Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kirjoittamistaitojen opettamisen syventävä koulutus

Haluatko kehittyä kirjoittamisen opetuksen asiantuntijaksi? Toimitko kenties jo oman työyhteisösi luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavan tiimin jäsenenä ja kaipaat välineitä työhösi? Haluatko saada lisää ymmärrystä vaikkapa siihen, kuinka lukutehtävien oheen voi rakentaa mielekkäitä kirjoitusprojekteja? Kiinnostaako sinua esimerkiksi vertaismentorina toimiminen tai oppimateriaalin tai ohjeistusten laatiminen muidenkin käyttöön? Tule mukaan syksyllä 2022 järjestettävään kirjoitustaitojen syventävään koulutukseen.

Ajankohta

1.9.–3.11.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Koulutus toteutetaan etäyhteydellä
Hinta
Maksuton

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajille suunnatussa ja Opetushallituksen rahoittamassa Kirjoitustaitojen opetuksen syventävässä koulutuksessa tutkitaan omaa toimintaympäristöä kehittävällä otteella ja ideoidaan ja laaditaan jokin opetusta tai oppimista kehittävä sovellus.

Koulutuksen aikana osallistuja saa valmiuksia kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja työyhteisönsä pedagogiikkaa. Lisäksi osallistuja saa valmiuksia viestiä havainnoistaan osallistavalla, mentoroivalla ja valmentavalla otteella omassa työympäristössään.

Koulutuksen aikana osallistuja voi esimerkiksi koota oman ryhmän (2–4 henkilöä), jonka kanssa yhteistyössä hän suunnittelee ja toteuttaa vertaismentoroinnin periaattein kirjoittamisen opetusta kehittävää toimintaa. Vaihtoehtoisesti vertaismentorointi voi tapahtua esimerkiksi koulukohtaisen tai kuntakohtaisen kirjoittamisen opetuksen ohjeistuksen laatimisena tai oman oppimiskokonaisuuden suunnitteluna.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kirjoittamisen opettamisen asiantuntijoina ja mentoreina omassa koulussaan tai lähialueellaan. Koulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä.

TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kokonaan etänä, ja siihen sisältyy kolme yhteistä iltapäivän etätapaamista. Lisäksi työskennellään itsenäisesti omassa työyhteisössä ja verkkoympäristössä sekä saadaan palautetta kouluttajalta erikseen. Työskentelyn aikana osallistuja perehtyy verkkomateriaaliin tehtävineen sekä suunnittelee ja toteuttaa oman projektinsa työyhteisössään. Projektit esitellään verkossa myös muulle ryhmälle.

Etätapaamisten ajankohdat:

To 1.9. klo 14:00–17:00
Ke 5.10 klo 14:00–17:00
To 3.11. klo 12:00–17:00

KOULUTTAJA

Kouluttajana toimii FT, AO Johanna Pentikäinen. Hänellä on pitkä kokemus niin yliopisto-opetuksesta kuin täydennyskoulutuksesta ja opettajankoulutuksesta äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikassa. Hän on julkaissut runsaasti tutkimusta ja oppimateriaalia sekä kouluttanut HY+:n ja Helsingin ja Turun yliopistojen järjestämässä ILO-koulutuksessa (Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen) sekä Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-koulutuksessa.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.9.–3.11.2022

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.
Ota yhteyttä
Sari Saarinen
+358 50 4794761
sari.saarinen@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!