Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Pedagoginen dokumentointi digitaalisin menetelmin 2021

Tässä koulutuksessa tutustutaan digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen lapsiryhmässä pedagogisen dokumentoinnin menetelmänä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia iPad-sovelluksia ja opetellaan käyttämään niitä. Koulutus tarjoaa runsaasti ideoita pedagogiseen dokumentointiin ja tietoa, miten sovellusten avulla voi tukea lapsen näkökulman esille tuomista. Syvennä omaa osaamistasi ja innostu uudesta!

Ajankohta

23.9.–5.10.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkkokoulutus
Hinta
180€ + alv. 24 %
(yht. 223,2 €)

Pedagoginen dokumentointi on oleellinen menetelmä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, ja myös Varhaiskasvatuksen perusteet (2018) velvoittavat sen käyttöön.

Menetelmän avulla kasvattaja tutustuu lapseen, hänen kiinnostuksenkohteisiinsa ja vahvuuksiinsa. Tämän tiedon pohjalta suunnitellaan lapsiryhmän toimintaa.

Tärkeää on, että dokumentteja katsotaan yhdessä lapsen, vanhempien ja kollegojen kanssa ja näiden keskustelujen ja havaintojen perusteella toimintaa kehitetään edelleen.

Digitaaliset sovellukset tarjoavat hyvin monipuolisesti tapoja lapsen äänen esille tuomiseen ja innostavat vuorovaikutukseen, tarinankerrontaan ja luovuuteen. Ne osallistavat myös vanhempia katsomaan ja kommentoimaan.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, joka haluaa perehtyä sovelluksiin, ymmärtää niiden pedagogista käyttöä ja tehostaa digitaalisten menetelmien käyttöä omassa työssään. Ennakko-osaamista ei edellytetä. 

Sisällöt

  • Tutustutaan mm. seuraaviin iPad-sovelluksiin: iMovie, Bookcreator, Chatter Pix, Puppet Pals, Green Screen sekä animaatio-ohjelmat iMotion ja Toontastic
  • Ideoita lapsen äänen esille tuomiseen, ryhmän aktiviteetteihin ja projekteihin
  • Tukea ja vaihtoehtoja pedagogiseen dokumentointiin

Koulutuksen hyödyt

Koulutus perehdyttää käyttämään erilaisia digitaalisia sovelluksia lapsiryhmän toiminnassa ja rohkaisee ottamaan niitä käyttöön.

Koulutus tarjoaa käytännön oppeja pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen, tietoa ohjelmien ja sovellusten käytöstä ja opastaa käytön aloittamiseen. Koulutuksessa saa myös monipuolisesti ideoita erilaisten projektien ja aktiviteettien toteuttamiseen lapsiryhmässä. 

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan live-webinaareina. Tarvitset koulutuskerroille mukaan oman tabletin, jolla voit kokeilla sovellusten käyttöä, toimivan verkkoyhteyden ja päätteen, jossa saat oman mikrofonisi päälle.

Koulutus on vuorovaikutteista ja koulutuksessa työskennellään pienryhmissä. Tämä koulutus ei ole kuunteluopiskelua, vaan vaatii aktiivista osallistumista ja kokeiluhenkeä. Koulutus sisältää myös välitehtävän koulutuskertojen välillä.

Webinaarien ajankohdat

23.9.2021 klo 15.30–17.30 
5.10.2021 klo 15.30–17.30

Kouluttaja

Tiia Östman on varhaiskasvatuksen opettaja Kirkkonummelta. Hänellä on pitkä kokemus toiminnallisten työpajojen vetäjänä, opetuskäytössä suosittujen digitaalisten sovellusten kouluttajana sekä mediakasvattajana. 

Ilmoittautuminen

Ajankohta

23.9.–5.10.2021

Hinta
180€ + alv. 24 %
(yht. 223,2 €)

!

Ilmoittautuminen 2.9.2021 mennessä.

Kysy myös räätälöityä toteutusta: anna.laine@hyplus.fi

Ota yhteyttä

Anna Laine
+358 50 5882728
anna.z.laine@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>