Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Proviisorista apteekkariksi, 3 op

Harkitsetko apteekkiluvan hakemista? Haluaisitko lisää varmuutta apteekin henkilöstöjohtamiseen tai ideoita uudenlaisen yhteistyön tai palvelun kehittämiseen? Tämä koulutus pureutuu apteekin johtamisen erityiskysymyksiin ja apteekkiluvan hakuprosessiin. Koulutuksessa tutustutaan avoapteekin toimintaympäristöön nyt ja tulevaisuudessa sekä toimintaympäristön muuttumisen kautta syntyviin apteekkitoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Käsiteltäviä teemoja ovat myös apteekkarina aloittaminen, urasuunnittelu ja apteekin talouden hoito.

Ajankohta

10.1.–6.6.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
720€ + alv. 24 %
(yht. 892,8 €)

KENELLE

Koulutus on suunnattu apteekkarin uraa suunnitteleville proviisoreille, hiljattain apteekkiluvan saaneille apteekkareille ja apteekin henkilöstöhallinnosta ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä kiinnostuneille.

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida apteekin toimintaympäristöä sen muuttuessa sekä arvioida sen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia 
  • luoda suunnitelman mahdollista apteekkarin uraa varten ja suunnitella oman osaamisen kehittämistä
  • suunnitella mahdollisen oman apteekin henkilöstön osaamisen ja palveluiden kehittämistä sisältäen yhteiskunnallisen vaikuttamisen

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja se rakentuu verkko-oppimisen, verkkoseminaarien ja oppimistehtävän ympärille. Opintojaksolla hyödynnetään verkkokeskusteluja ja vertaispalautetta. 

Koulutuksen oppimateriaali koostuu aihealueen kirjallisuudesta, verkkomateriaalista ja tutkimustiedosta. Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan kanssa ja sen voi myöhemmin halutessaan hyödyntää osana Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta

OHJELMA

Huom! Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin.

Kolme verkkojaksoa:


Verkkojakso 1: Apteekkien toimintaympäristö ja tulevaisuus 10.1.2022 – 2.2.2022

Verkkoluentosarja seuraavista aiheista:
Apteekkitoiminnan kehittäminen 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen
Apteekkipalveluiden kehittäminen

Verkkojakso 2: Tie apteekkariksi 3.2.2022 – 20.3.2022

Verkkoluentosarja seuraavista aiheista:
Apteekkiluvan hakuprosessi
Apteekin talous ja sen johtaminen

Verkkojakso 3: Apteekkien johtaminen 21.3.2022 – 6.6.2022

Verkkoluentosarja seuraavista aiheista:
Apteekkarina aloittaminen ja johtaminen
Laatutyö ja lääkitysturvallisuus
Apteekkien sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen


Viisi verkkoseminaaria:
 

Aloitusseminaari: Opintojakson esittely 12.1.2022 klo 16.00–17.00

Aloitusseminaarissa käydään läpi kurssin rakennetta, aikatauluja, tavoitteita ja tehtäviä 

Verkkoseminaari 1: Apteekkien tulevaisuus 2.2.2022 klo 16.00–18.00

Luennoitsija-alustuksia ja keskustelua seuraavista aiheista:
Apteekkijärjestelmän muutostarpeet yhteiskunnan näkökulmasta 
Kiinteämmin osaksi muuta terveydenhuoltoa – miten laatia  SOTE-strategia apteekille?

Verkkoseminaari 2: Mitä haluan apteekkariudelta? 16.2.2022 klo 16.00–18.00

Luennoitsija-alustuksia ja keskustelua seuraavista aiheista:
Apteekkarin ammatillinen kehittyminen 
Millainen apteekkari olen ja millaiseksi haluaisin tulla

Verkkoseminaari 3: Käytännön kokemuksia ja vinkkejä apteekkariudesta 9.3.2022 klo 16.00–18.00 

Luennoitsija-alustuksia ja keskustelua seuraavista aiheista:
Apteekin toiminnan suunnittelu
Miten perehdyin apteekkini apteekkariksi 

Vapaaehtoinen osallistuminen: Verkkoseminaari 4: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 1.6.2022 klo 16.00–18.00

Verkkoseminaarissa on tarkoitus keskustella opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokemuksista ja niiden hyödyntämisestä tulevaisuudessa.

Koulutuksen lopuksi: omien oppimistavoitteiden toteutumisen arviointi, 6.6.2022

Tarkempi ohjelma ja luennoitsijat vahvistuvat myöhemmin. Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

10.1.–6.6.2022

Hinta
720€ + alv. 24 %
(yht. 892,8 €)

!

Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy 3.12.2021
Ota yhteyttä
Sanna Konttinen
+358 50 4773098
sanna.konttinen@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>