Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Johdatus kaksivuotiseen esiopetukseen

Kaksivuotinen esiopetus otetaan kokeilukäyttöön syksyllä 2021 laajasti yhteensä 105 kunnassa Suomessa. Mistä kaksivuotisessa esiopetuksessa on kyse? Miten uusi kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma eroaa vanhasta esiopetuksen opetussuunnitelma? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia tässä kahden webinaarin pituisessa koulutuksessa.

Ajankohta

16.9.–1.10.2021

Toteutustapa

Paikka
verkkokoulutus
Hinta
190€ + alv. 24 %
(yht. 235,6 €)

Tämä koulutus on Kaksivuotisen esiopetuksen pedagogiikkaa -koulutuskokonaisuuden johdanto-osuus, joka tarjoaa teoriataustaa ja tietoa kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamiseen. Se toimii itsenäisenä osana ja lyhyempänä koulutuksena aiheeseen. Ilmoittautua voi myös koko kuuden webinaarin koulutuskokonaisuuteen, joka tarjoaa johdannon lisäksi myös työpajatyyppistä koulutusta kaksivuotisen esiopetuksen jalkauttamiseen ja käytäntöön viemiseen. 

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja opetuksen järjestäjille, jotka ovat mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Koulutuskerrat
to 16.9. klo 13–16
pe 1.10. klo 13–16

Koulutus toteutetaan webinaareina. 

Sisältö

Mitä tarkoitetaan kaksivuotisella esiopetuksella? Mikä muuttuu? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon 4–5-vuotiaiden esiopetuksessa? 
Leikin erilaiset muodot
Lasten toimijuus ja osallisuus 
Vahvuusperustainen pedagogiikka
Sukupuolisensitiivinen kasvatus
Työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus
Yhteistyö päiväkodissa ja yhteistyö koulun toimijoiden kanssa
Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, vanhemmatkin uuden edessä

Kouluttaja
Laura Rantavuori (KT) on alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja ja kasvatustieteen tohtori. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina kasvatustieteen yksikössä. Väitöskirjassaan Rantavuori käsitteli joustavan esi- ja alkuopetuksen asiantuntijuutta, mihin liittyen hän on kouluttanut useiden kaupunkien ja kuntien aluejohtajia, rehtoreita, luokanopettajia, lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia. Rantavuori on ollut mukana tekemässä tutkimuskoontia kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman tueksi 2020 Opetushallitukselle. Koontia hyödynnettiin kokeiluopetussuunnitelman laatimisessa.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

16.9.–1.10.2021

Hinta
190€ + alv. 24 %
(yht. 235,6 €)

!

Ota yhteyttä

Anna Laine
+358 50 5882728
anna.z.laine@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>