Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Miten saada etäprojektit sujumaan?

Oletko tehnyt jonkin verran projektityötä tai oletko kenties jo projektityön konkari, mutta kaipaat lisäeväitä työarkeesi ja erityisesti etäprojektien johtamiseen? Tässä syväluotaavassa koulutuksessa sukellamme etäprojektien pinnan alle. Kouluttajien tuella koostat koulutuksen opeista ja oivalluksista itsellesi tukimateriaalin oman ja organisaatiosi etäprojektityön kehittämiseksi. Koulutus tarjoaa näin ollen kestävää arvoa ja hyötyä sekä antaa edellytyksiä projektitoiminnan laajemmallekin kehittämiselle.

Ajankohta

30.8.–25.10.2021

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkkokoulutus
Hinta
1150€ + alv. 24 %
(yht. 1426 €)

Koulutuksessa saat välineitä tarkastella etäprojektien arkea sekä omaan työhösi soveltuvia työkaluja ja ratkaisuja. Kaivamme esiin tekijät ja ilmiöt, jotka etäprojektien arkeen todellisuudessa vaikuttavat. Mitä mahdollisuuksia etäprojektin vetäjällä ja muilla siinä työskentelevillä on viedä projektia kohti haluttuja tavoitteita ja saavuttaa vaikuttavuutta?

Hyödyt työhösi

Tästä koulutuksesta saat:

 • välineitä löytää toimivia ratkaisuja etäprojektien muuttuviin tilanteisiin, minkä ansiosta saat etäprojektissasi enemmän aikaan
 • lisää ymmärrystä etäprojektien arjesta ja niiden ristiriitaisista vaatimuksista, mikä osaltaan myös edistää omaa ja projektiryhmän hyvinvointia ja jaksamista
 • valmiuksia tarkastella kriittisesti vallitsevia etäprojektikäytäntöjä
 • käsityksen monitoimijaisten etäprojektien vaatimuksista johtamiselle
 • osaamista rakentaa parempia onnistumisen edellytyksiä käytännön projektityölle
 • oivalluksia tiimien ja projektien toiminnasta verkossa, varsinkin ryhmäilmiöistä, viestinnästä ja johtamisesta
 • tietoa, kuinka vaikutat viestinnällä etäprojektien läpiviemiseen
 • keinoja kehittää viestintää etäprojekteissa.

Kohderyhmä
 
Koulutus on sinulle, joka osallistut työssäsi etäprojektien suunnitteluun, koordinointiin ja ohjaamiseen julkishallinnossa, yrityksessä tai kolmannella sektorilla. Sinulla on jo perustiedot ja kokemusta projektityöstä ja haluat syvällisempää ymmärrystä ja kriittistä näkemystä työskentelysi tueksi.
 
Toteutustapa
 
Koulutus sisältää viisi etäkoulutuspäivää (30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10.), ennakkotehtävän sekä kolme välitehtävää, jotka tukevat oppimista ja auttavat yhdistämään koulutuksen antia omaan työhösi. Ennakkotehtävänä on omien etäprojektikokemusten reflektointia ja sen pohdintaa, mitä omat odotukset ovat koulutukselle.

Koulutus on luonteeltaan hyvin keskusteleva ja perustuu alustusten pohjalta tapahtuvaan työpajatyöskentelyyn. Koulutukseen sisältyy silmiäavaava simulaatioharjoitus etäprojektien arjesta.

Koulutuspäivien ajankohdat ja keskeiset sisällöt


ETÄPÄIVÄ 1: Käytännöllinen näkökulma etäprojekteihin (maanantai 30.8.2021 klo 13–16)

Projektityöstä puhutaan ja sitä lähestytään usein hyvin abstraktilla tasolla erilaisten suunnitelmien, mallien ja työkalujen näkökulmasta. Projektien käytännön toteutuksen kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, mitä projektityön arjessa todella tapahtuu.

Tässä orientoivassa osiossa tutustutaan koulutuksen lähestymistapaan, jossa etäprojekteja ja niiden johtamista tarkastellaan ihmisten konkreettisina tekemisinä ja tekemättä jättämisinä projektityön arjessa.

Keskeiset sisällöt:

 • Johdanto koulutukseen
 • Etäprojektit ihmisten toimintana

ETÄPÄIVÄ 2: Monitoimijaisten etäprojektien haasteet (maanantai 13.9.2021 klo 12–16)

Etäprojekteihin osallistuu tyypillisesti paljon toimijoita, jotka edustavat monia erilaisia taustoja ja intressejä. Tämä asettaa hankkeiden johtamiselle isoja haasteita, jotka realisoituvat aina arjen projektityössä.

Tässä osiossa tehdään mukaansatempaava ja hauska simulaatioharjoitus, jonka avulla havainnollistetaan monitoimijaisten etäprojektien haasteita. Harjoituksen pohjalta käydään läpi etäprojektien läpiviemiseen ja johtamiseen liittyviä teemoja ja haasteita.

Keskeiset sisällöt:

 • Simulaatioharjoitus
 • Monitoimijaisten etäprojektien haasteet


ETÄPÄIVÄ 3: Yhteistyö etäprojekteissa (maanantai 27.9.2021 klo 13–16)

Projektityötä tehdään huomattavan paljon erilaisissa verkkopohjaisissa ympäristöissä. Tämä tuo haasteita yhteistyölle, viestinnälle ja johtamiselle. Tässä osuudessa tarkastellaan yhteistyötä ja johtamista viestinnän ja sosiaalipsykologian näkökulmista sekä erialaisten verkkoympäristöjen vaikutusta projektityöhön.

Keskeiset sisällöt:

 • Ryhmäilmiöt verkossa
 • Tiimien ja projektien johtaminen verkossa
 • Käytännön kokemukset ja vinkit tiimityöhön verkossa

ETÄPÄIVÄ 4: Projektiviestinnän johtaminen (maanantai 11.10.2021 klo 12–15)

Projektien johtamisessa ja onnistuneessa läpiviennissä viestinnällä on keskeinen rooli. Viestintä on läsnä kaikissa hankkeen elinkaaren eri vaiheissa, ja sillä on omat tehtävänsä hankkeen eri vaiheiden tavoitteiden suhteen. 

Viestintä on päivittäisjohtamisen työväline, jonka avulla varmistetaan tiedonkulku hankeorganisaation tai -ryhmän sisällä ja sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin. Ulkoinen viestintä hankkeissa puolestaan voi kattaa sidosryhmien yhteydenpitoa, mutta myös lanseerausviestintää ja erilaisia osallistavia viestinnän muotoja.

Projektiviestintä-osiossa käymme läpi viestinnän lainalaisuuksia ja oivalluksia hankkeiden suunnittelun, johtamisen ja läpiviemisen näkökulmista. Osion aikana osallistujat tutustuvat hankeviestinnän suunnittelun ja läpiviemisen malleihin. Työstämme koulutuksen aikana osallistujien omia hankkeita keskustelun ja viestinnän mallien avulla.

Keskeiset sisällöt:

 • Viestintä johtamisen välineenä: miksi viestintä epäonnistuu usein?
 • Mitkä ovat onnistuneen viestinnän edellytykset hankkeissa?
 • Hankkeen elinkaari ja viestinnän eri tehtävät
 • Tavoitteellinen viestintä hankkeissa
 • Sisäinen viestintä: viestinnän merkitys hankkeen sisällä
 • Ulkoinen viestintä: sidosryhmä- ja mediaviestintä
 • Viestinnän suunnittelu johtamisen tukena

ETÄPÄIVÄ 5: Koko koulutuksen yhteenveto: Miten tästä eteenpäin? (maanantai 25.10.2021 klo 12–15)

Loppukeskustelu: Miten koulutuksen antia voi konkreettisesti hyödyntää omassa työssä?
 
Kouluttajat
 
Riku Oksman on kiitetty kouluttaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus kouluttamisesta erilaisissa organisaatioissa. Hän on erityisesti perehtynyt ihmisten toimintaan käytännön projektityössä ja siihen liittyvien työkäytäntöjen kehittämiseen. Koulutustyössään hän suosii erilaisia vuorovaikutteisia ja fasilitoivia menetelmiä. Koulutustaustaltaan Oksman on kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Hänen väitöskirjansa aiheena oli projektijohtamisen käytännöt suomalaisessa tv- ja elokuvatuotannossa. Hän on myös tuntiopettaja Aalto-yliopistossa ja Projektivarikko Oy:n toimitusjohtaja.

Marko Ikonen on huipputiimien kehittämisen asiantuntija, jolla on myös laaja tietämys erilaisista projektimenetelmistä ja -prosesseista. Hänen erikoisalaansa on Lean-ajattelun ihmislähtöinen soveltaminen projektiympäristöissä. Koulutukseltaan Ikonen on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Hänen väitöskirjansa käsittelee Kanban-menetelmän vaikutuksia ohjelmistokehitysprojekteihin. Lisäksi hän on suorittanut Professional Master of Project Management -koulutusohjelman Aalto PRO:ssa.  Kenttäkokemusta Ikosella on muun muassa Projektivarikko Oy:n kehitysjohtajana ja 4TS Corporation Oy:n operatiivisena johtajana.

Janne Matikainen on viestinnän yliopistonlehtori, jonka tutkimusalueita ovat verkkoon ja sosiaaliseen mediaan liittyvät sosiaaliset ilmiöt: vuorovaikutus, luottamus, vaikuttaminen sekä yhteisöt ja organisaatiot. Matikaisella on laaja kokemus täydennyskoulutuksesta sekä yliopiston ja organisaatioiden yhteistyöstä. Hän on julkaissut useita tietokirjoja verkon viestintään, ilmiöihin ja tutkimusmenetelmiin liittyen.

Petro Poutanen on viestinnästä väitellyt valtiotieteiden tohtori ja kokenut vaikuttavan viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija. Hän valmentaa vuosittain satoja huippuasiantuntijoita sosiaalisen median käytössä, viestinnässä ja vaikuttamisessa. Poutanen on julkaissut tietokirjan työelämän luovuudesta (Luovuuden idea, 2017) ja opaskirjan asiantuntijaviestintään digitaalisissa kanavissa (Faktat nettiin! 2019). Hän on työskennellyt muun muassa toimittajana, tutkijana ja yrittäjänä.

Pidätämme oikeudet koulutuksen sisältöjen muuttamiseen.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

30.8.–25.10.2021

Hinta
1150€ + alv. 24 %
(yht. 1426 €)

!

Koulutus järjestetään etäyhteydellä!

Ilmoittautuminen päättyy 16.8.2021
Ota yhteyttä
Hannu Niemelä
+358 50 4392416
hannu.niemela@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>