Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Kehitysvammaisten lääkehoito

Kehitysvammaisuus ei itsessään ole sairaus, mutta siihen liittyy joskus vammoja ja lisäsairauksia, jotka vaativat lääke- ja muuta hoitoa. Verkkokoulutuksessa syvennytään asiantuntijaluentojen, lukumateriaalin ja tehtävien avulla kehitysvammaisten lääkehoitoihin  liittyviin erityispiirteisiin ja yleisimpien sairauksien hoitoon. Koulutus on jatkuvasti saatavilla ja sen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Ajankohta

Joustava aloitus

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Koulutus järjestetään kokonaan verkko-opetuksena
Hinta
150  (+alv/vat 24%)
(yht. 186 )

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kehitysvammaisten hoito- ja hoivakodeissa, ryhmäkodeissa, asumisyksiköissä ja -palveluissa sekä kotihoidossa tai näitä vastaavissa työympäristössä työskenteleville lähi- ja sairaanhoitajille, jotka toteuttavat työssään lääkehoitoa. Koulutus sopii hyvin täydennyskoulutukseksi yksittäisille hoitajille, mutta sitä voidaan käyttää myös koko työyhteisön kehittämiseen. Koulutuksesta on hyötyä myös apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle kehitysvammaisten lääkehoidon erityispiirteiden osaamisen syventämiseen.

Tavoitteet ja sisältö

Verkkokoulutuksen tavoitteena on monipuolisesti vahvistaa ja syventää hoitajien lääkehoitoihin liittyvää osaamista.

I VERKKOJAKSO: Kehitysvammaisuus ja siihen liittyvät liitännäisvammat ja lisäsairaudet Kehitysvammaisuus itsessään ei ole sairaus, mutta siihen liittyy joskus vammoja ja lisäsairauksia, jotka vaativat lääke- ja muuta hoitoa. Jaksossa käydään läpi yleisimpiä näistä vammoista ja sairauksista sekä niiden tunnistamista ja hoitoa. Jakson suoritettuasi tunnet

 • eri kehitysvammoihin liittyviä liitännäisvammoja ja sairauksia
 • sairauksien arvioinnin ja diagnostisoinnin periaatteita ja siihen liittyviä vaikeuksia
 • lääkkeiden aiheuttamien haittojen tunnistamiseen ja arviointiin liittyviä ongelmia
 • iäkkäiden kehitysvammaisten terveyteen liittyviä erityispiirteitä

II VERKKOJAKSO: Yleisimpien lisäsairauksien lääkehoito Taito toteuttaa turvallista lääkehoitoa koostuu sekä lääkkeen ominaisuuksien tuntemisesta että kyvystä hallita lääkehoidon prosessia – unohtamatta potilaan tai asiakkaan tärkeää roolia. Toisella jaksolla käydään läpi eri lisäsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Jakson suoritettuasi olet perehtynyt

 • mielenterveyshäiriöiden hoitoon
 • epilepsialääkkeiden käyttöön
 • spastisuuden lievittämiseen
 • inkontinenssin hoitomahdollisuuksiin

III VERKKOJAKSO: Muita kehitysvammaisilla yleisiä sairauksia Kolmannella jaksolla syvennytään sairauksiin, jotka esiintyy yleisesti kehitysvammaisilla. Nämä sairaudet ovat usein hoidettavissa suhteellisen helposti, mutta niiden huomaamisen vaikeus viivästyttää joskus hoitoa tarpeettomasti. Jakson suoritettuasi tunnet

 • infektioiden hoitoa
 • ruoansulatuskanavan oireiden hoitoa
 • sisäerityshäiriöiden hoitoa
 • kansansairauksien hoitoa

Koulutuksen rakenne

Verkkojaksot koostuvat verkkoluennoista ja luettavista tieto-osioista sekä niihin liittyvistä interaktiivisista tehtävistä. Koulutuksen lopuksi on testi, jossa voi mitata omaa osaamistaan koulutuksen aiheista.

Tarjouspyynnöt

Ryhmien tarjouspyynnöt sähköpostilla (sanna.konttinen@hyplus.fi) tai puhelimitse (0504773098)

Koulutuksen aloittaminen

Koulutuksen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana. Mikäli haluat aloittaa koulutuksen muuna ajankohtana, lähetä tieto toivomastasi aloitusajankohdasta osoitteeseen: asiakaspalvelu@hyplus.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ilmoittautuminen
Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta
150  (+alv/vat 24%)
(yht. 186 )

!

Koulutuksen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen tai erikseen sovittavana ajankohtana. Koulutuksen materiaalit ovat käytössä 2 kuukautta.  Koulutuksen suorittamiseen menee aikaa noin 6 tuntia.
Ota yhteyttä
Sanna Konttinen
+358 50 4773098
sanna.konttinen@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Häiriö sivustolla

Verkkosivuillamme on häiriö, jonka takia ilmoittautuminen avoimiin koulutuksiin ei välttämättä toimi. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!