Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Kaksivuotisen esiopetuksen koulutus

Kaksivuotinen esiopetus otettiin kokeilukäyttöön syksyllä 2021 laajasti yhteensä 105 kunnassa Suomessa. Mistä kaksivuotisessa esiopetuksessa on kyse? Miten uusi kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma eroaa vanhasta esiopetuksen opetussuunnitelma? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia tässä kahden webinaarin pituisessa koulutuksessa.

Ajankohta

4.2.–17.2.2022

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Hinta
210€ + alv. 24 %
(yht. 260,4 €)

Tämä koulutus tarjoaa teoriataustaa ja tietoa kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamiseen. 

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja opetuksen järjestäjille, jotka ovat mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Koulutuskerrat
pe 4.2.2022. klo 13–16
to 17.2.2022 klo 13–16

Koulutus toteutetaan webinaareina. 

Sisältö

Mitä tarkoitetaan kaksivuotisella esiopetuksella? Mikä muuttuu? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon 4–5-vuotiaiden esiopetuksessa? 
Leikin erilaiset muodot
Lasten toimijuus ja osallisuus 
Vahvuusperustainen pedagogiikka
Sukupuolisensitiivinen kasvatus
Työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus
Yhteistyö päiväkodissa ja yhteistyö koulun toimijoiden kanssa
Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, vanhemmatkin uuden edessä

Kouluttaja
Laura Rantavuori (KT) on alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina kasvatustieteen yksikössä. Väitöskirjassaan Rantavuori käsitteli joustavan esi- ja alkuopetuksen asiantuntijuutta, mihin liittyen hän on kouluttanut useiden kaupunkien ja kuntien aluejohtajia, rehtoreita, luokanopettajia, lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia. Rantavuori on ollut mukana tekemässä tutkimuskoontia kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman tueksi 2020 Opetushallitukselle. Koontia hyödynnettiin kokeiluopetussuunnitelman laatimisessa.

Koulutuksesta sanottua
”Leikkimisen teemat oli monipuolisesti avattu. Samoin osallisuus, toimijuus sekä siirtymät. Näistä sain paljon uusia näkökulmia ja avauksia omaan kehittämistoimintaamme.”

”Erinomainen kouluttaja, täydet pisteet.”

”Koulutuksen materiaalia lainaten pidän koulutuksia omalle väelle ja jaan sitä kautta tietoa.”

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.2.–17.2.2022

Hinta
210€ + alv. 24 %
(yht. 260,4 €)

!

Ota yhteyttä
Anna Laine
+358 50 5882728
anna.laine@hyplus.fi


Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>