FI | SV | EN

Johtajuus-live – visionäärisen, luovan johtajuuden ja asiantuntijuuden tueksi, 4 op (syksy 2023)

Tunnetko neuvottomuutta tai näköalattomuutta tulevan edessä opetusalalla? Toivotko parempia välineitä päätöksentekoon tai epävarmuuden keskellä toimimiseen? Johtajuus-live on opetustoimen johtajuutta tukeva uudenlainen koulutushanke. Koulutuksen avulla kehitetään konkreettisia ja ajantasaisia apuvälineitä johtajuuden vaikeimpien aihealueiden ja tilanteiden tueksi. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton kohderyhmään kuuluville.

Ajankohta

22.8.–7.12.2023

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Etäkoulutus
Hinta
Maksuton

Yksi johtajan tärkeimmistä taidoista on kokonaisuuksien hahmotuskyky ja luovien ratkaisujen näkökyky. Miten tehdä päätöksiä, jotka kohdistuvat tulevaan? Miten hyödyntää omaa luovaa ajattelua ja intuitiota älykkäästi?

Koulutushanke antaa työkaluja ja vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin sekä tietoa osallistujien täydennyskoulutustarpeista myös Opetushallitukselle.

KOHDERYHMÄ

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit, opettajat ja ohjaustehtävissä toimivat opetustoimen henkilöt perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmälle maksutonta.

TAVOITTEET 

Johtajuus-liven tavoitteena on tarjota ajantasaista tukea johtajuuteen ja monimutkaisten ongelmakokonaisuuksien hahmottamiseen. Koulutuksen aikana sinun on mahdollista saada monialaista kannattelua niin päätöksenteon, ongelmanratkaisun, visioinnin kuin uudenlaisten luovien ratkaisujen keksimisen tueksi.

Koulutussisällöt rakennetaan osallistujien akuuttien ja kiperimpien teemojen ympärille. Liikkeelle lähdetään osallistujien anonyymeistä kysymyksistä, joiden inspiroimana online-tapaamisissa rakennetaan yhdessä vierailevien asiantuntijoiden kanssa erilaisia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisujen aihioita.

Tavoitteena on konkreettisten ja ajantasaisten apuvälineiden kehittäminen johtajuuden vaikeimpien aihealueiden ja tilanteiden tueksi.

Osallistujat saavat koulutuksesta:

 • valmiuksia tarkastella muutoksia laajemmasta näkökulmasta  
 • taitoja toimia nopeasti ja tulevaisuusorientoituneesti  
 • työkaluja hyödyntää ihmismielen intuitiivisia ja luovia puolia  
 • menetelmiä erotella merkityksellisiä havaintoja ja tietoa  
 • taitoja hahmottaa uusia kokonaisuuksia ja tunnistaa vanhentunut tieto.  

Osallistuja kuljettaa kehittämiskysymyksiään tutkivan oppimisen otteella läpi koulutuksen ja saa niihin nopeasti tukea ja näkökulmia erilaisin digitaalisin keinoin. Koulutuksesta on mahdollista saada 4 opintopistettä.

RAKENNE JA TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Esille nousseita kysymyksiä käsitellään puolen päivän online-tapaamisissa, joita on noin kahden viikon välein. Tämän lisäksi on teemoihin liittyvää itsenäistä ja ohjattua välityöskentelyä.

Koulutuksen toteutustapa mahdollistaa joustavan osallistumisen, sillä materiaaleja on mahdollista katsoa, kerrata ja työstää myös itselle sopivina ajankohtina. Koulutuksen laajuus on neljä opintopistettä.
Kyse on tutkivasta oppimisesta ja yhteisöllisestä tiedon rakentamisesta ajan hermolla olevien teemojen ympärille. Koulutus mallintaa asiakaslähtöistä ja oppijakeskeistä työtapaa ja tarjoaa tähän sopivia työkaluja digitaalisessa oppimisympäristössä.

Koulutushanke sisältää kaksi eri koulutusryhmää.

1. ryhmä 18.1.–10.5.2023

Kevään 2023 online-tapaamiset:

 • Ke 18.1. klo 13–16
 • To 2.2. klo 13–16
 • Ti 14.2. klo 13–16
 • Ke 8.3. klo 13–16
 • To 23.3. klo 13–16
 • Ti 4.2. klo 13–16
 • Pe 21.4. klo 13–16
 • Ke 10.5. klo 13–16

Haku ensimmäiseen ryhmään on päättynyt.

2. ryhmä 22.8.–7.12.2023

Syksyn 2023 online-tapaamiset:

 • Ti 22.8. klo 13–16
 • Ke 4.9. klo 13–16
 • To 21.9. klo 13–16
 • Ti 3.10. klo 13–16
 • Ke 25.10. klo 13–16
 • To 9.11. klo 13–16
 • Ti 21.11. klo 13–16
 • To 7.12. klo 13–16

Haku toiseen ryhmään päättyy 15.5.2023.

KOULUTTAJAT

Koulutuskokonaisuuden pääkouluttajana toimii intuitiotutkija, taiteen tohtori Asta Raami yhteistyössä monialaisen asiantuntijatiimin kanssa. Asiantuntijoina toimivat muun muassa:

 • tekoälyn asiantuntija, professori Sasu Tarkoma 
 • aivotutkija, professori Minna Huotilainen 
 • viisaustutkija, teologian tohtori Jenni Spännäri 
 • kirjailija Riikka Pulkkinen 
 • tulevaisuustutkija Ilkka Halava 
 • elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Miia Tervo 
 • väitöskirjatutkija Elisabet Lahti 
 • tanssija ja liiketerapian ohjaaja Sini Länsivuori 
 • kouluttaja ja psykoterapeutti Maaret Kallio 

Marianne Terkki-Mallat (KM) toimii hankkeen projektipäällikkönä. Hän työskentelee HY+:lla asiakkuuspäällikkönä ja johtamisen teema-alueen esihenkilönä. Lisäksi hän on työnohjaaja ja business coach.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 

Kohderyhmään kuuluminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat koulun rehtorit, opettajat ja ohjaustehtävissä toimivat opetustoimen henkilöt perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai taiteen perusopetuksessa.

Ilmoittautuminen on sitova ja sen edellytyksenä on: 

 • sitoutuminen koko koulutukseen alusta loppuun
 • halu ja mahdollisuus käyttää opittua omassa työssä ja työyhteisössä tai verkostoissa
 • ilmoittautumisjärjestys.

Koulutukseen haetaan oheisella hakulomakkeella. Ensimmäiselle ja toiselle ryhmälle on molemmille erillinen hakulomake. Voimme ottaa ryhmään 2 n. 40 osallistujaa. Hakemalla koulutukseen sitoudut osallistumaan siihen tullessasi valituksi.

Haku koulutukseen päättyy ensimmäisen ryhmän osalta 14.12.2022 ja toisen ryhmän osalta 15.5.2023.

HINTA

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukseen osallistuminen on kohderyhmään kuuluville maksutonta. Matka- ja ruokailukustannuksista sekä sijaisjärjestelyistä vastaavat osallistujat itse. 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

22.8.–7.12.2023

Hinta
Maksuton

!

Haku syksyn 2023 ryhmään päättyy 15.5.2023.

Haku kevään 2023 ryhmään on päättynyt.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton. 
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Vera Rahkonen
+358 50 594 9800
vera.rahkonen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista