Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelma, 20 op

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Vaasan yliopiston Executive Education yhdistävät voimansa tässä uudessa ja innovatiivisessa, erityisesti esihenkilöille suunnatussa koulutusohjelmassa, jossa rohkeuden teema yhdistyy johtamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Tutkitusti rohkeuden puute näkyy usein esihenkilötyössä tekojen puutteena. Esihenkilötyössä on tunnettava itsensä voidakseen johtaa muita, ja vain hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut. Koulutusohjelman avulla rakennat itsellesi modernia esihenkilöosaamista ja päivität johtamiskäsitystäsi. Tavoitteena on, että koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena.

Ajankohta

16.2.–30.11.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Tavoitteena on, että koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena.
Hinta
7800€ + alv. 24 %
(yht. 9672 €)

Koulutusohjelma tarjoaa aiheeseen liittyvää uusinta yliopistotasoista tutkimustietoa, valmentavaa otetta, osallistavaa ja fasilitoitua työskentelyä sekä verkostoitumismahdollisuuksia alan muiden ammattilaisten kanssa.  Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelman jälkeen on mahdollista jatkaa Vaasan yliopiston MBA-ohjelmissa, ja koulutusohjelma toimii tiiviinä johdantona MBA-ohjelmiin. Suoritetut opinnot on mahdollista lukea hyväksi Vaasan yliopiston MBA-opintokokonaisuuteen.

KENELLE

Koulutus on suunnattu esihenkilönä tai asiantuntijana työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan johtajuudessa. Johtaminen vaatii jatkuvaa uudistumista sekä uuden oppimista. Koulutus soveltuu myös esihenkilötehtäviin hakeutuville ja esihenkilön urapolkua suunnitteleville.  

Koulutus on suunniteltu sekä yritysten että valtion, kunnan tai muiden organisaatioiden johto-, esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Suosituksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus asiantuntija- tai esihenkilötyöstä. 

HYÖTY JA KESKEISET TAVOITTEET

Koulutusohjelmassa perehdytään esihenkilötyön eri osa-alueiden johtamiseen, kuten strategiaan, talouteen ja henkilöstöön. Koulutuksessa opit muun muassa

  • keskeiset periaatteet strategisesta johtamisesta sekä talouden analysoinnista ja johtoryhmätyöskentelystä
  • hyödyntämään dialogista johtamistapaa sekä ruokkimaan innovatiivisuutta hyvien tulosten aikaansaamiseksi
  • keinoja toimia esihenkilönä jatkuvassa muutoksessa ja rakentamaan muutosta omassa organisaatiossa 
  • työhyvinvoinnin johtamisen käytänteitä ja taitoja ikäpolvijohtamiseen
  • uudistamaan organisaation osallistavaksi viestinnän avulla ja kehittämään etäjohtamisen osaamistasi.

SISÄLTÖ JA ILMOITTAUTUMINEN

Koulutus koostuu neljästä 5 opintopisteen moduulista. Koulutuspäivät järjestetään Helsingissä tai etäyhteyden välityksellä. Koulutuspäivät toteutetaan klo 9.00–16.00. 

Moduuli: Dialogisuuden monimuotoiset menetelmät johtamisessa 
(5 op), 16.2.-30.3.2022, toteutuksesta vastaa HY+

Moduuli: Työhyvinvointi ja juridiikka (5 op), huhti-kesäkuu 2022, toteutuksesta vastaa Levón-instituutti

Moduuli: Osallistava viestintä (5 op), 24.-25.8. ja 28.9.2022, toteutuksesta vastaa HY+

Moduuli: Strategia ja talous (5 op), 3 pv loka-marraskuu 2022, toteutuksesta vastaa Levón-instituutti

Moduulien tarkempiin esittelyihin pääset kunkin moduulin kohdalla olevasta linkistä.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta suorittamaan koko kokonaisuutta (4 moduulia x 5 op), joka mahdollistaa Rohkeutta johtamiseen -diplomin ja osaamismerkin.

Jos haluat ilmoittautua vain yhteen, kahteen tai kolmeen koulutusmoduuliin, tee ilmoittautumiset erikseen koulutusmoduulien sivuilla.

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

TOTEUTUS

Rohkeutta johtamiseen -koulutusohjelman laajuus on 20 opintopistettä, ja se koostuu neljästä 5 op:n moduulista. Koulutusohjelma sisältää yhteensä 12 koulutuspäivää. Koulutuspäiviin liittyy ennakko- ja välijaksotyöskentelyä.

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma HEKS ja käydään henkilökohtainen coaching-keskustelu (45 min), jossa kartoitetaan aiheeseen liittyvä pohjaosaaminen ja oppimistarpeet ja -tavoitteet. Keskustelu auttaa suuntaamaan ja tekemään valintoja tulevien opintojen osalta. Se voidaan toteuttaa lähitapaamisena tai etänä. Koulutukseen sisältyy myös toinen coaching-keskustelu (45 min), jonka ajankohdan opiskelija voi itse valita. 

Kaikkiin valmennuspäiviin kuuluu case tai muita toiminnallisia harjoituksia, oman työskentelyn ja työn reflektointia sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Koulutuksessa hyödynnetään vuorovaikutteista oppimista, valmentavaa otetta ja mentorointia. Koulutuksessa muodostetaan mentoriparit, jotka työskentelevät yhdessä läpi koulutuksen lähi- tai etätapaamisten kautta.

Koulutuksen eri moduulit sisältävät omaan työhösi tai organisaatioosi liittyviä kehittämiskokeiluja. Voit kuljettaa läpi koulutuskokonaisuuden mukanasi isompaa kehittämisen kysymystä, jota tutkit eri näkökulmista eri moduuleissa.

Koulutuspäivien välissä olevilla välijaksoilla perehdytään muun muassa uusimpiin tutkimustuloksiin ja muuhun alan kirjallisuuteen. Välijakson työskentelyssä hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja sosiaalisen median välineitä.

Jokaisen moduulin suorittamisen jälkeen saat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin. Koko kokonaisuuden suorittamisen jälkeen saat Rohkeutta johtamiseen -diplomin ja sähköisen osaamismerkin. Diplomi edellyttää kaikkien neljän moduulin suorittamista hyväksytysti. Sinun on mahdollista suorittaa myös vain yksi, kaksi tai kolme moduulia koko kokonaisuudesta.

HINTA

Koulutusohjelman (20 op) hinta sisältäen kaikki koulutuskokonaisuuden 4 moduulia (5 op/moduuli) on 7 800 euroa + alv. 24 %. Summa laskutetaan neljässä erässä (à 1950 euroa + alv.) aina jokaisen moduulin alussa.

Voit suorittaa myös vain yhden tai useamman moduulin. Tällöin yhden moduulin (5 op) hinta on 1950 eur + alv.

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta ja räätälöidyt toteutukset organisaatiolle: 

Marianne Terkki-Mallat
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ 
KM, asiakkuuspäällikkö, johtaminen 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
050 4150520 

Marianne on systeeminen business coach, työnohjaaja, aikuiskouluttaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii asiakkuuspäällikkönä ja johtamisen teema-alueen esihenkilönä HY+:ssa. Hän on ollut mukana monien erilaisten koulutusten, monimuotokoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa yritysten, julkishallinnon ja järjestösektorin asiakkaille. 

Heli Kaunismäki
Vaasan yliopiston Levón-instituutti, johtaminen ja organisaatiot
FM, AmO, asiakkuuspäällikkö
heli.vare@univaasa.fi
045 1067618

Helin tausta on yritysmaailmasta. Hänellä on kokemusta esimiestyöstä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja valmennustyöstä sekä rekrytoinneista ja hr-konsultoinnista.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

16.2.–30.11.2022

Hinta
7800€ + alv. 24 %
(yht. 9672 €)

!

Koulutusohjelma alkaa 16.2.2022. Ilmoittaudu viimeistään 16.1.2022.

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen tästä

 
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>