Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Nätkursen Multilitteracitet i projektet Språkskapande

Vill du lära dig mer om multilitteracitet? Är du småbarnspedagog eller lärare i grundskolan, gymnasiet eller andra stadiets yrkesutbildning? I denna nätkurs får du fördjupa din kompetens inom multilitteracitet och i användningen av multimodala metoder i den egna verksamheten. Kursinnehållet består av teoretisk bakgrund samt praktiska exempel och övningar. Vikten av metatextuella samtal i klassrummet utgående från läromedel i olika ämnen lyfts fram.

Ajankohta

23.9.–25.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Nätkurs
Hinta
Maksuton

Målsättning och innehåll

Kursen består av 6 moduler, där olika perspektiv på multilitteracitet tas upp. Vi reflekterar kring begreppet, diskuterar multilitteracitetens pedagogik samt tar del av aktuell forskning och pedagogiska material. Vi bekantar oss med multilitteracitet och multimodalitet i läromedel, samt testar på multikonst.

I både digitala och tryckta texter är alla element och modaliteter potentiellt meningsbärande och läraren kan inte ta för givet att barnen eller eleverna kan hantera de multimodala resurserna utan vägledning. I denna utbildning får du både teoretisk kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig att bemästra multilitteracitet. Det ges konkreta exempel ur läromedel i olika ämnen och för olika stadier. I utbildningen belyses även olika former för skönlitteratur och adaption. Du får verktyg för att tillsammans med eleverna diskutera och bearbeta verk inom multikonsten och att skapa egna tvärkonstnärliga verk.

Deltagarna får en fördjupad insyn i multilitteracitet både som begrepp och som pedagogisk praxis. Under kursens gång reflekterar deltagarna kring bl.a. multimodalitet, läromedel samt färsk forskning. Teoretiska inslag varvas med tips om pedagogiska material och praktiska övningar. 

Nyttan med utbildningen:

  • Du får kunskap om multilitteracitetens pedagogik 
  • Du får ta del av pedagogiskt material som kan användas i syfte att främja multilitteracitet
  • Du får kunskap om hur du kan föra metatextuella samtal i klassrummet utgående från läromedel i olika ämnen
  • Du får tips, idéer och material som du kan använda i din undervisning
  • Du får verktyg för att tillsammans med barnen och eleverna diskutera, analysera och bearbeta verk inom multikonsten
  • Du stärker din kunskap om multilitteracitetens roll inom daghem och skola i relation till styrningsdokumenten
  • Du får insyn i aktuell forskning om multilitteracitet   
  • Du uppmuntras till aktiva reflektioner kring den egna verksamheten

Målgrupp

Personal inom småbarnspedagogik och utbildningssektorn (lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning). Kursens material är anpassat för olika skolstadier och barn och unga i olika åldrar. Kursen är till nytta för alla lärare som vill fördjupa sin kunskap i multilitteracitet och undervisa språkmedvetet.

Tidpunkt: 23.9 – 25.11.2021.

Form: Nätkurs, inga närstudieträffar. Under kursens två webbinarier ges dock möjlighet till diskussion. Kursens moduler kan genomföras i egen takt, innan det avslutande webbinariet.

Tidpunkter för kursens webbinarier:

23.9.2021 kl. 13-16 ett inledande webbinarium

25.11.2021 kl. 13-16 ett sammanfattande webbinarium

Omfattning: 3 sp

Utbildare

Alexandra Nordström, doktorand vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Katarina von Numers-Ekman, fil.mag, ombudsman, utbildare, författare och finlandssvensk läsambassadör 2014‒2017

Jolin Slotte, fil.mag, författare, doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi

Anmälan

Anmäl dig via denna sida till utbildningen. Anmälningstiden utgår 9.9.2021 men deltagarantalet är begränsat och gruppen fylls i anmälningsordning. Ett välkomstbrev med mer information om kursen skickas till deltagarna då anmälningstiden utgått.

Kursen Multilitteracitet ingår i projektet Språkskapande, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen är gratis för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogik.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

23.9.–25.11.2021

Hinta
Maksuton

!

Kursen Multilitteracitet ingår i projektet Språkskapande, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Utbildningen är gratis för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogik.

Anmälningstiden utgår 9.9.2021

Ota yhteyttä

Sissel Korpisola
+358 50 309 2618
sissel.korpisola@helsinki.fi
Tinja Räsänen
+358 50 3073670
tinja.rasanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>