FI | SV | EN

Päiväkodin kielet – kielitietoinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Koulutus tarjoaa tietoa monikielisten lasten kielenkehityksestä, päiväkodista monikielisenä oppimisympäristönä sekä kielitietoisesta toiminnasta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa esitellään myös erilaisia, käytössä olevia ja tutkitusti menestyksekkäitä toimintamalleja monikielisten lasten kielenoppimisen tukemiseen sekä suomen kielen opetukseen. Koulutus on laajuudeltaan kolme opintopistettä, se on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

10.1.–24.4.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Lapsen vahva äidinkielen hallinta on perusta toisen kielen oppimiselle, joten lapsen monikielisyyttä tulee tukea. Suomen kielen taito ei synny kuitenkaan itsestään suomenkielisessä päiväkodissa, vaan sen kehittymiseen tarvitaan henkilöstöä, joka ymmärtää kielen oppimista, osaa tukea muun muassa sanaston kehittymistä ja suunnitella sekä toteuttaa päiväkodin kielitietoista toimintaa.

Koulutuksen keskiössä on ammattilaisen toiminta ja käytännönläheiset työtavat siihen, mitä henkilöstö voi tehdä, että kaikki lapset saavat osallistumisen kokemuksia päiväkodin toiminnassa. Kokeneiden kouluttajien ohjaamina osallistujat vahvistavat onnistumisen kokemusta omassa lapsiryhmässä.

Monikielisten lasten kielitaidon tukeminen lisää lasten tasa-arvoa ja osallisuutta sekä tukee alkavaa koulupolkua.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle, varhaiskasvatuksen opettajille ja lastenhoitajille. Koulutus on OPH:n rahoittama ja siihen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Arki-iltoina pidettäviä koulutuskertoja on yhteensä kahdeksan. Luennoista ja ohjatuista tapaamisista koostuvissa webinaareissa pohditaan työn käytäntöön liittyviä kysymyksiä.

Koulutus sisältää myös itseopiskeltavaa materiaalia sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävä tehdään ryhmätyönä. Kouluttajat ohjaavat kehittämistehtävää ja antavat siihen palautetta.

Kevään 2024 toteutukseen mahtuu mukaan 30 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus järjestetään samansisältöisenä myös syksyllä 2024 ja keväällä 2025.

KOULUTUSKERRAT JA SISÄLLÖT

Huom! Päivämäärät ovat alustavia ja tarkentuvat myöhemmin.

Ke 10.1.2024 klo 17–18

Ensimmäinen tapaaminen ja tutustuminen – tällä tapaamiskerralla tutustumme koulutuksen kokonaisuuteen, kouluttajiin, koulutuksen osallistujiin ja erityisesti omaan pienryhmään, jonka kanssa yhdessä suunnitellaan ja esitellään kehittämistehtävät. 

Ke 17.1.2024 klo 17–19

Mitä on kieli? Mitä on kielitietoisuus? 

Pääkouluttaja: Maria Ahlholm

Ti 30.1.2024 klo 17–19  

Työvälineitä kielitietoiseen toimintaan: KieliPeda, lukuympyrä ja vuorovaikutuksellinen sadun lukeminen – esimerkkejä hyvistä käytänteistä

Pääkouluttajat: Marjaana Gyekye ja Nina Thurin

Ke 14.2.2024 klo 17–19

Vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen – esimerkkejä kielikylpypäiväkodista

Pääkouluttaja: Marjo Savijärvi

Ke 13.3.​2024 klo 17–19

Mitä kipupisteitä tutkimuksista nousee monikielisten lasten tukemisessa? – varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kirjallisuuskasvatus

Pääkouluttajat: Marjaana Gyekye ja Nina Thurin

Ti 26.3.​2024 klo 17–19

Jatketaan edellisten teemojen parissa

Pääkouluttajat: Marjaana Gyekye ja Nina Thurin

To 11.4.​2024 klo 17–19  

Mitä varhaiskasvatuksen s2-opetus on? Mihin lapsi kieltä tarvitsee? – osallistumiseen ja oppimiseen liittyvät näkökulmat kielenoppimisessa

Pääkouluttajat: Marjaana Gyekye ja Nina Thurin

Ke 24.4.​2024 klo 17–20  

Päätöskerta, jossa esitellään kehittämistehtävät ja keskustellaan niistä syntyvistä kysymyksistä

OSALLISTUJIEN PALAUTTEITA KOLUTUKSESTA

“Monipuolinen, oivaltava ja meitä upeasti osallistava koulutus.”

“Koulutus ylitti odotukseni. Sain paljon uutta tietoa, ja varsinkin kehittämistehtävistä sai hyviä ideoita omaan työhön vietäväksi. Lisäksi omassa pienryhmissä oli huippuporukka.”

“Tuli hyvin paljon tietoa lisää ja oman ryhmän keskusteluista loistavia oivalluksia.”

“Erityisen ilahtunut olen uusista menetelmistä, joita voi arjessa toteuttaa, ja siitä, että koulutuksen kautta on saanut paljon vertaistukea.”

“Hyvin koottu koulutus ja ammattitaitoiset kouluttajat. Sain paljon tietoa ja ajattelun aihetta.”

KOULUTTAJAT

Maria Ahlholm (FT) on yliopistonlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopistosta. Hän tutkii suomen kielen alkavaa ja kehittyvää kielitaitoa erityisesti monikielisissä oppimisympäristöissä.

Marjaana Gyekye toimii varhaiskasvatuksen s2-opettajana Helsingissä. Hänellä on pitkä kokemus kouluttajana eri verkostoissa, ja hän on kirjoittanut myös varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen s2-opetuksen oppikirjoja.

Marjo Savijärvi (FT) työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on vuorovaikutuksen tutkija ja perehtynyt muun muassa kielikylpypäiväkodin vuorovaikutukseen.

Nina Thurin työskentelee varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattorina Vantaalla. Hänellä on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyvästä verkostotyöstä ja kouluttamisesta sekä Suomenopettajat ry:n hallitustyöstä ja yhdistyksen varhaiskasvatuksen työryhmän vetämisestä.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

10.1.–24.4.2024

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton. Koulutukseen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

Huom! Kevään 2024 koulutuksen ryhmä on jo täynnä! Järjestämme koulutuksen myös syksyllä 2024 ja keväällä 2025.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 16.10. jälkeen peruvalta peritään 80 euron perumismaksu.

Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Suvi Auvinen
+358 50 4700509
suvi.auvinen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista