Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Päiväkodin kielet: tukea monikielisten lasten kielenoppimiseen

Koulutus tarjoaa tietoa monikielisten lasten kielenkehityksestä, päiväkodista monikielisenä oppimisympäristönä sekä kielitietoisesta toiminnasta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa esitellään myös erilaisia, käytössä olevia ja tutkitusti menestyksekkäitä toimintamalleja monikielisten lasten kielenoppimisen tukemiseen sekä suomen kielen opetukseen. Koulutus on laajuudeltaan 3 op. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton.

Ajankohta

27.1.–27.4.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Hinta
Maksuton

Lapsen vahva äidinkielen hallinta on perusta toisen kielen oppimiselle, joten lapsen monikielisyyttä tulee tukea. Suomen kielen taito ei synny kuitenkaan itsestään suomenkielisessä päiväkodissa, vaan sen kehittymiseen tarvitaan henkilöstöä, joka ymmärtää kielen oppimista, osaa tukea muun muassa sanaston kehittymistä ja suunnitella sekä toteuttaa päiväkodin kielitietoista toimintaa. 

Koulutuksen keskiössä on ammattilaisen toiminta ja käytännönläheiset työtavat siihen, mitä henkilöstö voi tehdä, että kaikki lapset saavat osallistumisen kokemuksia päiväkodin toiminnassa. Kokeneiden kouluttajien ohjaamina vahvistetaan onnistumisen kokemusta omassa lapsiryhmässä. Monikielisten lasten kielitaidon tukeminen lisää lasten tasa-arvoa, osallisuutta ja tukee alkavaa koulupolkua. 

Kenelle

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Koulutus on OPH:n rahoittama ja osallistujille maksuton.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena. Arki-iltoina pidettäviä koulutuskertoja on yhteensä seitsemän. Luennoista ja ohjatuista tapaamisista koostuvissa webinaareissa pohditaan työn käytäntöön liittyviä kysymyksiä.

Koulutus sisältää myös itseopiskeltavaa materiaalia sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävä tehdään ryhmätyönä. Kouluttajat ohjaavat kehittämistehtävää ja antavat siihen palautetta. 

Toteutukseen mahtuu mukaan 25 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksesta järjestetään toinen, samansisältöinen toteutus syksyllä 2022. Syksyn koulutuksen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Seuraathan ilmoittelua HY+:n opetusalan uutiskirjeissä. 

Koulutuskerrat ja sisällöt

To 27.1.2022 klo 17–20
Yhteinen aloitus: Mitä on kieli? Mitä on kielitietoisuus?

Ti 8.2.2022 klo 17–19 
Työvälineitä kielitietoiseen toimintaan: KieliPeda, lukuympyrä ja vuorovaikutuksellinen sadun lukeminen – esimerkkejä hyvistä käytänteistä

Ke 23.2.2022 klo 17–19
Vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen – esimerkkejä kielikylpypäiväkodista

Ke 9.3.2022 klo 17–19
Mitä kipupisteitä tutkimuksista nousee monikielisten lasten tukemisessa? – varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kirjallisuuskasvatus

Ti 22.3.2022 klo 17–19
Jatketaan edellisten teemojen kanssa

Ke 6.4.2022 klo 17–19
Mitä varhaiskasvatuksen s2-opetus on? Mihin lapsi kieltä tarvitsee? – osallistumiseen ja oppimiseen liittyvät näkökulmat kielenoppimisessa

Ke 27.4.2022 klo 16–20
Päätöskerta, jossa esitellään kehittämistehtäviä ja keskustellaan niistä syntyvistä kysymyksistä

Kouluttajat

Maria Ahlholm (FT) on yliopistonlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopistosta. Hän tutkii suomen kielen alkavaa ja kehittyvää kielitaitoa erityisesti monikielisissä oppimisympäristöissä.  

Marjo Savijärvi (FT) työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on vuorovaikutuksen tutkija ja perehtynyt muun muassa kielikylpypäiväkodin vuorovaikutukseen. 

Marjaana Gyekye toimii varhaiskasvatuksen s2-opettajana Helsingissä. Hänellä on pitkä kokemus kouluttajana eri verkostoissa, ja hän on kirjoittanut myös varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen s2-opetuksen oppikirjoja. 

Nina Thurin työskentelee varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattorina Vantaalla. Hänellä on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyvästä verkostotyöstä ja kouluttamisesta sekä Suomenopettajat ry:n hallitustyössä ja yhdistyksen varhaiskasvatuksen työryhmän vetämisestä.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

27.1.–27.4.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus täynnä. Ilmoittautuminen päättynyt. 
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>