Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien tietoja, valmiuksia ja osaamista elämys- ja taidepedagogisten menetelmien hyödyntämisestä osana omaa opetus- ja kasvatustyötä. Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle maksuton. Koulutus toteutetaan syksyllä 2022 Vierumäellä. 

Ajankohta

8.9.–11.11.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Vierumäki
Hinta
Maksuton

Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat sosiokulttuurinen innostaminen, elämys- ja taidepedagogisten menetelmien merkitys kohtaamisen mahdollistajana sekä ryhmien ja yhteisöjen vahvistajana.

Koulutuksen aikana perehdytään myös kokemusten merkitysten avaamiseen ja reflektointiin, ryhmien psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä elämyspedagogisten menetelmien monipuoliseen soveltamiseen osana eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävää kasvatustyötä.

KOHDERYHMÄ 

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.  

TAVOITTEET

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
 • Opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamisen lisääminen luonto- ja taidepohjaisiin menetelmiin liittyen
 • Ryhmäytymisen, ryhmädynamiikan, ryhmien psyykkisen turvallisuuden ja toiminnan edistäminen, lasten ja nuorten toimijuuden vahvistaminen
 • Osallisuuden edistäminen ja osallisuustyökalujen soveltaminen
 • Ammatillisen reflektoinnin ja toisilta oppimisen edistäminen 
 • Elämys- ja seikkailupedagogisten menetelmien soveltaminen ja kokemuksellisuuden merkityksen avaaminen
 • Erityispedagogiikan tukeminen
 • Sosiaalisen kestävyyden edistäminen


LAAJUUS

Koulutuksen laajuus on viisi (5) opintopistettä.

TOTEUTUS

Koulutuspäivät pyritään ensisijaisesti järjestämään lähiopetuksena, mutta koronatilanteen vaatiessa päivät voidaan järjestää etäopetuksena. 

Hankkeessa toteutetaan kolme koulutusta vuosien 2022–2023 aikana, joihin kuhunkin valitaan osallistujia varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja ammatillisesta opetuksesta. Tavoitteena on ryhmien moniammatillisuus ja tätä kautta monipuolinen toisilta oppiminen. Syksyn 2022 toteutuksen lisäksi koulutus toteutetaan kertaalleen vielä keväällä 2023. 

Koulutukset toteutetaan hybridimallilla siten, että ne sisältävät sekä verkko- että lähiopetusta, verkkoon valmiiksi tuotettuihin materiaaleihin tutustumista ja omaan työhön sovellettavia oppimistehtäviä ja vertaisarviointia. 

Ryhmillä on opetuksen ja oppimisen tukena Moodle-verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen aikaista työskentelyä tuetaan ja ohjataan muun muassa verkkokeskustelun ja ohjauswebinaarin avulla.

Osa koulutuksesta toteutetaan englannin kielellä.

AIKATAULU JA OHJELMA

Ennakkotehtävä ennen 1. lähiopetuspäivän alkua

1. opetuspäivä to 8.9.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Ryhmäytyminen sekä koulutuksen rakenne, tavoitteet ja käytännön asiat
 • Ennakkotehtävän purku
 • Turvallisen ryhmän rakentamisen ja elämyspedagogiikan teoriaa

2.  opetuspäivä pe 9.9.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Prosessidraama  
 • Omien kehittämisprojektien käynnistäminen (kehittämisprojektit tehdään pareittain/ryhmässä)

3. opetuspäivä to 6.10.2022 klo 9:00 – 16:00

 •   Luontolähtöiset menetelmät (toteutetaan maastossa)


4.  opetuspäivä pe 7.10. klo 9:00 – 16:00

 • Draama- ja taidetyöskentelyä, sisältäen myös teoriaopetusta 


5. opetuspäivä pe 11.11.2022 klo 9:00 – 16:00

 • Kehittämisprojektien esittely, ryhmäprosessin päätös


Huom! Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin

KOULUTUSPAIKKA

Syksyn 2022 koulutus toteutetaan Vierumäen urheiluopistolla. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista ja varauksista vastaa osallistuja. Tarkennamme kurssipäivien aikaisen majoituksen ja ruokailujen sopimushinnat lähiaikoina. 


KOULUTTAJAT

Pääkouluttaja Kaisa Pietilä on psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja ja erityisluokanopettaja. Hän on käyttänyt kokemuksellisia menetelmiä työssään kasvatuksen ja kuntoutuksen kentällä yli 15-vuoden ajan. Kaisa on osa Outward Bound Finland ry -yhteisöä, joka edistää elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen käyttöä Suomessa. 

Anne Pässilä on erikoistutkija LUT-yliopistossa, jossa hänen tutkimusalansa on käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Hän on erikoistunut taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on osallisuus ja osallistavat toimintakäytänteet. 
 
Allan Owens on professori Chesterin yliopistossa ja RECAP – Research in to Education, Creativity and the Arts through Practice -tutkimuskeskuksen johtaja. Hänen erikoisalanaan on draamakasvatus ja pre-text draama. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten draamassa luodaan tiloja ymmärtämiselle (creating spaces for understanding). 

Riikka Puhakka on akatemiatutkija ja dosentti, joka työskentelee Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella. Hän tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa NATUREWELL-hankkeessa, miten luonto vaikuttaa nuorten kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen. 

Paavo Heinonen on luontoliikunnan opettaja Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Hänen erikoisalanaan on luontoliikunta sekä seikkailukasvatus opetus- ja ohjaustyössä. 


HAKUMENETTELY

Kuhunkin toteutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa hakumenettelyllä ja ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että koulutusryhmissä on kattavasti osallistujia niin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta kuin ammatillisesta opetuksesta. 

Huomioithan, että osallistujat sitoutuvat suorittamaan koko viiden opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

Haku syksyn 2022 kurssitoteutukseen 21.8.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

8.9.–11.11.2022

Hinta
Maksuton

!

Syksyn 2022 kurssitoteutus järjestetään Vierumäellä. 

Hae koulutukseen 21.8.2022 mennessä. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!