Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Palvelumuotoilun starttikoulutus: asiakaskokemuksen kehittäminen

Tässä palvelumuotoilun starttikoulutuksessa saat tukea organisaatiosi asiakaskokemusten kehittämiseen ja palvelumuotoilun keskeisimpien kehittämishaasteiden taklaamiseen. Omaksut nopeasti muotoiluajattelun peruskäsitteistön ja keskeisimmät työtavat. Case-esimerkit ja vertaisoppiminen toimivat kehittymisesi tukena.

Ajankohta

27.4.–18.5.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Voidaan toteuttaa kokonaan verkossa tai jos osallistujat toivovat, koulutuspäivä on pandemiatilanteen salliessa mahdollista toteuttaa myös lähipetuksena
Hinta
490€ + alv. 24 %
(yht. 607,6 €)

Muotoiluajattelun fokuksessa oleva asiakaskokemusten parantaminen edellyttää myös organisaation omien työkäytäntöjen kehittämistä ja voi siten toimia harppauksena kohti mielekkäämpää työtä. Olipa kyseessä sitten kasvokkain, digitaalisesti tai hybridisti toteutettu palvelu, asiakkaan ymmärtäminen on kestävän toiminnan ydin.

Koulutuksessa saat käyttöösi välineistöä ja malleja asiakaskokemusten keräämiseen ja kehittämiseen. Voit hyödyntää koulutuksen antia organisaatiossasi palvelumuotoilun keskeisimpien kehittämishaasteiden tunnistamiseen ja taklaamiseen.

Palvelumuotoilun starttikoulutus voi toimia yrityksesi tai organisaatiosi palvelumuotoiluajattelun ja -toiminnan käynnistäjänä tai palvelumuotoiluprojektin osana. Opit soveltamaan palvelumuotoilua osana työkalupakkiasi sekä muotoilukompetenssia, joka auttaa toiminnan jatkuvassa ja kestävässä kehittämisessä.

KENELLE

Koulutus on suunnattu asiakastyöstä, palvelujen kehittämisestä ja palveluliiketoiminnasta vastaaville, palvelumuotoilun kehittämishanketta starttaaville ja siitä vastaaville sekä kehittämisasiantuntijoina toimiville.

Esihenkilöille koulutus antaa eväitä myös oman tiimin ajattelu- ja toimintatapojen kehittämiseen entistä asiakaslähtöisemmiksi.

HYÖDYT

 • Koulutus tarjoaa ideoita ja vertaisoppimista käytännön case-esimerkkien avulla.
 • Opit soveltamaan käytännössä asiakaskokemusoppimista ja palvelumuotoilua.
 • Ymmärrät kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti asiakaskokemusten hyödyntämisen ja palvelumuotoilun merkityksen organisaatiosi toiminnassa.
 • Saat välineitä sovellettavaksi oman organisaation palvelujen ja yhteisen toiminnan kehittämiseen ja ennen kaikkea asiakaskokemusten parantamiseen.
 • Kerrytät valmiuksia toimia palvelumuotoiluun sitoutuneena muutosagenttina omassa organisaatiossasi.
 • Opit tunnistamaan ja ratkaisemaan kehittämisen kompastuskiviä, haasteita ja jännitteitä vanhan ja uuden toimintatavan välillä.
 • Koulutus innostaa myös yksittäisten kehittämistekojen ja arjen innovoinnin kautta asiakaskokemusten parantamiseen ja edistää palvelumuotoiluprojektin käynnistämistä organisaatiossasi.

AIKATAULU JA TEEMAT

Koulutus muodostuu 1,5 tunnin mittaisesta webinaarista sekä yhdestä vuorovaikutteisesta opiskelupäivästä, jossa palvelumuotoilun asiantuntija avaa palvelumuotoiluun liittyvää teoriaa ja ilmiöitä case-esimerkkien kautta.

Webinaari orientoi aiheeseen ja tarjoaa sinulle tehtävän, johon perehtyminen mahdollistaa lähiopiskelupäivän parhaimman annin. Lisäksi tarjolla on materiaalia palvelumuotoilun periaatteista ja kehittämisvälineistä, johon voit perehtyä myös itsenäisesti ennen koulutuspäivää ja sen jälkeen.

Ke 27.4.2022 klo 9–10.30, webinaarimuotoinen orientaatio (1,5 h)

 • Palvelumuotoilu ilmiönä
 • Ennakoiva työskentelytehtävä koulutuspäivää varten

Ke 18.5.2022 klo 9–16, koulutuspäivä

 • Palvelumuotoilun teoriaa ja välineitä limittyneenä käytännön esimerkkeihin ja vertaisoppimiseen
 • Case-esimerkit, jotka liittyvät asiakaskohtaamisiin ja asiakaskokemuksiin, palvelujen tuottamisen uusiin työtapoihin ja välineisiin sekä palvelujen innovointiin/tuotteistamiseen

KOULUTTAJA

Kirsi Kallio (FL) on kokenut työelämän osaamisen ja viestinnän asiantuntija. Hän on työskennellyt eri yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä, harjaantunut työelämän muutoskonsulttina ja vuorovaikutusvalmentajana sekä vastannut digitaalisten videoalustaratkaisujen myynnistä.

Kallion erikoisalaa on auttaa työyhteisöjä oppimaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tähän liittyen hän on ollut mukana kehittämässä esimerkiksi prosessiteollisuuden automaatioon kytkeytyvää yhteiskehittelevää liiketoimintaa. Aiheesta on valmistumassa väitöskirjatyö.

Kallio opettaa työelämän asiantuntijuuteen ja liiketoimintaan liittyviä opintojaksoja Helsingin yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa hyödyntäen ahkerasti digitaalisia oppimisympäristöjä. Opettajana hän saa poikkeuksellisen hyvää palautetta oppijoilta osallistavasta ja käytäntölähtöisestä tyylistään.

RÄÄTÄLÖIDYT TOTEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille räätälöityjä, eripituisia toteutuksia. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä:

Marianne Terkki-Mallat
Asiakkuuspäällikkö
Johtaminen ja ohjaus
050 415 0520
marianne.terkki-mallat@helsinki.fi


Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

27.4.–18.5.2022

Hinta
490€ + alv. 24 %
(yht. 607,6 €)

!

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 11.4.2022.
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>