Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Koulutusten ja valmennusten suunnittelu asiakas- ja oppijalähtöisesti

Tässä valmennuksessa opit erilaisten koulutusten ja valmennusten suunnittelutaitoja. Saat monipuolista tietoa ja työkaluja asiakas- ja oppijalähtöisen suunnittelun eri vaiheisiin – myös palvelu- ja oppimismuotoilun näkökulmista. Lisäksi saat ideoita digitaalisuuden hyödyntämiseen lähi- ja monimuotokoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Käytännön harjoitusten kautta pääset kehittämään omaa työtäsi tukevan koulutuksen, valmennuksen tai muun oppimisprosessin suunnitelman. Valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti etänä, mutta se voidaan järjestää myös lähiopetuksena, jos koronatilanne sallii ja osallistujat niin toivovat.

Ajankohta

14.9.–3.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti etänä
Hinta
1600€ + alv. 24 %
(yht. 1984 €)

Lue blogista: Valmennuksen ja koulutuksen suunnittelu: asiakas ja oppija keskiöön

Tarvitsetko koulutusten tai valmennusten suunnitteluun liittyvää osaamista työssäsi nyt tai tulevaisuudessa? Miten saada suunnittelusta ja toteutuksista entistä asiakas- ja oppijalähtöisempiä? Millaista vaikuttavuutta haetaan? Keitä pitäisi saada osallistumaan suunnitteluun ja miten? Pitäisikö käyttää lähi- vai monimuotototeutusta tai tehdä toteutus täysin verkossa? Entä miten kytkeä digitaalisuutta ja sosiaalisen median välineitä mukaan erilaisiin lähi- ja monimuotototeutusten suunnitelmiin? 

Jos osa tai kaikki yllä olevista kysymyksistä mietityttävät omien tai organisaatiosi oppimistarpeiden kannalta, on tämä valmennus sinulle erinomainen ratkaisu! Valmennuksessa suunnittelua tarkastellaan työelämälähtöisesti sekä organisaation sisäisenä että ulkoisena prosessina.

Kenelle

Valmennus sopii erilaisten koulutusten, valmennusten ja muiden osaamisen kehittämisprosessien suunnittelijoille ja muotoilijoille, henkilöstön kehittäjille, kouluttajille, valmentajille, konsulteille, henkilöstöpäälliköille ja projektipäälliköille, jotka tarvitsevat valmiuksia erilaisten lähi- ja monimuotokoulutusten, valmennusten tai kehittämisprosessien suunnitteluun muuttuvassa maailmassa digitalisuutta hyödyntäen.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Ymmärrät, miten strategia sekä osaamisen johtamisen, osaamisen kehittämisen ja vaikuttavuuden kysymykset luotsaavat erilaisten oppimisprosessien suunnittelua organisaatioissa.
 • Tunnistat, mitä koulutusten ja valmennusten suunnittelussa on keskeistä huomioida ja mitkä tekijät vaikuttavat suunnitteluun.
 • Kirkastat suunnittelijan rooliasi ja suunnittelun tulevaisuuden suuntaa.
 • Opit hyödyntämään laadukkaan oppimisen ja erilaisten oppimiskäsitysten näkökulmia suunnittelussa aivotutkimuksen keskeisiä tuloksia unohtamatta.
 • Opit suunnittelemaan ja tuotteistamaan linjakkaita ja entistä asiakas- ja oppijalähtöisempiä koulutuksia ja valmennuksia.
 • Saat ideoita digitaalisuuden ja erilaisten sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen ja kytkemiseen lähi- ja monimuotokoulutuksiin. Teemme katsauksen myös verkkokoulutusten suunnitteluun. 
 • Erilaisten ja todellisten case-toteutusten kautta löydät uusia vaihtoehtoja suunnittelutyöhösi.
 • Opit ennakoimaan ja löytämään jo suunnitteluvaiheessa ratkaisuja erilaisiin toteutuksessa eteen tuleviin tilanteisiin.
 • Verkostoidut ja saat välineitä yhteissuunnitteluun.
 • Saat runsaasti palautetta suunnitelmaasi ja pääset yhteiskehittämään muiden osallistujien kanssa erilaisia suunnitelmia läpi koulutuksen. 

Keskeinen sisältö

 • Strategia, osaamisen johtamisen ja kehittämisen sekä vaikuttavuuden kysymykset suunnittelua luotsaamassa
 • Suunnittelun keskeiset elementit ja suunnittelijan rooli
 • Laadukas oppiminen, erilaiset oppimisnäkemykset ja aivotutkimus suunnittelun taustalla
 • Kehittämistarpeet ja yhteiskehittäminen asiakas- ja oppijalähtöisessä suunnittelussa 
 • Linjakas suunnittelu ja suunnittelun eri vaiheissa huomioitavat asiat 
 • Keskeisiä pedagogisia malleja ja oppimisprosessin suunnittelu 
 • Työskentelymenetelmien valinta ja keskeisiä osallistavia ja fasilitoivia menetelmiä
 • Talous-, myynti- ja markkinointinäkökulma suunnittelussa
 • Digitaalisuus ja sosiaalisen median välineet erilaisten lähi- ja monimuotokoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä digitaalisuuden tulevaisuuden madollisuudet ja haasteet
 • Katsaus verkkokoulutusten suunnitteluun
 • Tulevaisuuden osaamisen kehittämisen ja HR-alan mahdollisuudet jatkuvassa muutoksessa
 • Erilaisia suunnittelun ja toteutuksen case-esimerkkejä
 • Osallistujien suunnitelmat ja niiden arviointi sekä yhteiskehittämistä

Valmennuksessa suunnittelua tarkastellaan sekä organisaation sisäisenä että ulkoisena prosessina (mm. myynnin näkökulmasta). Keskiössä on asiakas ja oppija.

Viitekehyksenä hyödynnetään myös voimavara- ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa sekä positiivista psykologiaa.

Valmennuksen aikana osallistujat tekevät ja tuotteistavat oman tai asiakasorganisaationsa koulutus-, valmennus- tai muun osaamisen kehittämisprosessin suunnitelman sekä kehittävät suunnitteluprosessia hyödyntäen tarpeidensa mukaan myös joitakin palvelu- ja oppimismuotoilun näkökulmia.

Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille noin kaksi viikkoa ennen valmennuksen alkua. 

Toteutustapa

Valmennus koostuu neljästä online-opiskelupäivästä 21.9., 29.9., 7.10. ja 3.11.2021 sekä ennakko- ja välijakson verkkotyöskentelystä.

Valmennus voidaan järjestää myös lähiopetuksena, jos koronatilanne sallii ja osallistujat niin toivovat.

Valmennuksen aikana on mahdollisuus osallistua noin tunnin pituisiin webinaareihin:

1. webinaari 14.9.2021 klo 15.00–16.00 aloittaa koulutuksen: Mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisesta ja millaisia eväitä se antaa koulutuksen suunnitteluun?
Aivotutkija ja professori Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto

2. webinaari 1.10.2021 klo 15.00–16.00: Digitaalisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet ja lyhyt orientaatio oppimismuotoiluun
Oppimismuotoilija Akseli Huhtanen (VTM), FITech-verkostoyliopisto

Webinaarit tallennetaan, joten voit katsoa ne myöhemmin, jos et pääse osallistumaan kyseisinä ajankohtina.

Valmennuspäivät koostuvat teemaan virittävistä asiantuntija-alustuksista sekä pari- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelymenetelmät ovat osallistavia ja fasilitoivia.

Ryhmän tarpeiden mukaan päivissä voidaan hyödyntää myös erilaisia sosiaalisen median välineitä.

Osallistujien omien, aiheeseen liittyvien kokemusten, ajatusten ja suunnittelutyökalujen jakaminen on valmennuksen keskiössä. Tämä mahdollistaa myös osallistujien verkostoitumisen.

Välijakson aikana osallistujat työstävät vaiheittain edeten omaa työtään tukevan koulutus-, valmennus- tai muun osaamisen kehittämisprosessin suunnitelman. Suunnitelmat palautetaan koulutuksen verkkoympäristöön lokakuussa 2021.

Suunnitelma tai siihen läheisesti liittyvä tehtävä tehdään omaan organisaatioon tai vastaavaan (esim. harrastus- tai järjestötoimintaan). Osallistujat antavat ja saavat suunnitelmiinsa vertaisohjausta välijaksolla. Henkilökohtaista palautetta suunnitelmiin saa myös kouluttajalta. 

Kouluttajat ja valmentajat

Kouluttajina ja valmentajina toimivat osaamisen kehittämisen ja pedagogiikan asiantuntijat Marianne Terkki-Mallat (KM, asiakkuuspäällikkö, koulutuksen johtaja) ja Sari Laurila (FM, kehittämispäällikkö) Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:sta sekä Anne Haarala-Muhonen (KT, yliopistonlehtori) Helsingin yliopistosta.

Heillä on pitkä työkokemus erilaisten koulutusten, valmennusten, kehittämisprosessien ja osaamisen kehittämisen hankkeiden johtajina, suunnittelijoina, tuotteistajina, toteuttajina ja henkilöstön osaamisen kehittäjinä, valmentajina, aikuiskouluttajina sekä digitaalisuuden hyödyntäjinä erilaisissa lähi- ja monimuotokoulutuksissa. Osaamistaan he ovat hyödyntäneet erilaisissa yrityksissä, järjestöissä ja julkishallinnon organisaatioissa.

Kouluttajat hyödyntävät työssään ja valmennuksessa voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa sekä positiivisen psykologian uusimpia näkökulmia ja tutkimustuloksia.

Koulutuksen johtajalla Marianne Terkki-Mallatilla on työnohjaajan ja opettajan pedagoginen pätevyys ja hän on systeeminen business coach. Hän toimii pedagogisena konsulttina, työnohjaajana ja coachina sekä johtamisen teema-alueen esihenkilönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt myös palvelumuotoiluun, ja koulutuspalvelujen ja erilaisten oppimisprosessien muotoilu ja myynti ovat osa hänen työtään.

Sari Laurila on työohjaaja ja coach ja hänellä on laaja kokemus erityisesti pitkien oppimisprosessien tukemisesta. Jatkuva oppiminen ja sen mahdollisuuksien laajentaminen ja yhteen nivominen on yksi hänen työnsä painopisteistä tällä hetkellä.

Anne Haarala-Muhosella on vahva tausta henkilöstön kehittäjänä. Nykyisin hän tutkii oppimista ja yliopistopedagogiikkaa ja opettaa sitä henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille. Hän opettaa myös opiskelutaitoja. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys.

Valmennuksen ensimmäisessä päivässä vierailee Outi Ihanainen-Rokio (FT), joka tuo mukanaan osaamisen johtamisen ja kehittämisen uusia tuulia ja tutkimustuloksia sekä HR:n/HRD:n tulevaisuuden näkymiä. Hän on Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessori, joka on erikoistunut asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Ihanainen-Rokiolla on 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Hänellä on ammatillisen opettajan pätevyys ja hän toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana työelämäprofessuurin ohella.

Valmennuksen webinaarin vierailijana on aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen. Hän puhuu siitä, mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisesta ja millaisia eväitä se antaa koulutuksen suunnitteluun. Huotilainen tuo valmennukseen aivotutkimuksen uusimpia tuulia ja esittää konkreettisia, koulutuksen suunnittelussa sovellettavia ehdotuksia.

Akseli Huhtanen (VTM) vierailee valmennuksen kolmannessa päivässä ja toisessa webinaarissa. Hän luo katsauksen verkkokurssien suunnitteluun ja digitaalisuuden hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Hän luo myös orientoivan katsauksen oppimismuotoiluun. Huhtanen on oppimismuotoilija FITech-verkostoyliopistossa. Hänellä on kokemusta verkko-oppimisen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, opetuksesta ja sen kehittämisestä eri konteksteissa sekä ryhmäprosessien fasilitoinnista. Koulutukseltaan Huhtanen on filosofian aineenopettaja ja auttaa nykyisin tekniikan alan yliopisto-opettajia verkkokurssien luomisessa. 2016−2018 Huhtanen oli perustamassa ja vetämässä kansainvälistä Dare to Learn -oppimistapahtumaa.  

Valmennuksen markkinointiosuudessa on mukana HY+:n markkinointipäällikkö Tiina Ruuska (FM), jolla on yli 20 vuoden kokemus markkinointiviestinnän suunnittelusta ja johtamisesta. Hän tuo uusia tuulia nopeasti muuttuvasta ja digitalisoituvasta markkinointi- ja myyntimaailmasta.

Yrityspuolen sisäisten koulutusten ja valmennusten suunnittelusta ja toteutuksista osana osaamisen johtamista ja kehittämistä tulee kertomaan Nordeasta Jaana Reijonen (Learning Design & Build). Valmennuksessa voi vierailla myös muita tai vaihtoehtoisia asiantuntijoita ryhmän tarpeiden mukaan.

Valmennus on osa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n Kouluttaja- ja kehittäjävalmennuskokonaisuutta.

Ilmoittautuminen valmennukseen päättyy 30.8.2021.

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

14.9.–3.11.2021

Hinta
1600€ + alv. 24 %
(yht. 1984 €)

!

Ilmoittautuminen valmennukseen päättyy 30.8.2021.

Ota yhteyttä

Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>