Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kestävän muutoksen perusteet

Kestävän muutoksen perusteet on Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden aloitusmoduuli. Moduuli soveltuu myös omaksi itsenäiseksi koulutukseksi. Koulutus on asiantuntijaesityksistä koostuva, kestävyyden eri osa-alueita valottava asiantuntijapuheenvuoroista, oppimistehtävista ja ohjauksesta rakentuva kokonaisuus, joka tuo näkökulmia kestävyyteen ja orientoi myös laajemman koulutuskokonaisuuden opiskeluun.

Ajankohta

Joustava aloitus

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkkokoulutus
Hinta
260  (+alv/vat 24%)
(yht. 322,40 )

Hyöty ja keskeiset tavoitteet  

Koulutuksessa avataan laajasti erilaisia näkökulmia kestävyyteen ja sen merkitykseen yksilön, organisaation, yhteiskunnan ja koko maapallon kannalta. Koulutus tarjoaa työvälineitä pohtia omia ja organisaatiosi kehittymistarpeita. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille laaja ja monialainen kuva kestävyyden eri osa-alueista. Koulutuksen jälkeen osaat arvioida organisaation vahvuuksia ja kehittämiskohteita kestävyyden näkökulmasta. Voit halutessasi saada verkkokoulutusosion jälkeen myös 60 min.  henkilökohtaista ohjausta, jota on mahdollista jatkaa koulutuskokonaisuuden myöhemmässä vaiheessa. Koulutuksessa kerrotaan, miksi sinun kannattaisi perehtyä Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuteen laajemmin ja mitkä moduulit tarjoavat täydentävää osaamista sinun ja organisaatiosi kehittysmistarpeisiin. Lisäksi koulutuksessa esittellään kokonaisuuteen liittyvän työskentelyprosessin, ohjauksen ja portfolion laatiminen.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja työskentelet esimerkiksi jossakin seuraavista tehtävistä:  

 • esimies, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä 
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen

Moduuli on pakollinen johdanto-osio kaikille Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuteen osallistuville. Tutustu kokonaisuuteen tästä.

Keskeinen sisältö

1. Kestävyys organisaation voimavaraksi

 • Starttimoduulin ja koko koulutuskokonaisuuden sisältöjen ja rakenteen esittely: hyödyt, tavoitteet, toteuttamismuodot ja ohjaus
 • Oman oppimispolun rakentaminen
 • Miten kokonaisuudesta rakentuu kunkin osallistujan tarpeita parhaiten tukeva kokonaisuus? 

2. Tulevaisuutta voidaan tehdä – millaista siitä tekisimme?

 • Miksi organisaatiomme on olemassa? Mitä yhteiskunnallista ongelmaa se ratkaisee? Millaisen tulevaisuuden puolesta organisaatiomme toimii?
 • Merkityksellisyyden ja arvokkuuden tarve korostuu hyvinvointiyhteiskunnassa. Mitä varten työntekijä kokee tekevänsä töitä organisaatiossamme?
 • Liian hyvää ollakseen totta? Jaettuun arvonluontiin tähtäävä organisaatio tekee kaikista voittajia (omistajat, työntekijät, tuotteiden ja palvelujen käyttäjät, yhteiskunta ja planeetta).  

3. Kestävyystieteet organisaation voimavaraksi ja muutokset tueksi

 • Kestävyyden isot haasteet (mm. ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys) ja niiden vaikutukset globaalisti ja lokaalisti 
 • Muutosten tuomat haasteet ja uudet liiketoimintamahdollisuudet (mm. kiertotalous)
 • Millaisia tietoja ja taitoja organisaatiot tarvitsevat kestävyysmuutoksen edessä
 • Miten tämä koulutus vastaa tähän muutostarpeeseen, MOOC-esittelyt   

4. Oppimisen muutos

 • Oppimisen kaikkiallistuminen; oppimisesta tulee ajasta ja paikasta riippumatonta
 • Tekoälyn myötä ihmisen näkemyksellisyyden ja päämäärätietoisuuden korostuminen
 • Substanssiosaamisen korvautuminen eri aloja yhdistävällä osaamisella (vuorovaikutustaidot, itsesäätely, oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisutaidot, kuvittelukyky)

5. Viestintä, johtaminen, organisaatio 

 • Millaista on kestävä ihmisten johtaminen? Mitä on muutoksen johtaminen jatkuvan muutoksen aikakautena?  
 • Viestinnän merkitys organisaation kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamisessa  
 • Vastuullinen viestintä strategisena työkaluna

Moduulin laajuus on 1op.

 Toteutus ja työskentely  

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Suosittelemme, että käyt tämän aloitusosion ennen kuin aloitat muita Kestävyys organisaation voimavaraksi -kokonaisuuden moduuleita tai aloitat sen yhtä aikaa valitsemasi ensimmäisen syventävän moduulin kanssa.  Koulutusmoduuli koostuu ennakkotehtävästä, asiantuntijapuheenvuoroista, oppimistehtävistä ja ohjauksesta.  Voit aloittaa koulutusmoduulin suorittamisen verkon kautta milloin tahansa. Tässä koulutusmoduulissa käydään asiantuntijapuheenvuoroin ja oppimistehtävin läpi Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden keskeiset tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat ja pääset saamiesi tietojen pohjalta itse suunnittelemaan oman oppimispolkusi kestävyysteeman liittyen. Pääset myös miettimään, millaista ja minkä tasoista ohjausta kokonaisuuteesi tarvitset ja valitset.  

Kouluttajat 

Moduulin alustajina ja kestävyyden kokonaiskuvan luojina toimivat Helsingin yliopistosta muun muassa tutkijatohtori Laura Riuttanen, kestävän kehityksen asiantuntija, dosentti Arto O. Salonen ja työelämäprofessori Outi Ihanainen-Rokio.

 
Laura Riuttanen

 
Arto O. Salonen

 
Outi Ihanainen-Rokio

Hinta  

Koulutuksen hinta on 260 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää ennakkotehtävän, asiantuntija- ja ohjausvideot verkossa, oppimistehtävät ja niiden ohjauksen, opiskelumateriaalin ja verkkoympäristön käytön opiskelun aikana. Sinulla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaustapaamiseen kouluttajan kanssa. 

Ilmoittauminen

Jatkuva ilmoittautuminen. 

Räätälöidyt toteutuksen organisaatioille

Kokonaisuus tilattavissa myös omalle organisaatiolle räätälöitynä. Voimme koostaa sisällöstä haluamasi laajuisen kokonaisuuden. 

Räätälöidyn kestävyyden kehittämispäivän ja pedagogisen iltapäivän on tilannut mm. Koulutuskeskus Salpaus. 

Ota yhteyttä: 
Sari Laurila
Kehittämispäällikkö
sari.laurila@hyplus.fi
050 448 8930

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta
260  (+alv/vat 24%)
(yht. 322,40 )

!

Jatkuva ilmoittautuminen. 
Ota yhteyttä
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!