FI | SV | EN

Metsäalan neuvottelutaidot -verkkokoulutus

Neuvottelutaidot ovat tärkeä osa työelämätaitoja lähes alasta riippumatta. Metsäalan ammattilaiset kohtaavat tehtävästä ja tilanteesta riippuen hyvin erilaisia neuvottelutilanteita, usein haastaviakin. Koulutuksen monipuolisten videoitujen tilanteiden ja eri näkökulmista neuvotteluja arvioivien asiantuntijoiden avulla pääset kehittämään omia neuvottelutaitojasi.

Ajankohta

1.3.–30.4.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
795  (+alv/vat 24%)
(yht. 985,80 )

Mitä paremmin ymmärrät neuvottelutilanteen eri näkökulmia, sitä helpompaa sinun on valmistautua ja johdattaa tilanne hyvään lopputulokseen. Koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston järjestämiä Metsätieteiden osaamismerkki-koulutuksia, jotka tarjoavat metsäalan ammattilaisille suunnattua tutkimukseen perustuvaa tietoa. 

TAVOITTEET

Koulutuksessa esitellään erilaisia, erityisesti metsäalalla ja muuallakin ilmeneviä neuvottelutilanteita, joita oat esimerkiksi seuraavat: palvelumyynti, metsäpalvelutilanteet, puukauppaneuvottelut sekä aliurakoitsijan kohtaaminen. 

Jokainen neuvottelutilanne on analysoitu neljän eri asiantuntijan toimesta. Asiantuntijat ovat neuvottelutilanteiden tutkijoita eri aihealueilta. Aihealueet ovat myynnin ja johtamisen toimintamallit sekä strategiat, neuvottelutilanteiden toimintamallit ja strategiat, pedagoginen näkökulma neuvotteluihin sekä retoriikka eli puhetaito ja kieliasu. Aihealueet ja tutkijaprofiilit on esitelty alla. 

Käsiteltävät neuvottelutilanteet (kaikkiaan 7) ovat kaikki aitoja metsäalan ammattilaisten neuvottelutilanteita, jotka on videoitu tätä koulutusta varten. Neuvottelutilanteet on kuvattu 360-videokameralla, joka mahdollistaa neuvottelutilanteesta 360-asteisen näkymän. Pääset siis tutustumaan neuvottelutilanteen miljööseen sekä kaikkiin vaikuttaviin tekijöihin kokonaisuudessaan.

Jokainen sisältökappale (neuvottelutilanteet 1–7) alkaa esittelyvideolla, jossa professori-avatarhahmo esittää kunkin neuvottelutilanteen kohokohdat. Tämän jälkeen pääset lukemaan asiantuntijakommentit tekstimuodossa sekä lisälähdemateriaalia aiheisiin liittyen. Jokaisen sisältökappalesivun alalaidassa on kokopitkä 360-video neuvottelutilanteesta, josta löytyy myös linkitykset asiantuntijakommentteihin. HUOM. Kaikki videot on tekstitetty, ja tekstit saa näkyviin videon toimintopaneelin asetuksista. 

Koulutus sisältyy Helsingin yliopiston opetussuunnitelmaan ja on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden kandidaatin koulutusohjelman opintojakso. 

KENELLE

Koulutus on suunniteltu niin, että se soveltuu hyvin metsänhoitaja- tai metsätalousinsinööritaustaisille metsäammattilaisille. Koulutus on hyvä mahdollisuus ammatillisen osaamisen päivittämiseksi myös niille, jotka eivät ole tällä hetkellä työelämässä.

AIKATAULU JA KESTO

Koulutus alkaa 1.3. klo 9–10 yhteisellä aloituswebinaarilla, jossa vastuukouluttajat kertovat vielä tarkemmin koulutuksen sisällöistä ja suorittamisesta. Sinulla on tässä yhteydessä mahdollisuus myös esittää kysymyksiä. 

Koulutuksen päätteeksi tavataan päätöswebinaarissa 26.4. ja jaetaan kokemuksia.

Voit opiskella koulutuksessa omaan tahtiisi. Huomaa kuitenkin, että koulutus päättyy 30.4.2024. Tämän jälkeen tehtäviä ei voi enää tehdä. 

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä (op). Tämä tarkoittaa laskennallisesti 3 x 27 h työskentelyä, joten varaa riittävästi aikaa koulutukseen liittyville tehtäville.  

MATERIAALIT 

Löydät kaikki koulutukseen liittyvät materiaalit DigiCampus- verkkokurssiympäristön kurssialueelta kunkin neuvottelutilanteen kohdalta. 

TEHTÄVÄT JA ARVIOINTI

Jokainen sisältökappale (Neuvottelutilanteet 1–7) käsittää:

  • monivalintatehtäviä  
  • keskusteluosion, jossa jokainen opiskelija esittää yhden monivalintakysymyksen ja vastaavasti vastaa yhteen opiskelijakollegansa esittämään monivalintakysymykseen perustelujen kanssa
  • käytännön harjoituksen, jossa opiskelija järjestää itsenäisesti tai pienryhmässä oman neuvottelutilanteen ja litteroi ja analysoi sen kurssin materiaaleja hyödyntäen.  

Lisäksi erillisenä osiona on työpajaosuus, jossa opiskelija järjestää itsenäisesti tai pienryhmässä oman neuvottelutilanteen ja litteroi ja analysoi sen kurssin materiaaleja hyödyntäen.

Kurssi on suoritettu hyväksytysti, kun kaikki tehtäväosiot on saatu valmiiksi.

KOULUTTAJAT

Jani Holopainen toimii koulutuksen vastuuopettajana. Hän on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden apulaisprofessori ja Helsingin yliopiston metsätieteiden dosentti. Janin tutkimus-, kehitys- ja koulutusaloja ovat digitaaliset oppimis- ja palveluympäristöt, joihin tämäkin oppimisalusta lukeutuu. Hän on myös ollut Metsämiesten Säätiön tukemana tuottamassa tätä kyseistä Metsäalan neuvottelutaidot -kurssia.  

Katri Rusanen toimii koulutuksen editorina. Hän on väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa metsätieteen osastolla, ja lisäksi hän työskentelee kahdessa hankkeessa metsäalan osaamis- ja innovaatioekosysteemejä kehittäen. Katri on ollut kehittämässä metsätieteiden verkkokursseja.

ASIANTUNIJAT

Petri Parvinen  on strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Helsingin yliopistossa ja työskentelee sivutoimisesti professorina myös Aalto yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Petri on tutkinut, kehittänyt ja kouluttanut myyntiä laaja-alaisesti Suomessa ja kansainvälisesti. Noin sadan akateemisen julkaisun ja suosittujen tiedettä popularisoivien kirjojensa lisäksi hän on toiminut aktiivisesti neuvonantajana, sijoittajana ja yrittäjänä erilaisissa kasvuyrityksissä.

Emma Nordbackin vastuulla on sisällöntuotanto vuorovaikutuksen analysoinnin ja vuorovaikutusosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Hän on koulutukseltaan puheviestinnän maisteri ja opiskelee viestinnän tohtoriohjelmassa Tampereen yliopistossa. Emma on neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen koulutuspäällikkö ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (Story). Hän on kouluttanut ja valmentanut neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja yli kymmenen vuotta yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Jarkko Niemi on kielitieteilijä, joka on erikoistunut keskustelunanalyysiin. Hän toimii myynnin tutkijana ja apulaisprofessorina Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. 

Antti Lähtevänoja  on kasvatustieteilijä, joka omaa laajan käytännön kokemuksen myös liiketoiminnasta, yrittäjyydestä sekä myynnistä. Antti keskittyy omassa tutkimuksessaan opetukselliseen myyntiin, jossa asiakasta ja myyjää voidaan verrata opiskelijaan ja opettajaan. 

 

Koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston järjestämiä Metsätieteiden osaamismerkki-koulutuksia, jotka tarjoavat metsäalan ammattilaisille suunnattua tutkimukseen perustuvaa tietoa. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.3.–30.4.2024

Hinta
795  (+alv/vat 24%)
(yht. 985,80 )

!

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 13.2.2024

Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista