Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap (5 sp)

I samarbete mellan Svenska Teatern och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ ordnas kursen Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap (5 sp) med temat ”Bortom fasaderna – människans mångfacetterade inre universum”. Under kursens gång läser vi dramatik, romaner, noveller, poesi och essäer samt diskuterar dessa i grupp. Meningen är att stärka förmågan till självreflektion, att se på saker ur olika synvinklar, träna inlevelse och bli bättre på att ”läsa mellan raderna”. I kursen ingår teaterföreställningen 100 sånger

Ajankohta

24.11.2021–30.3.2022

Toteutustapa

Paikka
Av kursens åtta träffar sker fem online via Zoom, medan tre kursträffar (varav teaterpjäsen 100 sånger ingår i en) äger rum på Svenska Teatern (Norra esplanaden 2, 00130 Helsingfors).
Hinta
280€ + alv. 24 %
(yht. 347,2 €)

INNEHÅLL OCH MÅLSÄTTNING

Deltagarna läser romaner, noveller, dikter, några essäer samt manuset till föreställningen 100 sånger. Sociala situationer, mänskliga upplevelsetillstånd samt etiska resonemang som beskrivs i texterna diskuteras ur olika synvinklar under gemensamma gruppdiskussioner. Paralleller dras även till olika livssituationer.

Syftet är att med hjälp av skönlitteratur och fördjupning i en teaterpjäs öppna upp perspektiv som kan fördjupa förståelse kring mänskliga upplevelser och handlingar. Läsning och diskussioner kring skönlitteratur och teater används som verktyg för att stärka färdigheter som t.ex. självreflektion och självkännedom, social kompetens, förmåga att se på saker ur olika synvinklar, problemlösning, kommunikation och inlevelse, samarbeten och att bli bättre på bemötande.  

Deltagarna uppövar både sin empatiska och analytiska förmåga samt tränas i att ”läsa mellan raderna” både i texter och i interaktion med andra personer. Kursdeltagarna får diskutera mänskliga upplevelser av olika slag och under olika tidsperioder, se på saker och ting ur olika perspektiv, leva sig in i andra upplevelsevärldar samt öppna upp nya perspektiv genom användandet av litteratur och konst, färdigheter som behövs i dagens föränderliga samhälle.

Deltagarna skriver en reflekterande kursdagbok. Kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap har utvecklats av Sissel Korpisola och har även uppmärksammats internationellt. Kurskonceptet har tidigare använts både för högskolestuderande och professionella. Förra vintern ordnades kursen för första gången i samarbete mellan Svenska Teatern och HY+.

FÖRVERKLIGANDE

Kursen omfattar åtta kursträffar (tre kursträffar på Svenska Teatern, varav teaterföreställningen 100 sånger samt efterföljande diskussion ingår i en av träffarna, samt fem kursträffar på Zoom). Deltagarna skriver också en reflekterande kursdagbok.

Med hänsyn till coronavirusläget följs myndigheternas rådande säkerhetsanvisningar under kursträffarna. Undervisningen sker i rymliga utrymmen med rejäla säkerhetsavstånd. Vi erhåller oss rätten att omforma kursens utförande ifall pandemiläget förändras, genom att t.ex. hålla inplanerade närstudieträffar digitalt. 

Kurslitteraturen anges i samband med välkomstbrevet. Kursen har en egen Moodle-sida där material och uppgifter samlas. Efter avlagd utbildning beviljas deltagarna 5 sp samt kursintyg.

För att bli godkänd krävs närvaro vid gruppträffarna samt inlämnad kursdagbok. För att beviljas intyg med studiepoäng måste eventuell frånvaro från gruppträffar kompenseras med andra uppgifter. Som lärare fungerar Sissel Korpisola (pedagog och litteraturvetare). Publikarbetare Noona Leppinen medverkar i planeringen och förverkligandet av träffarna på Svenska Teatern.

Tidpunkt: november 2021 – mars 2022

Plats för närstudieträffarna: Svenska Teatern i Helsingfors (Norra esplanaden 2, 00130 Helsingfors)

Datum för gruppträffarna:

  • 24.11.2021 kl. 17.30–19.30 inledande träff på Svenska Teatern
  • 1.12.2021 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Zoom
  • 15.12.2021 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Zoom
  • 12.1.2022 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Svenska Teatern
  • 2.2.2022 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Zoom
  • 2.3.2022 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Zoom
  • 10.3.2022 kl.19.00–21.15 teaterföreställningen 100 sånger samt efterföljande diskussion på Svenska Teatern
  • 30.3.2022 kl. 17.30–19.30 gruppträff på Zoom

Vi förbehåller oss rätten att justera kurstiderna i mars 2022, p.g.a. eventuella justeringar i speltidtabellen.

ANMÄLAN

Anmäl dig via denna sida till utbildningen. Anmälningstiden utgår 7.11.2021 men deltagarantalet är begränsat och gruppen fylls i anmälningsordning. Ett välkomstbrev med mer information om kursen och kurslitteraturen skickas till deltagarna då anmälningstiden utgått. 

Pjäsen 100 sånger, som ingår i kurspriset, har hyllats som en lovsång till livet: till musiken, till drömmarna, till kärleken, till hoppet. Pjäsen är skriven av Roland Schimmelpfennig, som är en av Europas kändaste pjäsförfattare. Föreställningen regisseras av Natalie Ringler.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

24.11.2021–30.3.2022

Hinta
280€ + alv. 24 %
(yht. 347,2 €)

!

Av deltagarna debiteras en avgift på 280 euro + moms 24% (sammanlagt 347,20 euro). I priset ingår åtta kursträffa, en av dessa träffar utgörs av föreställningen 100 sånger. En del kursmaterial (t.ex. noveller och manuset till 100 sånger) ges till deltagarna. Dock måste deltagarna själva skaffa en del av kurslitteraturen (låna på bibliotek, köpa eller använda ljudböcker). Deltagarna skriver även en kursdagbok och får respons på denna.

För att beviljas kursintyg med 5 sp krävs deltagande i alla kurstillfällen. Vid eventuell frånvaro måste deltagaren göra tilläggsuppgifter, ifall deltagaren vill erhålla studiepoäng för kursen. Kursen bedöms som godkänd/icke godkänd.

Det är även möjligt att delta i kursen utan att erhålla studiepoäng. Då krävs inga kompletterande upgifter vid eventuell frånvaro från gruppdiskussionstillfällena.

Kursens undervisningsspråk är svenska och gruppdiskussionerna sker på svenska. Det är dock möjligt att skriva kursdagboken samt kompletterande uppgifter på finska eller engelska, om deltagarens modersmål inte är svenska.

Ota yhteyttä

Sissel Korpisola
+358 50 309 2618
sissel.korpisola@helsinki.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>