Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajalle

Jokainen opettaja tarvitsee työssään valmiuksia kohdata seksuaalisuutta yhdenvertaisesti ja rakentavasti. Identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisyn käsittely sopii osaksi kaikkia oppiaineita, ja seksuaalikasvatuksen teemojen tulee jatkua läpi koko opiskeluajan, varhaiskasvatuksesta ammatillisiin opintoihin ja lukioon saakka. Tämä koulutus tarjoaa opettajalle hyvän pohjan seksuaalikasvatuksen perusteista ja vinkkejä teeman sisällyttämisestä omaan opetukseen. Koulutus on laajuudeltaan kolme opintopistettä, Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton.

Ajankohta

Joustava aloitus

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
itseopiskeluna verkossa
Hinta
Maksuton

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada ajanmukaista ja oikeaan tietoon perustuvaa seksuaalikasvatusta koko koulu- ja opiskeluaikansa. 

Seksuaalikasvatuksen laajentamiselle terveystiedon opetuksen ulkopuolelle on tilausta: seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat yleisiä jo alaluokilta lähtien. Kokemukset lisääntyvät ja sukupuolittuvat voimakkaasti yläasteelle, lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin siirryttäessä; jopa kolmannes tytöistä ilmoittaa kokeneensa häirintää.

Myös oppilaitosten toimintakulttuuri tarvitsee uusia kehittäjiä. Seksuaalinen häirintä jää usein piiloon, sillä vain pieni osa lapsista kertoo kokemastaan häirinnästä aikuiselle ja merkittävä osa kokee jäävänsä ilman kaipaamaansa tukea.

Oppilaitosten luomat ohjeet ja suunnitelmat jäävät osin pelkiksi papereiksi eikä opettajille tai oppilaille ole aina selvää miten tulisi toimia tai mistä saa apua ongelmatilanteisiin. Seksuaalista häirintää ei tunnisteta eikä siihen osata puuttua.

KOHDERYHMÄ

Seksuaalikasvatuksen työkaluja opettajalle -koulutus sopii niin oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen johdolle kuin eri oppiaineiden opettajillekin. Oman organisaation toimintakulttuurin kehittämisen kannalta tehokkainta on, mikäli samasta työpaikasta osallistuu useampi henkilö.

TAVOITE

Koulutuksen aikana tutustutaan monipuolisesti uusimpaan tutkimustietoon lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta ja vahvistetaan opettajien valmiuksia tukea oppilaita tunne- ja turvataidoissa sekä omien ja toisten rajojen tunnistamisessa. Lisäksi esitellään keinoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä omassa opetuksessa että koko oppilaitoksen tai päiväkodin toimintakulttuurissa.

Koulutuksesta saa myös hyviä malleja ja materiaaleja identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän ehkäisyn käsittelyyn sekä työkaluja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn. Koulutuksen tavoitteena on myös innostaa opettajia opiskelemaan aihetta edelleen ja syvällisemmin tämän johdantokurssin jälkeen.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa itseopiskeltavana koulutuksena. Materiaali sisältää verkkoluentoja, luettavaa materiaalia, materiaalivinkkejä ja omia asenteita ja olemassa olevia käytäntöjä peilaavia pohdintatehtäviä.

Koulutuksen materiaalit on tuotettu aiemmin toteutetuissa OPH:n rahoittamissa hankkeissa Seksuaalikasvatus opetus- ja ohjaustyössä ja Kohti yhdenvertaista seksuaalikasvatusta.

Koulutukseen voi ilmoittautua 30.11.2021 asti ja se tulee olla suoritettuna 31.12.2021 mennessä. Koulutus on laajudeltaan 3 opintopistettä.

SISÄLTÖ

Osa 1: Seksuaalikasvatus – mitä, miten ja miksi?

Koulutuksen ensimmäisessä osassa luodaan perusta seksuaalikasvatuksen teemalle pohtimalla omaa seksuaalisuutta, ihmiskäsitystä ja arvoja sekä niiden kuvastumista omassa opetuksessa ja vaikutuksia toimimiseen seksuaalikasvattajana. Muita aiheita ovat seksuaalisuuden ja seksuaalikasvatuksen peruskäsitteet sekä seksuaalioikeuksien ja -etiikan peruskäsitteet.

Osa 2: Moninaisuus meissä

Toisessa osassa syvennetään osaamista sukupuolen, seksuaalisuuden ja kehollisuuden moninaisuudesta sekä niiden kohtaamisesta oppilaitoksen tai päiväkodin arjessa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käsitellään myös elämänkaaren ja perheiden näkökulmasta.

Osa 3: Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Kolmannessa osassa mietitään välineitä ja osaamista oman opetuksen konkreettiseen kehittämiseen ja koko kouluyhteisön tai päiväkodin toimintakulttuuriin vaikuttamiseen. Jakson teemoja ovat identiteetin, ennakkoluulojen ja syrjinnän käsittely opetuksessa sekä seksuaalisen ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan häirinnän ennaltaehkäisy.

Osa 4: Seksuaalikasvatuksen kehittäminen omassa organisaatiossa

Neljännessä ja viimeisessä osassa keskitytään koko oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Jakson
teemoja ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön jalkauttaminen arkeen,
seksuaalikasvatuksen edistäminen toimintakulttuurissa, inklusiiviset
käytännöt ja keinot netissä tapahtuvan häirinnän ehkäisyyn. 


Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja on kohderyhmälle maksutonta.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Kurssiympäristö avautuu 1.6.2021. Tunnukset koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään 1.6. alkaen kolmen arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta.
Ota yhteyttä
Sanna Konttinen
+358 50 4773098
sanna.konttinen@hyplus.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>