Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Lukiolaisen tuki ja hyvinvointi kouluarjen keskiössä

Lukiolain ja opetussuunnitelman uudistus tuen tarjoamisesta ja oppijan oikeuksista on asettanut uudenlaisia oppimishaasteita opettajille: mitä ovat tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja mitä työvälineitä tuen tarpeen tunnistamiseen ja ohjaamiseen voi olla? Koulutustarve nousee myös suoraan tutkimuksesta, joka on tehty Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankkeessa. Lukiolaiset kokivat tarvitsevansa enemmän tukea ja ohjausta omiin oppimistarpeisiinsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, mutta eivät välttämättä osanneet tai uskaltaneet etsiä apua. Matalan kynnyksen ohjaukselle ja tuelle ei nähty mahdollisuuksia lukio-opintojen aikana. Tästä koulutuksesta lukion opettajat ja ohjaajat saavat välineitä opiskelijoiden tukemiseen.

Ajankohta

3.11.2021–11.3.2022

Toteutustapa
Paikka
Hinta
Maksuton

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu lukion opettajille ja ohjaajille. Tavoitteena on, että samasta oppilaitoksesta osallistuu 2–3 osallistujaa osaamisen jakamiseksi ja työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhdessä.

TAVOITTEET JA TOTEUTUS

Koulutuksessa tuetaan lukion opettajia ja ohjaajia kehittämään osaamista kohdata moninainen opiskelijajoukko tukitoimia tarjoten sekä opiskelijoiden hyvinvointia tukien. Lisäksi tavoitteena on kehittää rakentavaa, yhdenvertaista, moninaisuutta tukevaa ja aitoa vuorovaikutusta korostavaa työtapaa omassa työssä ja työyhteisössä.  

Koulutus on kahdeksan opintopisteen laajuinen Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutuskokonaisuus, johon kuuluu 3,5 etäkoulutuspäivää, itsenäinen verkko-opiskelujakso sekä soveltavia tehtäviä omaan työhön liittyen. 

Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät ja kokeilevat haasteiden ratkaisemiseksi omaan työhön ja työyhteisöön erilaisia käytänteitä, joilla lisätään lukiolaisten oppimista, tukea ja hyvinvointia. Kokeiluista syntyneitä käytänteitä ja materiaaleja reflektoidaan koulutuksen aikana verkossa sekä osittain myös hankkeen julkisessa blogissa.  

KOULUTTAJAT JA OHJAAJAT

Kouluttajana erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja ohjauksen erityisasiantuntijoita. Koulutuksen pääkouluttajana ja työskentelyn ohjaajana toimii Sonja Ojala, KM (erit.ped), tutkimusavustaja, Helsingin yliopisto. Koulutuksen kokonaisuudesta ja käytännön järjestelyistä vastaa Anne Burman (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+). 

KÄYTETTÄVÄT TYÖVÄLINEET

Koulutuksen työskentelyn tukena käytetään HY+:n Moodle-verkkoympäristöä, johon saa kirjautumisohjeet koulutuksen alkaessa. Koulutuksen etäkoulutuspäivät pidetään Helsingin yliopiston tietoturvallisessa Zoomissa, johon toimitetaan linkki aina ennen kutakin koulutuspäivää. 

KOULUTUSOSIOT  

1. Tuen tarvitsijoiden moninaisuus (2 op), 3.11.2021 klo 9.0016.00

Toteutus: ennakkotyöskentely + yksi etäkoulutuspäivä + etätyöskentelyä verkossa  

Keskeiset teemat:

 • Koulutuskokonaisuuden esittely ja ryhmäytyminen
 • Moninaisuuden johtaminen ja mahdollisuuksia luova ilmapiiri, Pauliina Lampinen, Vamlas 
 • Kokemusasiantuntija vammaisten nuorten aikuisten verkostosta, Vamlas 
 • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus inkluusion lähtökohdissa, Minna Saarinen ja Sonja Ojala, Helsingin yliopisto
 • Yksilöllisten tukitoimien suunnittelu ja toteutus lukiossa, Minna Saarinen ja Sonja Ojala, Helsingin yliopisto 
 • Lukiolaisten sosiaalinen kiinnittyminen ja osallisuus kouluyhteisössä, Minna Saarinen ja Sonja Ojala, Helsingin yliopisto

Etäjaksolla tehdään soveltava tehtävä liittyen tuen järjestämiseen omassa lukiossa sekä huomaamisen ja näkemisen vahvistamiseen.

2. Oppimisen haasteet ja tuen tarpeet (2 op), joulu-tammikuu 2021–2022
 
Toteutus: verkko-opiskeluosio, joka avautuu joulukuun alussa. Osio sisältää erilaisia verkkoaineistoja (videot, artikkelit) sekä niihin liittyviä itsenäisiä oppimistehtäviä sekä soveltavan toiminnanohjaukseen liittyvän tehtävän omaan työhön/työyhteisöön.

Keskeiset teemat:

 • Lukivaikeus nuorten ja aikuisten näkökulmasta – käytännön tuki ja menetelmät, Ritva Ketonen, Helsingin yliopisto 
 • Vieraskielisyys ja monikielisyyden tukeminen sekä kielitietoisuus, Salla Maaria Suurniemi, Helsingin yliopisto 
 • Matematiikan oppimisvaikeudet, Minna Kyttälä, Turun yliopisto
 • Toiminnanohjauksen haasteet ja niiden tukeminen, Minna Saarinen ja Sonja Ojala, Helsingin yliopisto

3. Opettajat opiskelijoiden nivelvaiheen tukijoina (2 op), 17.1.2022 klo 9.0016.00

Toteutus: ennakko-orientaatio + yksi etäkoulutuspäivä + etätyöskentelyä verkossa  

Keskeiset teemat:

 • Kokemuksia etäjaksolta ja tehtävistä 
 • Positiivisen pedagogiikan mahdollisuudet opetuksessa ja nivelvaiheen tukena, Lotta Uusitalo, Helsingin yliopisto 
 • Oppijan vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen, Lotta Uusitalo, Helsingin yliopisto
 • Kohti henkilökohtaisia uravalmiuksia ja oppijan urasuunnittelun tukeminen, Leena Itkonen, Jyväskylän yliopisto

Etäjaksolla tehdään soveltava tehtävä liittyen positiiviseen palautteeseen ja sen dokumentointiin sekä oppijan uravalmiuksien tukemiseen.

4. Opettajat opiskelutaitojen, motivoinnin ja jaksamisen tukijoina (2 op), helmi-maaliskuu 2022

Toteutus: 1,5 etäkoulutuspäivää + etätyöskentelyä  

Ensimmäinen etäkoulutuspäivä 15.2.2022 klo 9.00–16.00

Keskeiset teemat:

 • Motivaatio, kiinnostus ja niiden yhteys opiskelijan hyvinvointiin, Heta Tuominen, Helsingin yliopisto
 • Hyvinvointiosaaminen – sinnikkyys yllätysten ja muutosten maailmassa, Sirpa Vahtera, SYK
 • Oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen tukeminen, Sirpa Vahtera, SYK

Etäjaksolla tehdään kokeilu omaan työhön: osallistuja etsii ratkaisuja yksilö/yhteisötasolla opiskelijoiden oppimisen ja jaksamisen tueksi. Tehtävän toteutuksesta syntyneet aineistot, ideat ja oivallukset tuodaan yhteiseen reflektioon.

Toinen etäkoulutuspäivä (1/2 pv) 11.3.2022 klo 9.00–12.15

Keskeiset teemat:

 • Lukiolaisten mielenterveys ja sen tukeminen, Eeva Kolttola , Nyyti Ry
 • Yhteenvetoa ja arviointia opitusta: miten opettajuus kehittyi moninaisten oppijoiden kohtaamisessa? Millaisia ratkaisuja, hyväksi havaittuja ideoita ja käytänteitä löydettiin sekä yksilö- että yhteisötasolla?

Koulutuksen päätöstehtävänä viimsien etätapaamiosen jälkeen tehdään blogikirjoitus, jossa reflektoidaan opittua ja jaetaan syntyneitä oivalluksia.
ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUSEHDOT

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle (lukion opettajat, ohjaajat ja opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat) maksutonta.  Ilmoittautumalla sitoudut koulutuspäiviin osallistumiseen ja koko koulutuskokonaisuuden suorittamiseen (8 op). 

Luethan nämä ilmoittautumisohjeet: 

Tavoitteena on, että samasta oppilaitoksesta osallistuu 2–3 osallistujaa työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhdessä. Kirjaa siis mahdollisen työparin nimi/työryhmän jäsenten nimet ilmoittautumislomakkeelle. HUOM! Myös työparin/muiden ryhmän jäsenten täytyy tehdä oma ilmoittautuminen itse.

Koulutukseen ilmoittaudutaan oheisella verkkolomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 3.10.2021 tai aiemmin, mikäli koulutus on täynnä. Ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille koulutukseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksuton, mutta mahdollisista matka- ja ruokailukustannuksista sekä esimerkiksi sijaiskuluista vastaa osallistuja itse. 
 
Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja jättää osallistumatta koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan voi myös vaihtaa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

3.11.2021–11.3.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.

HUOM! Koulutus on täynnä
Ota yhteyttä
Anne Burman
+358 50 415 0538
anne.burman@helsinki.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini@helsinki.fi

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>