Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Päiväkodin kielet: tukea monikielisten lasten kielenoppimiseen

Koulutus tarjoaa tietoa monikielisten lasten kielenkehityksestä, päiväkodista monikielisenä oppimisympäristönä sekä kielitietoisesta toiminnasta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa esitellään myös erilaisia, käytössä olevia ja tutkitusti menestyksekkäitä toimintamalleja monikielisten lasten kielenoppimisen tukemiseen sekä suomen kielen opetukseen. Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä, se on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmälle maksuton.

Ajankohta

30.8.–29.11.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Lapsen vahva äidinkielen hallinta on perusta toisen kielen oppimiselle, joten lapsen monikielisyyttä tulee tukea. Suomen kielen taito ei synny kuitenkaan itsestään suomenkielisessä päiväkodissa, vaan sen kehittymiseen tarvitaan henkilöstöä, joka ymmärtää kielen oppimista, osaa tukea muun muassa sanaston kehittymistä ja suunnitella sekä toteuttaa päiväkodin kielitietoista toimintaa. 

Koulutuksen keskiössä on ammattilaisen toiminta ja käytännönläheiset työtavat siihen, mitä henkilöstö voi tehdä, että kaikki lapset saavat osallistumisen kokemuksia päiväkodin toiminnassa. Kokeneiden kouluttajien ohjaamina vahvistetaan onnistumisen kokemusta omassa lapsiryhmässä.

Monikielisten lasten kielitaidon tukeminen lisää lasten tasa-arvoa, osallisuutta ja tukee alkavaa koulupolkua. 

KENELLE

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Koulutus on OPH:n rahoittama ja osallistujille maksuton.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Arki-iltoina pidettäviä koulutuskertoja on yhteensä seitsemän. Luennoista ja ohjatuista tapaamisista koostuvissa webinaareissa pohditaan työn käytäntöön liittyviä kysymyksiä.

Koulutus sisältää myös itseopiskeltavaa materiaalia sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävä tehdään ryhmätyönä. Kouluttajat ohjaavat kehittämistehtävää ja antavat siihen palautetta. 

Toteutukseen mahtuu mukaan 25 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOULUTUSKERRAT JA SISÄLLÖT

Ti 30.8.2022 klo 17–20
Yhteinen aloitus: Mitä on kieli? Mitä on kielitietoisuus?

Ke 13.9.2022 klo 17–19 
Työvälineitä kielitietoiseen toimintaan: KieliPeda, lukuympyrä ja vuorovaikutuksellinen sadun lukeminen – esimerkkejä hyvistä käytänteistä

To 29.9.2022 klo 17–19
Vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen – esimerkkejä kielikylpypäiväkodista

Ti 11.10.2022 klo 17–19
Mitä kipupisteitä tutkimuksista nousee monikielisten lasten tukemisessa? – varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kirjallisuuskasvatus

Ke 26.10.2022 klo 17–19
Jatketaan edellisten teemojen kanssa

Ti 8.11.2022 klo 17–19
Mitä varhaiskasvatuksen s2-opetus on? Mihin lapsi kieltä tarvitsee? – osallistumiseen ja oppimiseen liittyvät näkökulmat kielenoppimisessa

Ti 29.11.2022 klo 17–20
Päätöskerta, jossa esitellään kehittämistehtäviä ja keskustellaan niistä syntyvistä kysymyksistä

KOULUTTAJAT

Maria Ahlholm (FT) on yliopistonlehtori ja opettajankouluttaja Helsingin yliopistosta. Hän tutkii suomen kielen alkavaa ja kehittyvää kielitaitoa erityisesti monikielisissä oppimisympäristöissä.  

Marjo Savijärvi (FT) työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän on vuorovaikutuksen tutkija ja perehtynyt muun muassa kielikylpypäiväkodin vuorovaikutukseen. 

Marjaana Gyekye toimii varhaiskasvatuksen s2-opettajana Helsingissä. Hänellä on pitkä kokemus kouluttajana eri verkostoissa, ja hän on kirjoittanut myös varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen s2-opetuksen oppikirjoja. 

Nina Thurin työskentelee varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattorina Vantaalla. Hänellä on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kieleen, kulttuuriin ja katsomukseen liittyvästä verkostotyöstä ja kouluttamisesta sekä Suomenopettajat ry:n hallitustyöstä ja yhdistyksen varhaiskasvatuksen työryhmän vetämisestä.

  
  

Ilmoittautuminen
Ajankohta

30.8.–29.11.2022

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu viimeistään 29.4.2022.
Huom! Koulutus on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!