Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Strategista muutosvoimaa ja ketterän strategian työkaluja

Tutkimusten valossa tiedämme, että strategiatyö on vaikeaa ja strategian tuntemus jää usein heikoksi. Vain 2% strategiaviestistä tavoittaa henkilökunnan ja siksi myös strategian läpivienti on vaikeaa. Valmennus tuo strategian ja sen läpiviennin parrasvaloon uudesta näkökulmasta ja uusien tutkimusten valossa, jotka osoittavat, että monet totutuista strategiatyökaluista eivät yksinkertaisesti enää toimi.

Valmennus sopii yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kuntien johto- ja päällikkötehtävissä toimiville sekä strategisesta muutoksesta vastaaville henkilöille.

Ajankohta

30.12.2021

Toteutustapa

Hinta
Maksuton

TAVOITE JA TOTEUTUSTAPA

Valmennus antaa työkaluja toimivaan strategiatyöhön ja tukee strategian vahvaa käytäntöön vientiä. Valmennuksessa saa työkaluja ”siiloutumisen” poistamiseen sekä ketterän strategian mahdollistavan ideakulttuurin toteuttamiseen. Valmennus sisältää konkreettisia esimerkkejä niin kunnan kuin yritystenkin strategian läpiviennistä.

VALMENNUKSEN TEEMAT OVAT:

Strategia kuntoon  – johdon tärkein tehtävä on antaa suunta
Miten rakentaa strategia, jolla saadaan tuloksia? Mitkä ovat strategiatyön suurimmat kompastuskivet? Miten saadaan vauhditettua haluttuja muutoksia? Miten strategiasta viestitään onnistuneesti?

Muutosvoimaa – miten strategia muuttuu paperilta teoiksi

Strategian pitää siirtyä paperilta teoiksi. Mikä nykymalleissa tuo haasteita läpiviennille? Miten kannattaa mitata ja seurata muutosta? Miksi BSC ei usein toimikkaan toiveiden mukaisesti? Miten läpivienti ja mittaus se voisi toimia paremmin? Mikä on strategisten mittareiden ja yleismittareiden ero? Uusinta tietoa strategioiden muutoksista.

Ketterän strategian kompastuskivet ja edistäjät
Strategiasta halutaan ketteryyttä toimintaan ja henkilöstön osallistaminen on tuotu keskiöön. Silti tutkimustulokset kertovat, että strategiat eivät onnistu. Tutkimuksissa on tullut esille organisaatioita, jossa kaikki on tehty ”by the book” ja silti tuloksia ei ole saatu. Mistä tämä johtuu? Esimerkkejä ketterän strategian työkaluista. Induktiivisesta strategiasta deduktiiviseen strategiamalliin.

Integrointi- siilot sopivat vain ydinvoimalaan
Miten saadaan eri toiminnot kulkemaan samaan suuntaan? Miten arvioida integraation nykytilanne? Miten varmistaa, että mm. strategia, eri toimialojen brändi, viestintä, henkilöstöstrategia ja hr-kehittämistoiminnot kulkevat samaan suuntaan?

Tulen sytyttämisen taito ja ideakulttuurin luominen
Mikä on ihmisten merkitys ja miten voi toimintaa johtamalla ja läpivientimalleilla luoda innostusta ja inspiraatiota organisaation? Miten saavutetaan Wow-johtaminen ja innostus – tulen sytyttämisen ja sen ylläpitämisen taito? Osallistamisen ja ideakulttuurin luomisen taito.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELYTAPA

Valmennusohjelma on rakennettu neljän päivän kokonaisuudeksi, mutta laajuus sovitaan tilaajan kanssa.  Työskentely perustuu asiantuntijapuheenvuoroihin sekä asiantuntijoiden ohjaamaan työpajatyöskentelyyn, jossa jaetaan kokemuksia, pohditaan ratkaisuja ja sovelletaan työkaluja käytäntöön omissa organisaatioissa. Ohjelma perustuu uusimpaan tutkimustietoon muutos- ja strategiatyöstä sekä sisältää konkreettisia esimerkkitapauksia. Valmennus antaa tilaa myös jokaisen oman strategian sparraukseen ja eteenpäinvientiin sekä mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen osallistujien muodostamassa benchmarkkaus- ja sparrausverkostossa.

Sisällöt täsmennetään osallistujien tarpeiden mukaan. Ennen valmennuskokonaisuutta tehdään ennakkokysely osallistujien tarpeista ja tilanteesta, jotta osallistujat saavat sellaisia työkaluja, joita voi viedä tuloksekkaasti omaan arkeen.

VALMENNUKSEN HYÖDYT

Osallistuja saa työkaluja todellisiin strategisiin muutoksiin ja ihmisten mukaan saamiseen sekä ketterän strategian toteuttamiseen. Muutokset ovat tarkoittaneet mm. myyntitulosten moninkertaistumisia, miljoonaluokan säästöjä, ideoiden 9000% kertaistumista sekä työilon nousua. Tulokset tulevat kuitenkin vain teoilla, kun työkaluja käytetään organisaation arjessa.

Katso video kouluttajan ajatuksista strategiatyön haasteista ja onnistumisen edellytyksistä

VALMENTAJAT

Valmennuskokonaisuudesta vastaa Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Maury. Maarika tekee parhaillaan väitöskirjaa toimivasta strategiatyöstä, sen haasteista ja vauhdittamisesta. Hän on yhteistyössä kollegoidensa kanssa kirjoittanut kirjat ”Kunnat kuntoon” 2017, ”Suomalainen myynti on syvältä vai onko?” 2016 ja ”Pelolla johtaminen on perseestä” 2015, joka on myös toteutettu työyhteisöteatterina.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

30.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Kysy kunta- / organisaatiokohtaisesta toteutuksesta.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@helsinki.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>