Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kiertotalouden asiantuntijan koulutus

Kiertotalous on tämän päivän megatrendi, jonka tavoitteena on, että yhteiskunta toimii ympäristön kantokyvyn puitteissa. Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luonnon kestävyyttä ja ratkaista haasteita, jotka rasittavat ympäristöämme. Useat yritykset ja yhteiskunta investoivat kiertotalouteen, minkä johdosta kiertotalouden alueella syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja. Tule oppimaan, miten rakennetaan maailmaa, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen!

Ajankohta

4.4.–25.8.2022

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Lahti
Hinta
Maksuton

TAVOITE

Työvoimakoulutuksen tavoite on antaa valmiudet kehittää ja viedä eteenpäin toimia, joilla edistetään kestävää kehitystä ja vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintää kiertotalouden keinoin.

Opintokokonaisuus antaa valmiudet toimia oman toimialan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on palvella yrittäjäksi aikovia, yrityksiä ja julkista sektoria kouluttamalla kiertotalousasiantuntijoita vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä edistää koulutukseen osallistuvien työllistymistä. 

KENELLE

Koulutus on suunnattu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-palvelujen ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai kiinnostus oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen tehtävissä.

Hakijoiden soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. 

AIKATAULU JA HAKEMINEN

Koulutus alkaa 4.4.2022 ja päättyy 25.8.2022. Koulutuksesta järjestetään Teams-etäyhteiden kautta info-tilaisuus 16.2.2022 klo 15.00.

Hae koulutukseen viimeistään 6.3.2022. Lähetä vapaamuotoinen hakemus tämän linkin kautta.

Hakemusten perusteella kutsutaan koulutukseen soveltuvat haastatteluun. Haastattelut pidetään 15.3.2022. Lopullisen valinnan koulutuksen osallistujista päättää TE-toimisto. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.

Lisätietoja koulutuksesta antavat Mikko Kivekäs (mikko.kivekas@hyplus.fi) ja Noora Rautio (noora.rautio@te-toimisto.fi). 

TOTEUTUS

Opetus koostuu teoriaopinnoista, työssäoppimisesta, yritysvierailuista sekä työskentelyn aikana tehtävästä yhdessä sovitusta kehittämistehtävästä.

Koulutuksen opetus järjestetään Lahdessa Niemen kampuksen tiloissa ja verkon kautta Teamsiä tai Zoomia hyödyntäen. Moodle verkko-oppimisympäristö on käytössä koko koulutuksen ajan.

Koulutus sisältää 30 työpäivää opiskelua ja työssäoppimista 70 työpäivää. 

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Orientaatiojakso – Millainen kestävyys- ja kiertotalousosaaja haluan olla? 
 • Johdanto kiertotalouteen 
 • Kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit  
 • Elinkaariajattelu osana kiertotaloutta 
 • Bio- ja kiertotalous Hämeessä 
 • Yritysvierailu kiertotalouteen profiloituneeseen yritykseen 
 • Kiertotalouden riskit  
 • Teemana ilmastonmuutos   
 • Kiertotalous kaavoituksessa ja rakentamisessa  
 • Kiertotalous osana julkisuuskuvaa ja viestintää  
 • Kiertotalouden kehittämistyön esittely ja kurssin päätös  
 • Työssäoppiminen
Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.4.–25.8.2022

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on suunnattu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-palvelujen ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Hae koulutukseen viimeistään 6.3.2022. Lähetä vapaamuotoinen hakemus tämän linkin kautta.
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@hyplus.fi
Mikko Kivekäs
+358 50 4659144
mikko.z.kivekas@helsinki.fi
Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>