Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kaksivuotisen esiopetuksen pedagogiikkaa

Kaksivuotinen esiopetus otetaan kokeilukäyttöön syksyllä 2021 laajasti yhteensä 105 kunnassa Suomessa. Mistä kaksivuotisessa esiopetuksessa on kyse? Miten uusi kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma eroaa vanhasta esiopetuksen opetussuunnitelma? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia tässä koulutuksessa.

Ajankohta

16.9.–24.11.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
490€ + alv. 24 %
(yht. 607,6 €)

Koulutus tarjoaa runsaasti käytännön ideoita sekä työtapoja kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman toteuttamiseen arjessa. Koulutus auttaa ymmärtämään kaksivuotisen esiopetuksen pedagogiikan erityispiirteitä ja suunnittelemaan esiopetusta 4–6-vuotiaille lapsille. 

Koulutuksen aikana tehdään omaan työhön nivoutuvia kehittämistehtäviä, joihin kouluttaja antaa ohjausta ja palautetta. Omaan työhön kiinnittyvät suunnitelmat jaetaan osallistujien kesken. Lisäksi koulutus tarjoaa verkoston tuen ja ideapankin arjen suunnittelun avuksi. 

Koulutuksen tavoitteet
Koulutus tukee uuden kaksivuotisen esiopetuksen pedagogiikan käytäntöön viemistä ja toteuttamista esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Koulutus auttaa ymmärtämään uutta kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2021) suhteessa edeltäjäänsä ja tarjoaa ideoita ja esimerkkejä, miten opetussuunnitelman tavoitteet tuodaan osaksi uutta arkea. 

Kenelle koulutus on suunnattu?
Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja opetuksen järjestäjät, jotka ovat mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Koulutuksen sisällöt:
1. Johdatus kaksivuotiseen esiopetukseen
Mitä tarkoitetaan kaksivuotisella esiopetuksella? Mikä muuttuu? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon 4–5-vuotiaiden esiopetuksessa? 
Leikin erilaiset muodot
Lasten toimijuus ja osallisuus 
Vahvuusperustainen pedagogiikka
Sukupuolisensitiivinen kasvatus
Työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus
Yhteistyö päiväkodissa ja yhteistyö koulun toimijoiden kanssa
Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, vanhemmatkin uuden edessä

2. Opetuksen tavoitteet ja pedagoginen toteuttaminen kaksivuotisessa esiopetuksessa
Monipuoliset työtavat – mitä ne ovat?
Pedagoginen dokumentointi arjessa – miten ja miksi?
Arviointi
Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus
Oppimisen alueet kaksivuotisessa esiopetuksessa

3. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki
Tuen antamiseen liittyvät periaatteet kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmassa
Kolmiportainen tuki
Tukimuodot, rajapinnat, kirjaaminen, vastuu ja velvollisuudet
Pedagogisia ratkaisuja ja tukikeinoja koko ryhmälle
Kehittämistehtävä arjen tueksi

Webinaarit
to 16.9. klo 13–16
pe 1.10. klo 13–16
to 7.10.2021 klo 13–16
to 28.10.2021 klo 13–16
ke 10.11.2021 klo 13–16
ke 24.11.2021 klo 13–16

Osallistuminen
Tämän koulutuksen valitsemalla osallistut koko koulutukseen, yhteensä kuuteen webinaariin. Koulutukseen voi osallistua myös vain johdanto-osan verran: johdanto on luentotyyppinen kahden koulutuskerran kokonaisuus, johon ilmoittaudutaan oman sivun kautta. ´

Vaihtoehdot:
Johdanto Hinta 190 eur + alv 24 % to 16.9 ja pe 1.10. klo 13–16
Koko koulutus Hinta 490 eur+ alv 24 % 16.9.-24.11.2021
Koulutukset toteutetaan webinaareina.

Kouluttaja
Laura Rantavuori (KT) on alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina kasvatustieteen yksikössä. Väitöskirjassaan Rantavuori käsitteli joustavan esi- ja alkuopetuksen asiantuntijuutta, mihin liittyen hän on kouluttanut useiden kaupunkien ja kuntien aluejohtajia, rehtoreita, luokanopettajia, lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia. Rantavuori on ollut mukana tekemässä tutkimuskoontia kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman tueksi 2020 Opetushallitukselle. Koontia hyödynnettiin kokeiluopetussuunnitelman laatimisessa.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

16.9.–24.11.2021

Hinta
490€ + alv. 24 %
(yht. 607,6 €)

!

Ilmoittaudu 26.8.2021 mennessä. Mukaan mahtuu 40 osallistujaa.

Ota yhteyttä

Anna Laine
+358 50 5882728
anna.z.laine@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>