää etäyhteydellä. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä koronatilanteesta riippumatta. 

Sisältö

1. Koulutuspäivä 23.9. klo 9:30–15:30: Datasta tietoon  miten tietoa hyödynnetään johtamisessa 

Koulutuspäivä antaa perusteet datan ymmärtämiseen. Lisäksi tavoitteena on oppia perusteet alustataloudesta.

 • Johdanto, datasta tietoon
 • Datatieteen menetelmät ja alustat
 • Kohti tietoon pohjautuvaa alustataloutta

2. Koulutuspäivä 30.9. klo 9:30–15:30: Algoritmit ja oppiminen

Koulutuspäivä antaa perusteet ymmärtää, mikä on algoritmi ja miten algoritmien avulla saadaan koottua tietoa ja rakennettua malleja. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten algoritmit kytkeytyvät prosesseihin.

 • Tekoälyn menetelmät
 • Algoritmit ja tekoäly osana johtamista
 • Esimerkki: Datatieteellä ja tekoälyllä merkittävää lisäarvoa

Koulutuspäivässä annetaan koulutukseen liittyvän tehtävän ohjeistus. Tehtävän tavoite on kytkeä koulutuksessa käsiteltyjä asioita omaan työtehtävään. 

3. Koulutuspäivä 14.10. klo 9:30–15:30: Tiedon tulkinta ja visualisointi

Koulutuspäivä antaa perusteet ymmärtää datasta ja malleista jalostettua tietoa. Mitä data meille kertoo? Käydään läpi datan käytön eettiset perusteet ja säädökset sekä tietosuoja osana datan käyttöä ja tulkintaa.

 • Jalostetun tiedon haasteet ja mahdollisuudet
 • Tietosuoja ja eettinen tekoäly

Kouluttajat

Sasu Tarkoma, Sasu
Tarkoma on Helsingin yliopiston professori ja tietojenkäsittelytieteen osaston
johtaja. Hän on myös Helsinki Centre for Data Science (HiDATA)-yksikön vetäjä.
Hän on aiemmin toiminut laitoksen johtajana ja varajohtajana sekä hajautettujen
järjestelmien ja tietoliikenteen vastuuprofessorina. Hänen tutkimuksensa
liittyy datatieteeseen, esineiden Internetiin, hajautettuihin järjestelmiin
sekä liikkuvaan tietojenkäsittelytieteeseen. Hän vetää yliopiston monitieteistä
MegaSense-tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään uusia ratkaisuita urbaanin
ympäristön ilmanlaadun mittaamiseen ja analyysiin.

Keijo Heljanko, Helsingin yliopiston rinnakkaisen ja hajautetun datatieteen professori, Helsinki Centre for Data Science -tutkimuskeskuksen varajohtaja. Post doc -tutkijana Stuttgartin yliopistossa vuosina 2002–2003. Akatemiatutkija vuosina 2004–2008. Hajautetun laskennan professori Aalto-yliopistossa vuosina 2008–2013

Jukka Nurminen, professori, Tietojenkäsittelytieteen osasto, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet. Tutkimusprofessori VTT 2016-2019, Aalto-yliopiston työelämäprofessori 2011-2015. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.9.2021


Pidätämme oikeuden
koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

23.9.–14.10.2021

Hinta
1790€ + alv. 24 %
(yht. 2219,6 €)

!

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.2021

Ota yhteyttä

Mikko Kivekäs
+358 50 4659144
mikko.z.kivekas@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>