Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op)

Kirjallisuusterapeuttikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta kirjallisuusterapiaohjaajille ja kirjallisuusterapian koulutuspolun 3. vaihe. Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä ja toteutetaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Kirjallisuusterapiaa toteutetaan yksilöterapiana tai ryhmäterapiana. Kirjallisuusterapiaa käytetään hoitomuotona muun muassa psykoterapioissa ja luovissa terapioissa, sairaaloissa, mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa ja päihdeongelmaisten keskuudessa. Kirjallisuusterapeutti voi työskennellä myös seurakunnissa ja erityisopetuksessa. Kirjallisuusterapiaa voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden luovien terapioiden kanssa.

Ajankohta

1.8.2023–14.12.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki
Hinta
7 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 176 )

TAVOITTEET

Koulutuksessa syvennetään ymmärrystä kirjallisuusterapian hoidollisesta käytöstä ja teorioista, tutkimustiedosta ja vuorovaikutuksellisista prosesseista. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää kirjallisuusterapian menetelmiä omassa ammatissa.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapeutti. Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

KENELLE

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien työntekijät. Hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).

Koulututukseen voivat hakea kaikki jonkin seuraavista vähintään vuoden mittaisista koulutuksista käyneet: Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy:n (tai entisen Palmenian) Kirjallisuusterapian perusteet, Roiha-instituutin Sanallistamiskoulutus, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kirjallisuusterapia-koulutus, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Kirjallisuusterapiakoulutus, Jyväskylän kesäyliopiston Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus, Mikkelin kesäyliopiston Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus.

TOTEUTUS JA TYÖSKENTELY

Koulutus painottuu ammatilliseen asiakastyöhön ja työnohjattuun kirjallisuusterapiaharjoitteluun. Koulutukseen sisältyy luentoja ja prosessiin osallistavaa kokemuksellista oppimista sekä itsenäistä työskentelyä ja etätyöskentelyä. Koulutuksessa tehdään opinnäytetyö ja muita kirjallisia tehtäviä.

Osallistujat ohjaavat opiskelun aikana kirjallisuusterapiaryhmiä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapian menetelmin. Lisäksi osallistujat pitävät yhteyttä Moodle-verkkoympäristössä. Koulutukseen sisältyy yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Koulutus koostuu 20 lähiopetuspäivästä, jotka järjestetään perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–15. Lähiopetusjaksot järjestetään Helsingissä (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin). Koulutuksen tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan tällä verkkosivulla elo-syyskuussa 2022.

Koulutukseen kuuluu 160 tuntia ohjausharjoittelua, joko yksilöohjausta tai erityisryhmien ohjausta, sekä saatua työnohjausta 45 tuntia. Työnohjauksesta 27 tuntia on ryhmätyönohjausta ja 18 tuntia yksilötyönohjausta.

Koulutukseen liittyvä oma terapia (80 t) hankitaan omakustanteisesti koulutuksen aikana tai se tulee olla käytynä etukäteen. Tästä 80 tunnista vähintään 20 tulee olla kirjallisuusterapiaa.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden, lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin.

Koulutuksen pääkouluttajat:

  • psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki (koulutuksen johtaja)
  • psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén (koulutuksen varajohtaja)
  • dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja Juhani Ihanus (koulutuksen tieteellinen johtaja)
  • dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen
  • erikoissairaanhoitaja, ryhmäpsykoterapeutti, perheterapeutti, kirjallisuusterapeutti Eeva Nopsanen

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HINTA

Koulutuksen hinta on 7400 € + alv 24 % (yhteensä 9 176 €).

Koulutukseen haetaan syyskuussa 2022 tällä sivulla avautuvalla hakulomakkeella. Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva hakulomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut toteutetaan toukokuussa 2023.

JÄRJESTÄJÄT

  • Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry
  • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

1.8.2023–14.12.2024

Hinta
7 400  (+alv/vat 24%)
(yht. 9 176 )

!

Koulutukseen haetaan syyskuussa 2022 avautuvalla hakulomakkeella.

Hakijan tulee täyttää myös erillinen, taustatietoja koskeva hakulomake. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelut toteutetaan toukokuussa 2023. Koulutukseen valitaan enintään 24 opiskelijaa.

 Ilmoittautuminen ja paikan vastaanottaminen ovat sitovia.
Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!