Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Mind-Body Bridging Coaching -valmennusohjelma

Mind-Body Bridging (MBB) on coaching-menetelmä, joka parantaa psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä suoriutumista. MBB:n menetelmät perustuvat neurotieteisiin, positiiviseen psykologiaan ja sosiaalitieteisiin. Tämä valmennusohjelma tarjoaa coacheille, työnohjaajille, HR:lle, henkilöstön kehittäjille ja esihenkilöille välineitä henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalin esille saamiseen ja vapauttamiseen. Valmennusohjelma on ainutlaatuinen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva matka levollisuuteen, palautumiseen ja sisäiseen viisauteen sekä antaa valmiuksia tukea muita samaan.

Ajankohta

15.3.–30.11.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
4 100  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 084 )

Mind-Body Bridging Coaching -valmennusohjelma kostuu johdannosta ja kolmesta sitä seuraavasta osasta: 

 • Johdannossa saat yleiskuvan MBB:stä ja sen perustyökaluista.
 • Osa yksi antaa perusymmärryksen, miten ja miksi MBB toimii, sekä kykyä käyttää MBB:n peruskarttoja omassa elämässä ja yksilöasiakkaiden kanssa.
 • Osassa kaksi syvennetään ensimmäisen osan tietoja ja taitoja niin, että menetelmän voi omaksua tiiviimmäksi osaksi sekä omakohtaisesti että coachingin välineenä. 
 • Kokonaisuuden kolmannessa ja viimeisessä osassa jatketaan edelleen MBB:n syventämistä arkeen ja omaan coachaukseen ja opitaan hyödyntämään MBB:tä ryhmien ja tiimien ohjaamisessa. 

Voit ilmoittautua joko suoraan koko valmennusohjelmakokonaisuuteen tai kuhunkin osaan erikseen. Osat suoritetaan järjestyksessä johdannosta alkaen.

Ohjelmalle ollaan hakemassa ICF:n akkreditointia, jotta sertifioidut coachit voivat hyödyntää sitä sertifioinnissa vaadittuna täydennyskoulutuksena.

I-systeemin ja Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmän ovat kehittäneet Utahin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dosentti Stanley H. Block (MD) yhdessä vaimonsa Carolyn Bryant Blockin ja useiden eri tutkijoiden kanssa.

Valmennusohjelman vetäjät Keijo Halinen ja Sari Vuohtoniemi kertovat blogissa, mitä Mind-Body Bridging on ja miten se auttaa selviämään stressaavistakin tilanteista: Mind-Body Bridging – resilienssiä mielenrauhasta käsin

KENELLE

Valmennusohjelma sopii coacheille sekä coachingin perustaidot omaaville työnohjaajille ja henkilöstön kehittäjille. Valmennus soveltuu hyvin myös esihenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita coachingista ja haluavat vahvistaa läsnäolevan vuorovaikutuksen taitojaan. Johdanto-jakso on avoin kaikille kiinnostuneille.

HYÖDYT

Mind-Body Bridging -menetelmä:

 • tarjoaa tutkimukseen perustuvia lähestymistapoja, joiden avulla opit muuttamaan mielesi tavanomaisia reaktioita stressiin
 • lisää resilienssiä parantamalla itsesäätelyn taitoja ja avaamalla pääsyn sisäisiin voimavaroihin
 • kasvattaa tietoisuutta ajatuksista, tunteista ja kehon tuntemuksista
 • auttaa tunnistamaan ja vaimentamaan I-systeemin yliaktiivisuuden sekä poistamaan henkisiä esteitä sisäiseltä resilienssiltä ja siten vapauttamaan mielen luonnolliseen toimintaan myös paineen alla
 • on tehokas organisaation toiminnan kehittämisessä niin yksilöiden, ryhmien kuin tiimienkin kanssa
 • on tutkitusti todettu myös tehokkaaksi PTSD:n, unihäiriöiden, masennuksen, ahdistuneisuuden, addiktioiden ja kivun hoidossa.

Valmennusohjelmassa opit:

 • vähentämään aivokuormaasi ja olemaan enemmän läsnä luonnollisen toiminnan tilassa
 • kohtaamaan ihmisiä ja tilanteita sisäisestä levosta käsin
 • selkeyttämään mieltäsi ja kuulemaan kehosi viestejä paremmin 
 • käyttämään MBB:tä omassa elämässäsi ja työssäsi sekä yksilöiden, ryhmien että tiimien kanssa yhdistämällä MBB-taidot ICF:n coaching-kompetensseihin.

SISÄLTÖ

Valmennusohjelmassa käsitellään seuraavia teemoja:

 • Keho kompassina
 • Ihmisten kohtaaminen ja tukeminen sisäisestä levosta käsin
 • Itsetuntemuksen ja mielenhallinnan kehittäminen 
 • Oman aivokuorman vähentäminen ja parempia ratkaisuja ongelmatilanteisiin
 • Yksilöiden, ryhmien ja tiimien ohjaaminen MBB-työkalujen hyödyntämisessä 


Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana.

Osa 1 – jakso 1: Johdanto MBB:hen (3 h) (vaihtoehtoisesti 21.11.2022, 9.12.2022 tai 6.2.2023) 

Tavoite: Saada yleiskuva MBB:stä ja perustyökaluista

 • MBB pähkinänkuoressa, I-systeemi ja luonnollisen toiminnan tila
 • Stressaavien tilanteiden peruskartta ja kehon aistimusten tunnistaminen: MBB ja sen vaikutusten kokeminen
 • Vaatimusten tunnistaminen ja purkaminen
 • Johdanto neljän viikon päivittäisiin harjoituksiin
 • Kehon jännitysten ja vaatimusten tunnistaminen
 • Omien reaktioiden tunnistaminen 
 • MBB Coaching -ohjelma: Miten tästä edetään?

HUOM! ILMOITTAUDU JOHDANTOJAKSOLLE ERIKSEEN. Johdantojaksojen ilmoittautumiseen pääset näistä linkeistä: 21.11.2022, 9.12.2022 tai 6.2.2023

Osa 1 – jakso 2: MBB:n perusteet (2,5 pv) 15.-16.3.2023 klo 9.00–17.00 ja 17.3.2023 klo 9.00–12.00, ryhmätyönohjaus 1,5 h 3.4.2023 klo 15.30-17.00.

Tavoite: MBB:n perusteiden ymmärtäminen (miten ja miksi se toimii) sekä kyky käyttää MBB:n peruskarttoja omassa elämässä ja asiakkaiden kanssa

 • Esittäytyminen, tavoitteet, ohjelma, kouluttajat, osallistujat ja heidän odotuksensa
 • Pohdiskelua harjoituksista
 • MBB:n avaintaidot ja peruskartat
 • Syvempi johdanto ihmisen aivojen toimintaan ja mielen esteiden poistamiseen (resilienssi)
 • Karttoja omista haasteista, aisteihin keskittyminen, kehon jännitteet ja vaatimukset
 • Karttoja coachingista: Millainen maailmani tulisi olla? Millainen coach minun tulisi olla?  
 • Stressi, laukaisevat tekijät ja keho kompassina, masentaja- ja korjaajatarinaketjujen tunnistaminen
 • ICF:n Coaching-kompetenssit ja MBB coaching, askel 1
 • Oman coachingin tarkoitus ja tavoitteet – mitä aidosti haluan vs. mitä I-systeemini haluaa
 • MBB:n esittely asiakkaille
 • Kotitehtävät, mukaan lukien karttojen tekeminen asiakkaiden kanssa

Osa 2: MBB yksilöcoachingissa (2 pv) 15.-16.5.2023 klo 9.00–17.00 +  ryhmätyönohjaus 1,5 h kesäkuussa 2023 (aika sovitaan ryhmän kanssa myöhemmin)

Tavoite: MBB:n ymmärtäminen ja harjoittelu – MBB syvempänä osana arkea ja omaa coachausta

 • Oivallukset harjoituksista: mikä toimi ja mikä ei, missä on parannettavaa
 • MBB mielen esteiden poistamisessa: kuka on oman elämäsi ohjaimissa?
 • Olemisen vs. tekemisen tila coachingissa: luonnollisen toiminnan tila vs. I-systeemin toiminnan tila
 • Oma visio ja tavoitteet – Mitä todellisuudessa haluan vs. mitä I-systeemini haluaa? Kuka istuu kuskin paikalla?
 • Asiakkaan näkeminen tarkasti (työkalut) ja maailman näkeminen asiakkaan silmin
 • Masentajakartta – negatiivisen minäpuheen, tarinaketjujen ja korjaaja-ajatusten/toiminnan työstäminen (Masentajan ja korjaajan tanssi)
 • Vaatimusten sekä masentajan ja korjaajan tarinaketjujen purkaminen
 • Mitä jos ja pelottavimmat mitä jos -kartat 
 • Tietoisen ja levollisen läsnäolon ylläpitäminen arjessa
 • Kartta haastavista ihmissuhteista ja I-systeemistä
 • ICF:n Coaching kompetenssit ja MBB coaching, askel 2
 • Kotitehtävät ja arjen harjoitukset

Osa 3 – jakso 1: MBB ryhmä- ja tiimicoachingissa (2 pv) syyskuun alku 2023 klo 9.00–17.00, ryhmätyönohjauksen (1,5 h) ajankohta sovitaan ryhmän kanssa myöhemmin

Tavoite: MBB:n syventäminen arkeen ja omaan coachaukseen mukaan lukien kehittämisryhmien, työryhmien ja tiimien coachaus

 • Johtopäätöksiä: oivalluksia siitä mikä toimi ja mikä ei, kehittämistarpeet
 • Onnistuminen vapaana stressistä
 • Karttoja ajatuksista, tunteista fyysisestä minästä ja esteistä, kuka minä olen jne. 
 • MBB:n ohjaaminen yksilöille ryhmässä ja tiimissä
 • ICF:n ydinkompetenssit ja MBB, osa 3
 • Kollektiivisen I-systeemin työstäminen (Collective Mind)
 • Kehittämisryhmän coachaus MBB:n avulla
 • Työryhmän ja tiimin coachaus MBB:n avulla
 • Kriisitilanteen hallinta: I-Systeemin vaimentaminen ja palaaminen luonnollisen toiminnan tilaan tyynenä paineen keskellä

Osa 3 – jakso 2: Yhteenveto (1 pv), marraskuu 2023 (aika sovitaan myöhemmin)

Tavoite: Miten tästä eteenpäin MBB:n kanssa, kuinka kehitän itseäni MBB coachina?

 • Johtopäätöksiä: oivallukset siitä mikä toimi ja mikä ei, missä on parannettavaa
 • Työskentely kollektiivisen I-systeemin kanssa – arviointi ja hyödyllisiä lähestymistapoja
 • Kehittämisryhmien MBB coaching
 • Työryhmien ja tiimien MBB coaching
 • ICF:n coaching-kompetenssit ja MBB coaching
 • Parhaat vinkkini MBB coachingista
 • Oppimissyklien luominen: mistä pidän kiinni, mistä luovun ja mitä rakennan? (itse ja asiakkaat)
 • Palautteet, seuraavat askeleet
 • Mentorointimahdollisuus valmennuksen jälkeen 

Valmennus sisältää: 

 • kolmen tunnin johdannon verkossa 
 • 7,5 lähipäivää ja niiden materiaalin 
 • harjoitusten ja harjoittelun ohjauksen
 • 3 x 1,5 h ryhmätyönohjauksen verkossa
 • Moodle-verkkoympäristön, joka toimii valmennuksen viestinnän ja materiaalien jaon tukiympäristönä.

Valmennus laskutetaan 3 erässä.

VALMENNUSOHJELMAN VETÄJÄT

Keijo Halisella on 35 vuoden kokemus coachingista sekä johtajien ja johtoryhmien valmentamisesta yli 20 maassa lukuisilla eri teollisuuden aloilla ja julkishallinnossa.  Hänellä on laaja kokemus yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden johdon tukemisesta muutosprosesseissa. Halinen on Florire Oy:n toimitusjohtaja ja koulutukseltaan sekä ekonomi että M.Sc. in Management. Hän on myös Integral Master CoachTM, Professional Certified Coach (PCC ICF), sertifioitu Human Element ja Radical Collaboration -valmentaja, enneagrammiohjaaja ETNT, sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti ja Certified Mind-Body Bridging Practitioner (Utah State University).

Sari Vuohtoniemi on johdon ja johtoryhmien coach sekä johtajuuden ja coaching-taitojen kehittäjä True Potentialista. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtajuuden ja johtotiimien kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti eri toimialojen yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa. Hän on koulutukseltaan YTM, sosiaalipsykologi, tradenomi ja on parhaillaan psykologian tohtoriopiskelija Jyväskylän yliopistossa (väitöskirja coachingista). Hänellä on lukuisia sertifiointeja, mm. ICF Master Certified Coach (MCC), Johdon ja esimiesten työnohjaaja ja Sertifioitu Mind-Body Bridging Coach. Hän on kirjoittanut kappaleen Coaching Science Practitioner Handbookiin ja toimii Co-Leadina globaalissa ICF:n Coaching Science Community of Practice-yhteisössä.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

15.3.–30.11.2023

Hinta
4 100  (+alv/vat 24%)
(yht. 5 084 )

!

Ilmoittaudu Mind-Body Bridging Coaching -valmennusohjelmakokonaisuuteen viimeistään 20.2.2023.

Johdantojaksolle ilmoittaudutaan erikseen:
6.2.2022 klo 16.30-19.30
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!