Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Johtajuus tulevaisuuden haasteissa

Kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n sekä Aalto EE:n ja Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ajankohta

8.9.2022–31.12.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki, Turku, Lahti
Hinta
Maksuton

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille. 
 
TAVOITTEET

Koulutus tarjoaa erinomaiset valmiudet oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Opintokokonaisuus avaa kasvatus- ja opetusalan johtamista eri näkökulmista. 

Koulutuksessa tarkastellaan rakenteiden johtamista, henkilöstöjohtamista, laajaa pedagogista johtamista, strategista johtamista, moninaisuuden ja inkluusion johtamista sekä eettistä johtamista. Koulutuksen avulla osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia ja kehittävät omaa osaamistaan johtajina ja esihenkilöinä. 
 
RAKENNE JA SISÄLLÖT

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön henkilöstökoulutusta ja laajuudeltaan 15 opintopistettä. Mikäli osallistuja on suorittanut tai suorittaa koulutuksen aikana Opetushallituksen opetushallinnon tutkinnon, voidaan nämä yhdistää 25 opintopisteen kokonaisuudeksi (Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot). 

Koulutus toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana monimuoto-opiskeluna. Se koostuu kolmesta osiosta, jotka sisältävät lähiopetusta, ohjattua etätyöskentelyä sekä omaehtoista työskentelyä.

1. Oppilaitosjohdon perusteet (4 op)

Oppilaitosjohdon perusteet toteutetaan syksyllä 2022, ja se on yhteinen kaikille koulutukseen osallistuville kohderyhmille. Koulutusosion tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tärkeistä ja ajankohtaisista johtamisen teemoista.

Koulutuksessa tarkastellaan seuraavia asioita:

 • oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen
 • hyvinvoinnin johtaminen
 • laaja pedagoginen johtaminen
 • toimintakulttuurin, rakenteiden ja muutoksen johtaminen
 • johdanto strategiseen johtamiseen, verkosto- ja sidostyhmäyhteistyön johtaminen
 • opetustoimen ja varhaiskasvatuksen hallinnolliset näkökulmat
 • moninaisuuden johtaminen ja eettinen johtaminen

Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää, minkä lisäksi välijaksolla työskennellään verkkoympäristössä. Osioon liittyy myös kaikille yhteinen väliseminaari (1 päivä) keväällä 2023 sekä päätösseminaari (1 päivä) koulutuksen lopussa syksyllä 2023. Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston dosentti ja harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero sekä professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.
 
2. Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla (5 op)

Tässä osiossa paneudutaan erityisesti kunkin koulutus- ja kasvatusmuodon tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. 

Koulutuksessa tarkastellaan seuraavia asioita:

 • koulutustason ja -muodon mukaisten suunnitelmien, kuten opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien, sekä tutkinnon perusteiden toimeenpanossa tarvittava kehittäminen
 • kokonaispedagogiikan johtaminen
 • oppimisympäristöjen muutokset ja kehittäminen sekä digitalisaatio
 • toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen
 • oppivan yhteisön johtaminen
 • monialaisen yhteistyön toteuttaminen
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen
 • ensimmäisen yhteisen osion teemojen syventäminen osallistujien tarpeiden mukaan

Koulutusosiossa osallistujat jakautuvat kolmeen eri ryhmään ja kullekin ryhmälle toteutetaan viiden päivän mittainen koulutus, jossa tarkastellaan edellä mainittuja teemoja kunkin ryhmän ja osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Ryhmät:

 • 2A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen, pääkouluttajana Kati Sormunen. 
 • 2B Perusopetuksen ja lukion johtaminen, pääkouluttajana Tapio Lahtero. 
 • 2C Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaminen, pääkouluttajana Petri Nokelainen. 

Toisen koulutusosion kaikkien ryhmien lähitapaamiset pidetään Helsingissä, ja osiossa hyödynnetään aktiivisesti verkkoympäristöä.

 3. Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osio (6 op) 

Tässä koulutusosiossa koulutettava valitsee oman mielenkiintonsa ja osaamistarpeidensa perusteella kahden opintopisteen laajuisia moduuleja. Moduuleita tulee suorittaa yhteensä kuuden opintopisteen verran.

Valinnaiset moduulit:

a) Henkilöstöjohtaminen (2 op) 
b) Strategian ja talouden johtaminen (2 op) 
c) Opetushallinto ja varhaiskasvatuksen hallinto (2 op) 
d) Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaminen (2 op) 
e) Tiedolla johtaminen (2 op) 
f) Oppiva yhteisö, systeemisyys ja muutosjohtaminen (2 op) 
g) Moninaisuuden johtaminen (2 op)

Kukin moduuli sisältää kaksi Helsingissä järjestettävää lähipäivää sekä itsenäistä ja yhteistä työskentelyä lähitapaamisten välillä. Koulutuksista toteutetaan osallistujien osaamiskartoitusten perusteella tarvittaessa erikseen perustason ja edistyneemmän tason koulutukset, joihin on riittävästi osallistujia. Valinnaiset moduulit toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

Koulutuksen loppuseminaari järjestetään syksyllä 2023.
 
AIKATAULU

Koulutus alkaa syyskuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Ilmoittautuminen koulutukseen on viimeistään 15.8., ja ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään valitsemaan koulutuskokonaisuudesta suoritettavat osiot. 
 
Oppilaitosjohdon perusteet (4 op) -osio toteutetaan syys-marraskuussa 2022, ja se on yhteinen kaikille koulutukseen osallistuville kohderyhmille. Syksyn aikana toteutetaan 4 ryhmää, joista osallistuja voi valita omaan aikatauluunsa ja paikkakuntaan sopivimman ryhmän:

Helsinki 1: 8.–9.9. & 16.9
Helsinki 2: 22.–23.9. & 28.10. 
Lahti: 13.–14.10. & 21.10.
Turku: 20.–21.10. & 3.11. 

Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla (5 op) -osio toteutetaan loppusyksystä 2022 ja/tai keväällä 2023 ryhmästä riippuen. Lähitapaamiset pidetään Helsingissä.
 

 • 2A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen. Koulutuspäivät 9.12., 20.1., 10.2., 17.2., 30.3. sekä väliseminaari 14.4.2023.
 • 2B Perusopetuksen ja lukion johtaminen. Koulutuspäivät 24.– 25.11., 26.– 27.1. 30.3. sekä väliseminaari 14.4.2023.
 • 2C Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaminen. Koulutuspäivät 19.–20.1. , 16.–17.2., 30.3. sekä väliseminaari 14.4.2023. 

Valinnaisista koulutusteemoista muodostuva osion (6 op) moduulit toteutetaan vuoden 2023 aikana, ja niihin ilmoittaudutaan koulutuksen alkaessa. Lähitapaamiset pidetään Helsingissä.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 15.8. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään valitsemaan koulutuskokonaisuudesta suoritettavat osiot.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille. 

Koulutukseen otetaan 100 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että koulutuspaikat jakautuvat kiintiöittäin tasaisesti eri kasvatus- ja koulutusryhmien välillä: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö. Kiintiöiden paikkamäärä voi muuttua, jos jokin ryhmä jää täyttymättä.

  

Ilmoittautuminen
Ajankohta

8.9.2022–31.12.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, lukion sekä ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja yksiköiden johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 15.8.
Ota yhteyttä
Heli Hottinen-Puukko
+358 46 9223496
heli.hottinen-puukko@hyplus.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!