Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Neljä näkökulmaa hybridityön johtamiseen

Tässä etänä toteutettavassa valmennuksessa opit hahmottamaan keskeisiä hybridijohtamiseen liittyviä tekijöitä. Saat näkökulmia ja työkaluja muun muassa tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etä- ja lähityön yhdistämisessä. Ymmärryksesi myötätunnon tarpeellisuudesta ja merkityksestä psykologisen turvan rakentajana hybridityössä kasvaa. Saat myös menetelmiä ja välineitä asiantuntijataitojen kehittämiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä sovun ja diversiteetin johtamiseen hybridityössä. Valmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva, ja se tukee osallistujan omaa hybridijohtamisen reflektiota.

Ajankohta

4.10.–15.11.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Zoomin kautta
Hinta
850  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 054 )

HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Opit havainnoimaan ja hahmottamaan keskeisiä etätyöhön ja sen johtamiseen liittyviä tekijöitä. 
 • Saat näkökulmia ja työkaluja tavoitteelliseen työotteeseen, johtamisviestintään ja hyvinvoinnin turvaamiseen etäjohtamisessa. 
 • Ymmärrät myötätunnon merkityksen psykologisen turvan rakentajana. 
 • Saat näkemystä myötätunnon tarpeellisuudesta ja haastavuudesta etätyössä. 
 • Löydät konkreettisia keinoja myötätunnon etäjohtamiseen. 
 • Löydät näkökulmia ja keinoja tunnistaa yksilölliset tieto- ja tunnetarpeet etätyössä. 
 • Saat menetelmiä ja välineitä ryhmien johtamiseen etätyössä yhteisöllisyyttä tukien. 
 • Saat näkökulmia ja välineitä sovun ja diversiteetin johtamiseen etätyössä. 
 • Innostut omista, henkilökohtaisista etäjohtamisen vahvuuksistasi. 

KENELLE

Koulutus on suunnattu johtajille ja esihenkilöille, keskijohdolle, asiantuntijoille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat työssään etäjohtamisen taitoja. 

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Johtamisesta ohjaamiseen – Miten verkko muuttaa esihenkilön työtä? Entä johtamisviestintää?  
 • Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen etätyössä 
 • Jatkuva oppiminen hybridityössä 
 • Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet etänä 

Etävalmennus on käytännönläheinen ja uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuva sekä tukee osallistujan omaa etäjohtamisen reflektiota.  

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELY

Valmennus sisältää ennakkotehtävän, neljä kahden ja puolen tunnin pituista jatkumon muodostavaa etäkoulutusosiota, joihin sisältyy orientaatioita, erilaisia yksilö- ja pienryhmäharjoituksia sekä jälkipohdintatehtävä.    

Osa 1: Johtamisesta ohjaamiseen – miten lähi- ja etätyön yhdistäminen muuttaa johtamista ja johtamisviestintää?

Ajankohta: 4.10.2022 klo 13–15.30 

Osion keskeiset sisällöt: 

 • Miten työ ja johtaminen muuttuvat, kun siirrymme hybridityöhön? Miten hybridityö muuttaa työtekijän roolia? 
 • Miten johtaa työtä tavoitteellisesti hybridimallissa ja asettaa sekä auttaa työntekijöitä asettamaan työn tavoitteita 
 • Johtamisviestinnän näkökulmat hybridityössä: tavoiteviestintä, tiedotus, työviestintä, päätösviestintä, haaste- ja kriisiviestintä, yhteisöllisyys 
 • Miten rakentaa johtamista, joka auttaa voimaan hyvin ja menestymään virtuaalisessa työympäristössä 

Kouluttaja: Outi Ihanainen-Rokio

Osa 2: Vuorovaikutus ja myötätunnon ja psykologisen turvan rakentaminen hybridityössä

Ajankohta: 18.10.2022 klo 13–15.30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Psykologinen turvallisuus, työyhteisön pitkä pinna (case: suhtautuminen virheisiin) 
 • Myötätunto psykologisen turvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kivijalkana sekä hiljaiset signaalit 
 • Myötätunnon tärkeys, mahdollisuudet ja hankaluudet hybridityössä 
 • Hybridijohtajan työkalut myötätuntoisiin kohtaamisiin tuoreen tutkimuksen pohjalta ja aiheeseen liittyvä pieni workshop-tehtävä 

Kouluttaja: Jenni Spännäri 

Osa 3: Jatkuva oppiminen hybridityössä – Miten johtaa ja tukea työssä oppimista hybridityössä?

Ajankohta: 1.11.2022 klo 13–15.30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Asiantuntijuuden kehittyminen ja haasteet hybridityössä
 • Johtajan rooli asiantuntijuuden ja jatkuvan oppimisen kehittymisessä

Kouluttaja: Anna Parpala

Osa 4: Sovun ja diversiteetin johtaminen sekä haastavat tilanteet hybridityössä

Ajankohta: 15.11.2020 klo 13–15.30 

Osion keskeinen sisältö: 

 • Onnistu haastavissa tilanteissa työntekijän kanssa 
 • Hybridijohtaminen ei edellytä erityistemppuja – kohtaa ja johda ihmistä ihmisenä 
 • Hyvän tunneilmaston johtaminen  
 • Miten puhumme vaikeista asioista ja käsittelemme negatiivisia tunteita? 
 • Miten herättelemme myönteisiä tunteita?  
 • Case-esimerkkejä: salaiset ylityöt, osaamisongelma naamioituu uupumuksen taakse, tunteita ja tulkintoja – lähtikö laukoille? Kun kaikki menee väärin.

Kouluttaja: Saara Remes

Etätoteutusten asiantuntija-alustukset tallennetaan, joten voit katsoa ne myöhemmin, jos et pysty osallistumaan johonkin osuuteen livenä. 

Koulutuksessa hyödynnetään webinaarijärjestelmää ja opiskelun ja oppimisen tukena verkko-oppimisalustaa, jossa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja jakamaan teemaan liittyviä aiheita keskenään. 

Toteutuksen eri osioissa on mukana pääkouluttaja, prosessinvetäjä sekä tekninen tukihenkilö, mikä takaa laadukkaan ja monipuolisen oppimisprosessin.  

Verkko-osioissa osallistujat saavat teemaan liittyvää tietoa, käytännöllisiä työkaluja, esimerkkejä sekä pääsevät jakamaan myös hyväksi kokemiaan toimintatapoja. Ennakkopohdintatehtävät orientoivat verkko-osioihin ja jälkipohdintatehtävät syventävät osion asiaa ja reflektiota omaan työhön ja työyhteisöön. 

KOULUTTAJAT

Koulutuksen prosessinvetäjänä ja koulutusosion 1 kouluttajana toimii organisaatioviestinnästä väitellyt valmentaja ja konsultti Outi Ihanainen-Rokio (FT), joka on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Hänellä on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Ihanainen-Rokiolla on ammatillisen opettajan pätevyys erikoistuneena e-oppimiseen, ja hän toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Growthsetters Oy:n osakkaana. Ihanainen-Rokio on toteuttanut kymmeniä palvelumuotoilutyöpajoja, joissa tyypillisesti kirkastetaan organisaation strategiaa, palvelupolkuja ja kohderyhmien tavoittamista. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus), ja hän on toiminut Helsingin ylopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina.

Koulutusosion 2 kouluttajana toimii Jenni Spännäri (TT), joka on tutkija ja kouluttaja Helsingin yliopistossa. Spännäri on paneutunut myötätunnon, myötäinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin sekä viisauteen työelämässä ja organisaatioissa. Hän on myös yksi Viisaus – käyttäjän opas ja Myötätunnon mullistava voima -kirjojen kirjoittajista. Spännäri on ollut CoPassion-hankkeessa kehittämässä uutta mallia myötätunnosta ja innovatiivisuudesta.

Koulutusosion 3 kouluttajana toimii kasvatustieteiden dosentti Anna Parpala, joka toimii Helsingin yliopiston lehtorina ja on erikoistunut oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen ja tukemiseen. 

Koulutusosion 4 kouluttajana toimii psykoterapeutti Saara Remes (KM), jonka erityisosaamista on työyhteisöjen konfliktien sovittelu. Lisäksi hän toimii tukena erilaisissa kriisitilanteissa ja valmentaa esihenkilöitä ja asiantuntijoita onnistumaan paremmin vaativissa keskustelutilanteissa. Remeksen työotteessa yhdistyvät sekä prosessijohtamisen että positiivisen psykologian periaatteet ja niiden soveltaminen työelämään. Usein pohdittavia kysymyksiä ovat: Miten tarjotaan edellytykset tulokselliselle työlle ja saadaan kaikkien vahvuudet käyttöön? Entä miten sytyttää sisäinen kipinä ja mahdollistaa yksilön ja työyhteisön onnistumiset? 

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA

Koulutuksen hinta on 850 euroa + alv 24 % (yhteensä 1054 euroa). Hinta sisältää etäkoulutusosuudet ja valmentamisen sekä ohjatun verkkotyöskentelyn välijaksolla, ryhmäkohtaisia palautteita, opiskelumateriaalin ja verkkoympäristön käytön opiskelun aikana.   

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 20.9.2022. Koska koulutuksessa on vielä tilaa, mukaan voi ilmoittautua 27.9. asti laittamalla viestiä osoitteeseen laura.maijala@hyplus.fi

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa. 

RÄÄTÄLÖIDYT TOTEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yrityksille ja organisaatioille räätälöityjä, eripituisia toteutuksia asiakaskohtaisesti. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 
 
Marianne Terkki-Mallat 
Asiakkuuspäällikkö, johtaminen ja ohjaus 
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ 
050 415 0520  
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.10.–15.11.2022

Hinta
850  (+alv/vat 24%)
(yht. 1 054 )

!

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä oli 20.9.2022. Kaikista koulutuspäivistä tulee tallenteet, joten jos haluat vielä myöhemmin mukaan, laita viestiä osoitteeseen laura.maijala@hyplus.fi
Ota yhteyttä
Laura Maijala
+358 50 560 9396
laura.maijala@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!