Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien tietoja, valmiuksia ja osaamista elämys- ja taidepedagogisten menetelmien hyödyntämisestä osana omaa opetus- ja kasvatustyötä. Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle maksuton. Ensimmäinen koulutustoteutus järjestetään keväällä 2022.

Ajankohta

1.2.–31.5.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Hinta
Maksuton

Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat sosiokulttuurinen innostaminen, elämys- ja taidepedagogisten menetelmien merkitys kohtaamisen mahdollistajana sekä ryhmien ja yhteisöjen vahvistajana.

Koulutuksen aikana perehdytään myös  kokemusten merkitysten avaamiseen ja reflektointiin, ryhmien psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä elämyspedagogisten menetelmien monipuoliseen soveltamiseen osana eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävää kasvatustyötä.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle. Koulutus on opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle maksuton.  

Aikataulu

Koulutus toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana kolme kertaa. Ensimmäinen toteutus järjestetään keväällä 2022, ja sen aikataulu ja ilmoittautuminen lisätään tälle sivulle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tavoitteet

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
  • Opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamisen lisääminen luonto- ja taidepohjaisiin menetelmiin liittyen
  • Ryhmäytymisen, ryhmädynamiikan, ryhmien psyykkisen turvallisuuden ja toiminnan edistäminen, lasten ja nuorten toimijuuden vahvistaminen
  • Osallisuuden edistäminen ja osallisuustyökalujen soveltaminen
  • Ammatillisen reflektoinnin ja toisilta oppimisen edistäminen 
  • Elämys- ja seikkailupedagogisten menetelmien soveltaminen ja kokemuksellisuuden merkityksen avaaminen
  • Erityispedagogiikan tukeminen
  • Sosiaalisen kestävyyden edistäminen

Laajuus

Koulutuksen laajuus on viisi (5) opintopistettä.

Toteutus

Hankkeessa toteutetaan kolme koulutusta, joihin kuhunkin valitaan osallistujia varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja ammatillisesta opetuksesta. Tavoitteena on ryhmien moniammatillisuus ja tätä kautta monipuolinen toisilta oppiminen. 

Koulutukset toteutetaan hybridimallilla siten, että ne sisältävät sekä verkko- että lähiopetusta, verkkoon valmiiksi tuotettuihin materiaaleihin tutustumista ja omaan työhön sovellettavia oppimistehtäviä ja vertaisarviointia. 

Ryhmillä on opetuksen ja oppimisen tukena Moodle-verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen aikaista työskentelyä tuetaan ja ohjataan muun muassa säännöllisten verkkokeskustelujen ja ohjauswebinaarien avulla.

Hakumenettely

Kuhunkin toteutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa hakumenettelyllä siten, että koulutusryhmissä on kattavasti osallistujia niin varhaiskasvatuskesta, perusopetuksesta kuin ammattillisesta opetuksesta. Hakumenettelyä tarkennetaan ensimmäisen koulutuksen haun auettua.  

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.2.–31.5.2022

Hinta
Maksuton

!

Ennakkotieto: 1. koulutustoteutus keväällä 2022
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>