Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

ProViestijä-koulutusohjelma

ProViestijä on uudistunut! Kehitä viestinnän osaamistasi ja työyhteisösi viestintää käytännönläheisessä ProViestijä-koulutusohjelmassa. Jo lähes 800 viestijää on valinnut koulutuksen omaksi kehittymisväyläkseen. Oppimismatkan aikana päivität osaamistasi, oivallat uutta ja kehityt viestinnän ammattilaisena. Saat paljon henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, ja voit kytkeä oppimasi asiat suoraan omaan työhösi. Tavoitteena on, että koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena. Voit halutessasi osallistua koulutukseen etäyhteydellä.

Ajankohta

9.11.2021–1.4.2022

Toteutustapa

Paikka
Tavoitteena on, että syksyllä 2021 koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Helsingin keskustassa. Voit halutessasi osallistua koulutukseen etäyhteydellä.
Hinta
2950€ + alv. 24 %
(yht. 3658 €)

Uudistettu ProViestijä-koulutusohjelma koostuu neljästä kaksipäiväisestä jaksosta (yhteensä 8 päivää), ohjatusta välityöskentelystä ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutuksen aikana tehdään oman organisaation viestinnän kehittämistarpeista kumpuava kehittämistyö.

ProViestijä on työelämässä erittäin tunnettu ja arvostettu koulutus, joka tunnettiin aiemmin Tiedottajakoulutuksen nimellä. Uudistettu klassikkokoulutus starttaa tänä vuonna 36. kertaa, ja siihen on osallistunut vuosien varrella jo lähes 800 viestinnän parissa työskentelevää.

Kenelle

Koulutus on suunnattu viestinnän suunnittelijoille ja toteuttajille niin yrityksissä, julkishallinnossa kuin järjestöissä. Se sopii hyvin myös erilaisten asiantuntijaprojektien viestinnästä vastaaville, HR-asiantuntijoille ja markkinoinnin tehtävissä toimiville.

Koulutuksen kesto ja laajuus

Koulutuksen kesto on viisi kuukautta: kaksi jaksoa sijoittuu syyskaudelle ja kaksi keväälle. Näin jaksojen väliin jää hyvin aikaa sulatella ja soveltaa opittua sekä tehdä pienimuotoisia tehtäviä.

Koulutusohjelman laajuus on 12 opintopistettä.

Koulutuksen hyödyt

 • Tutustut viestinnän ajankohtaisiin teemoihin, päivität tietojasi ja hiot käytännön viestintätaitojasi.
 • Kehityt tämän päivän viestinnän ammattilaisen roolissa suunnittelijana, toteuttajana ja sparraajana.
 • Saat paljon henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.
 • Verkostoidut ja opit kollegaopiskelijoiden ja case-esitysten hyvistä käytännöistä.
 • Teet kehittämistyön, josta saat apua työyhteisösi viestinnän vahvistamiseen.

Tuhdin verkkomateriaalin lisäksi saat Yhteisöviestinnän ABC -työkirjan, joka sisältää viestijän perustyökalut.

Todistuksen lisäksi saat sähköisen Open Badge -sertifikaatin. Se on helppo liittää esimerkiksi sähköiseen CV:hen tai portfolioon ja LinkedIn-profiiliin. Näin teet osaamisestasi työmarkkinoilla entistä näkyvämpää.

Sisältö ja teemat

1. jakso 9.–10.11.2021: Viestinnän kokonaiskuva ja viestijän kehittyvä työnkuva

 • Viestinnän toimintaympäristö ja kasvu viestinnän ammattilaisena
 • Yhteisöviestinnän suunnittelu strategiasta käytäntöön
 • Viestinnän onnistumisen arviointi ja mittarit
 • Maine, maineriskit ja somekohut
 • Lukupiirin käynnistys

2. jakso 14.15.12.2021: Vuorovaikutusta kasvokkain ja visuaalinen viestintä

 • Vuorovaikutus- ja dialogitaidot viestijän työkalupakissa
 • Hybridityön erityispiirteet ja viestijän uusi rooli etävalmentajana
 • Työyhteisöviestintä ja sen yhteys työhyvinvointiin ja johtamiseen
 • Julkaisuprosessin hallinta ja alihankinnat
 • Visuaalinen suunnittelu, kuvat ja infografiikka
 • Kehittämistöiden käynnistys

3. jakso 9.10.2.2022: Sisältöjä ja tekstejä erilaisiin tarpeisiin sekä opasteita kehittäjille

 • Monikanavainen sisällön suunnittelu ja sometrendit
 • Sisällön muokkaus erilaisille digialustoille
 • Erilaiset tekstityypit ja tyylilajit, kirjoittajan luovuus
 • Käytännön vinkkejä toimivan tekstin tuottamiseen
 • Opasteita sisäisen kehittäjän ja konsultin roolissa onnistumiseen
 • Jälkitehtävä: pieni kirjoitusharjoitus

4. jakso 31.3..1.4.2022: Viestinnän lait, media, kriisit ja kehittämistöiden loppukatselmus

 • Tekijänoikeudet, muut viestintää säätelevät lait ja immateriaalioikeudet
 • Mediaviestintä ja roolisi oman organisaation mediavalmentajana
 • Kriisiviestinnän suunnittelu ja toiminta erityistilanteissa
 • Yhteistyö toimittajien kanssa ja toimitusvierailu
 • Kehittämistöiden loppukatselmus ja arkeen saattaminen


Työtavat, oppiminen ja osaamisen jakaminen

Asiantuntijoiden tietoiskujen lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoituksia ja kiinnostavia case-esimerkkejä.

Opetuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja muita sähköisiä työkaluja. 

Koulutusohjelman johtaja opastaa sinua koko oppimismatkan ajan. Saat kaikista koulutukseen liittyvistä tehtävistä henkilökohtaisen palautteen.

Koulutusote on hyvin vuorovaikutteinen. Kun koko ryhmän osaamispotentiaali otetaan käyttöön, opit paljon myös kollegoilta. Koulutuksen aikana syntyvästä kollegaverkostosta on paljon hyötyä koulutuksen päättymisen jälkeenkin. 

Koulutuksen aikana tutustutaan digitaalisessa lukupiirissä viestintäalan kirjallisuuteen, käydään vertaiskeskusteluja ja tehdään viestinnän kehittämiseen liittyvä kehittämistyö. Se voi olla esimerkiksi viestinnällinen kartoitus, suunnitelma tai muu kehittämishanke.

Koulutusohjelman johtaja ohjaa kehittämistöiden tekemistä koko prosessin ajan. Saat häneltä ja kollegaopiskelijalta työstäsi henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.

Kehittämistöistä on ollut paljon konkreettista hyötyä osallistujien työyhteisöjen viestinnän kehittämisessä.

Koulutuksen johtajana toimii viestintäosaamisen kehittämiseen erikoistunut johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen Kevi Consulting Oy:stä.

Kouluttajat ja vierailevat puhujat

ProViestijän kouluttajina ja vierailevina puhujina muun muassa:

 • Johtava konsultti (viestintä), VTT Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy
 • Viestintäpäällikkö Suvi Sikstus, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri
 • Dosentti, VTT Salla-Maaria Laaksonen, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
 • Koulutuspäällikkö Perttu Laaksonen, Puhe Production Oy
 • AD Heikki Pälviä, Workshop Pälviä Oy
 • Viestintäpäällikkö Marko Lähteenmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sisältöstrategi, toimittaja ja viestinnän kouluttaja Katja Alaja, Katja Alaja Creation Oy
 • Senior communications consultant Annukka Lehto, Ramboll Finland Oy
 • Viestinnän kouluttaja, toimittaja ja tietokirjailija Tiina Torppa, Näkökulma Oy
 • General Counsel Peter Hänninen, Nanoform Finland Oyj
 • Toimittaja ja kirjailija Jussi Lehmusvesi, Helsingin Sanomat
 • Journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen, YLE

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 2950 euroa + alv 24 € (yhteensä 3658 €).

Ilmoittautumisaika päättyy 24.10.2021. Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksistaan. Yhteisöviestinnän ABC -työkirjaa lukuun ottamatta muu viestintäalan kirjallisuus ei sisälly koulutuksen hintaan.

ProViestijä-koulutus sytytti oppimisen kipinän

”Aloitin työt viestintäasiantuntijana vuonna 2014 työskenneltyäni sitä ennen johdon sihteerinä liki 20 vuotta. Halusin kovasti oppia viestintää ja saada perustiedot ja -taidot päivitettyä käytännönläheisesti. Siksi osallistuin vuonna 2015 HY+:n, silloisen Palmenian, järjestämään Tiedottajan työ -koulutukseen. Kyseinen koulutus oli hyvä ja inspiroiva starttipaketti vasta-alkajalle, ja ajatus lisäkoulutuksen hankkimisesta jäi kytemään mieleeni. 

Vuoden 2017 syksyllä työtilanteeni antoi myöten osallistua ProViestijä-koulutukseen ja jatkaa viestinnän taitojeni hiomista. Koulutuksen vetäjänä toimi jälleen huippuhyvä, innostava, ajattelemaan kannustava Helena Lemminkäinen.  Mielestäni oli hyvä, että koulutuksessa tehtiin joka jakson päätteeksi opittua syventäviä harjoituksia, joita kurssinvetäjän lisäksi opiskelijakollegat kommentoivat. Muilta kurssilaisilta saamani sparraus, tuki, palaute ja ideat olivatkin koulutuksen parasta antia.

Pidin kovasti siitä, että kouluttaja innosti meitä keskustelemaan ja haastoi meitä ajattelemaan asioita uudella tavalla. Myös muut koulutuksessa vierailleet luennoitsijat olivat erinomaisia. Heiltä sai hyviä uusia vinkkejä omaan työhön.

Koulutuksen lopussa kehittämistehtävän tekeminen työnantajani tarpeisiin oli myös opettavaista ja motivoivaa. Kehittämistyöni Tiedottajan työ ja ProViestijä -koulutuksissa ovat työnantajani käytössä tänäkin päivänä. 

Työ tekijäänsä opettaa, sanotaan. Viestinnän ammattilainen tarvitsee mielestäni käytännön tekemisen lisäksi teoreettista tietoa viestinnästä kuten taustatietoa siitä, miten asioita on hyvä tehdä ja miksi. ProViestijä-koulutus on erinomainen tilaisuus verkostoitua muiden viestintäammattilaisten kanssa ja kuulla uusinta uutta viestinnän viimeisimmistä trendeistä.”

 ProViestijä-koulutukseen 2017 osallistunut Leena Tapola-Rusanen

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ on kouluttanut viestinnän ammattilaisia yli 35 vuoden ajan. Koulutuksillamme on vankka yliopistollinen tietoperusta, ja koulutuksia toteuttaa monipuolinen ja osaava kouluttajakaarti.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

9.11.2021–1.4.2022

Hinta
2950€ + alv. 24 %
(yht. 3658 €)

!

Ilmoittautumisaika päättyy 24.10.2021. Koulutukseen otetaan 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ota yhteyttä

Kati Tiihonen
+358 50 556 0549
kati.tiihonen@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>