Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kieli- ja kulttuuritietoiset työtavat aineenopetuksessa

Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille välineitä aineenopetuksen ja suomen opetuksen yhdistämiseen kulttuurisesti responsiivista pedagogiikka hyödyntäen. Opettajat saavat valmiuksia pariopettajuuteen ja oppilaiden suomen kielen parantamiseen. Koulutus avaa näkökulmia moninaisuuteen ja tarjoaa pedagogisia työkaluja monikielisten yhteisöjen kielitietoisuuskasvatukseen. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton, ja se toteutetaan osana Kieli- ja kulttuuritietoinen opettaja moninaisessa koulussa -hanketta.

Ajankohta

28.10.–13.12.2021

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Koulutus järjestetään etäopetuksena
Hinta
Maksuton

Koulutuksessa kehitetään aineenopettajien kykyä soveltaa kulttuuri- ja kielitietoisia työtapoja. Se tarjoaa välineitä laaja-alaista osaamista luovan toimintakulttuurin kehittämiseen, jossa aineenopetus nivoutuu suomen kielen opetukseen kulttuurisesti responsiivista pedagogiikkaa hyödyntäen.

Koulutuksessa vahvistetaan opettajien kielitietoisia työtapoja monikielisten oppilaiden ryhmissä ja kehitetään työtapoja, jotka tukevat oppilaiden roolia aktiivisina toimijoina kielen oppimis- ja käyttötilanteissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle. Toivomme ensisijaisesti opettajaparia (aineenopettaja + esim. kieltenopettaja) yksikköä tai koulua kohden. Huomioi, että molempien opettajien tulee täyttää ilmoittautumislomake.

Aikataulu

Koulutukset järjestetään intensiivikoulutuksena etäyhteyksin Teams ja Zoom -sovelluksia ja Moodle-oppimisalustaa hyödyntäen 28.10., 17.11. ja 13.12.2021.

Kehittämistehtävien laatiminen sijoittuu koulutusjaksojen väliin. Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin.

Toteutus

Koulutusjakso sisältää kolme etäopetusjaksoja noin kuukauden välein. Oppimisessa hyödynnetään videomateriaaleja ja opiskellaan itsenäisesti verkossa.

Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävän, joka nivoutuu luontevasti heidän omaan työhönsä. Kehittämistehtävä sisältää oppituntien havainnointia ja se palautetaan jakson lopussa arvioitavaksi. Kehittämistehtävän yhteenveto julkaistaan (open access) sähköisenä posterina ja blogitekstinä.

Kouluttajat

Dosentti Maria Ahlholm (FT, suomen kieli ja soveltava kielitiede) on yliopiston lehtori ja suomen kielen didaktikko Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on pitkä kenttäkokemus suomen kielen opettamisesta toisena kielenä ja hän on muun muassa kehittänyt suosiota saavuttaneen Toisto-metodin sekä kirjoittanut kaksi oppikirjaa sosiaali- ja terveydenhuollon alaa opiskeleville maahanmuuttajille.

Hanna Posti-Ahokas (KT, KM, Ktao) on yliopistotutkija ja opettajankouluttaja Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Hänen tutkimus- ja koulutusalueisiinsa kuuluvat kulttuurienvälisyys, moninaisuus ja erot sekä sukupuoli ja kansainvälinen yhteistyö opettajankoulutuksessa. Hän on toiminut opettajana peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisökouluttajana sekä kansainvälisissä koulutusalan asiantuntijatehtävissä.

Dosentti Hille Janhonen-Abruquah (KT) on kotitaloustieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Käynnissä olevassa HEED-tutkimushankkeessa hän kehittää yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa moninaisuutta hyödyntävää ja tasa-arvoa edistävää kotitalouspedagogiikkaa. Hänen tuorein kansainvälinen tehtävänsö sijoittuu Palestiinan opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtamiseen. Janhonen-Abruquah on kokenut opettaja sekä yleissivistävässä että ammatillisessa koulutuksessa. Hän on myös kirjoittanut kotitalouden oppikirjoja.

Päivi Portaankorva-Koivisto (FT) toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorina. Portaankorva-Koiviston opetuksen painopisteenä on aineenopettajakoulutus ja siinä erityisesti matematiikan ja tietotekniikan didaktiikka. Hän on toiminut kouluttajana useissa opettajan kielitietoisuutta lisäävissä koulutuksissa, joissa aiheina ovat olleet matematiikka ja kieli, matematiikan sanalliset tehtävät sekä matematiikan kielelliset haasteet. Lisäksi hän on yhdessä Maria Ahlhollmin ja Irina Piipon kanssa kirjoittanut aiheesta kaksi julkaisua ja blogikirjoituksia.

Kati Oikarinen (KM, Ktao) on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa kasvatus- ja opetusalan tehtävissä perusopetuksessa, yliopistossa ja vapaan sivistystyön puolella sekä useita vuosia vaativien vauvaperheiden kanssa kansalais- ja lastensuojelujärjestöissä. Tällä hetkellä hän työskentelee HEED-tutkimushankkeessa valmistellen väitöstutkimusta liittyen monikulttuurisen luokan vuorovaikutukseen sukupuolen ja kielen näkökulmasta.

Tohtorikoulutettava Sonja Anttila (KM, Ktao & lo) työskentelee tällä hetkellä HEED-tutkimushankkeessa ja tekee väitöskirjaa sateenkaariperheiden perheytymisprosessista. Hän on työskennellyt opettajana perusopetuksessa ja vapaan sivistystyön puolella. Hänen tutkimusinstrenssinsä kohdistuvat sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen ja siihen, kuinka se on yhteydessä kouluun ja kasvatukseen.

 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

28.10.–13.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu viimeistään 11.10.2021
Ota yhteyttä
Pirjo Silfversten
+358 40 520 1270
pirjo.silfversten@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>