Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Taidekasvatuksen koulutuksella tuetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön valmiuksia taidekasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista osaamista erityisesti kokonaisvaltaisen musiikillisen ja kuvallisen oppimisen alueilla. Koulutus on OPH:n rahoittama ja osallistujille maksuton.

Ajankohta

18.3.–7.10.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Turku
Hinta
Maksuton

Koulutuksessa osallistujat syventävät osaamistaan erityisesti musiikillisen ja kuvallisen ilmaisun oppimisen alueiden pedagogiikassa. Lisäksi ilmaisun monet muodot -oppimisaluetta tarkastellaan koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kokonaisvaltaisessa pedagogisessa viitekehyksessä. 

Taidekasvatuksen koulutus jakautuu kolmeen osioon: musiikki 5 opintopistettä, kuvataide 5 opintopistettä ja ilmaisun monet muodot -yleisosuus 2 opintopistettä.

Koulutus tarjoaa runsaasti ideoita ja rohkaisee viemään taidekasvatusta ja lapsen luovuuden tukemista omaan työhön päiväkotiarkeen. Taidekasvatus tukee lasten luovuutta, itseilmaisua ja mielikuvitusta – taitoja, jotka kasvattavat osallisuutta, ongelmanratkaisutaitoa ja tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä 

KOULUTUSOSIOT JA SISÄLLÖT

Musiikin koulutus (5 op)

Musiikin koulutusosiossa laajennetaan valmiuksia varhaiskasvatuksen musiikkipedagogiikan suunnittelussa toteuttamisessa ja arvioinnissa. Opintojakson sisältöjä:

 • lasten rytmikasvatus
 • laulupiirtäminen taidelähtöisenä, eheyttävänä opetusmenetelmänä, soitinimprovisaatio
 • musiikki tunnetaitomenetelmänä
 • musiikki ja luova leikki
 • opettajan äänenkäyttö
 • lastenlaulujen säestäminen viisikielisellä kanteleella ja ukulelella

Kuvataiteen koulutus (5 op)

Koulutusosuudessa ammennetaan taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista aiheita kuvataidekasvatukseen ja monilukutaitoon. Opintojakson sisältöjä:

 • kuvataidekasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen integroituneena monipuolisesti päivittäiseen toimintaan alle kolmivuotiaista esikouluikäisiin 
 • teknologia kuvataiteellisen toiminnan ympäristönä ja välineenä 
 • kuvataidekasvatuksen menetelmiä ja tekniikoita 
 • oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen kuvataiteellista toimintaa tukevaksi ja toimintaan innoittavaksi 
 • pedagoginen dokumentointi toiminnan tallentamisessa ja kehittämisessä

Ilmaisun monet muodot (2 op)

Koulutusosuudessa pohditaan ilmaisun monien muotojen oppimisalueen olemusta ja asemaa varhaiskasvatuksessa, esteettistä kokemistapaa sekä taiteellisen tiedon luonnetta. Lisäksi syvennytään taito- ja taidekasvatuksen pedagogiseen erityisluonteeseen ja sen kulttuuriseen merkitykseen. Opintojakson sisältöjä:

 • varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisen taidepedagogiikan tavoitteet, sisällöt ja menetelmät 
 • taidekasvatusnäkemys ja taidepedagogisia sovelluksia 

TOTEUTUS

Koulutus koostuu verkko-opetuksesta ja lähikoulutuksesta. Koulutus sisältää verkko-opetuksen lisäksi yhteensä kuusi lähiopetuspäivää. Helsingin toteutukseen mahtuu 40 osallistujaa, Turun toteutukseen 20 osallistujaa. 

Lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi koulutuksen aikana tehdään omaan työhön liittyvä taidepedagoginen kehittämistehtävä. Kouluttajat ohjaavat tehtävissä, ja palautetta saa sekä koulutukseen osallistuvilta että kouluttajilta. 

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutus toteutetaan Turussa ja Helsingissä. Turussa on 20 koulutuspaikkaa ja Helsingissä 40 paikkaa. Ilmoittaudu jommankumman kaupungin toteutukseen. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Helsingin koulutus on täynnä, ja sinne ei voi enää  ilmoittautua.
Ilmoittaudu Turun toteutukseen tästä.

KENELLE

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Koulutukseen osallistuvien ei tarvitse olla musiikillisesti tai kuvataiteellisesti suuntautuneita, vaan koulutukseen voi osallistua ja kannustetaan osallistumaan myös ilman harrastuneisuutta. Into ja kiinnostus taidekasvatukseen riittää.

AIKATAULU

Helsingin toteutuksen aikataulu

18.3.–7.10.2022

Verkkokoulutukset:

Pe 18.3. Ilmaisun monet muodot -taidekasvatuksen kaikille avoin webinaari klo 9–15 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 25.3. Ilmaisun monet muodot -aloituswebinaari klo 15–19 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 1.4. Musiikin verkkokoulutus 15–17.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
To 7.4. Kuvataiteen verkkokoulutus klo 17–19.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
To 11.8. Kuvataiteen verkkokoulutus klo 17–19.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 26.8. Musiikin verkkokoulutus klo 15–17.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
To 1.9. Kuvataiteen lopetusseminaaripäivän verkkokoulutus klo 15–19
La 3.9. Musiikin lopetusseminaaripäivä
Pe 7.10. Ilmaisun monet muodot -osion päätöswebinaari klo 15–19 (yhteinen Helsinki-Turku)

Lisäksi koulutukseen kuuluu lähiopetusta musiikkiin (3 x 7 h) ja kuvataiteeseen (3 x 7 h). Lähiopetuksen aikataulu sijoittuu huhti-elokuulle 2022. Lähiopetus tullaan järjestämään perjantaisin ja lauantaisin. Aikataulu ja koulutustilat täsmentyvät marraskuun 2021 aikana. Lähiopetus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa. 

Turun toteutuksen aikataulu

18.3.–7.10.2022

Verkkokoulutukset:

Pe 18.3. Ilmaisun monet muodot -taidekasvatuksen kaikille avoin webinaari klo 9–15 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 25.3. Ilmaisun monet muodot -aloituswebinaari klo 15–19 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 1.4. Musiikin verkkokoulutus klo 15–17.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
To 7.4. Kuvataiteen verkkokoulutus klo 17–19.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
To 11.8. Kuvataiteen verkkokoulutus klo 17–19.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 26.8. Musiikin verkkokoulutus klo 15–17.30 (yhteinen Helsinki-Turku)
Pe 2.9. Kuvataiteen lopetusseminaari klo 15–19
La 10.9. Musiikin lopetusseminaaripäivä
Pe 7.10. Ilmaisun monet muodot -osion päätöswebinaari klo 15–19 (yhteinen Helsinki-Turku)

Lisäksi koulutukseen sisältyy lähiopetusta. Lähiopetuksen ajankohta musiikkiin (3 x 7 h) ja kuvataiteeseen (3 x 7 h) sijoittuu huhti-elokuulle 2022. Lähiopetus järjestetään perjantaisin ja lauantaisin. Aikataulu ja koulutuspaikka Turussa täsmentyvät marraskuun 2021 aikana. 

Kaikille avoin taidekasvatuksen verkkoseminaari perjantaina 18.3.2022

Koulutuksen yhteydessä toteutetaan Ilmaisun monet muodot -verkkoseminaari, joka on valtakunnallisesti kaikille avoin tilaisuus 500:lle ensiksi ilmoittautuneelle osallistujalle. Tässä koko päivän seminaarissa on puhujina taidekasvatuksen eri alueiden erityisasiantuntijoita muun muassa tanssin, draamakasvatuksen, käsityön ja luovuuden teemoista. Ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen tästä.

KOULUTTAJAT

Seija Kairavuori (KT, TaM) on kuvataidekasvatuksen dosentti, yliopistonlehtori sekä kokenut kuvataiteen didaktiikan opettajankouluttaja Helsingin yliopistossa.

Minna Lappalainen on musiikkipedagogi sekä taidelähtöisten menetelmien kehittäjä. Hän toimii myös kouluttajana ja lastenmusiikintekijänä. 

Hanna Niinistö (KL/KT, TaM) on yliopistonlehtori ja kokenut kuvataidepedagogiikan opettajankouluttaja Helsingin yliopistossa.

Inkeri Ruokonen (KT, MuL) työskentelee professorina varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa Turun yliopistossa. Hän on myös musiikkikasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

Pinja Ruokonen (KM) on musiikin aineenopettaja.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

18.3.–7.10.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus toteutetaan Turussa ja Helsingissä. Helsingin koulutus on täynnä, ja sinne ei voi enää  ilmoittautua. Ilmoittaudu Turun toteutukseen tästä.
Ota yhteyttä
Selja Saarialho
+358 40 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>