Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Ilmastonmuutoksen opetuksen jalkauttaminen lukio-opetukseen

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvä keskustelu, oikean tiedon saaminen, ilmiön ymmärtäminen ja vaikuttamismahdollisuudet puhututtavat nuorisoa laajasti. Ilmastoaiheiden opetus vaatii siksi yhä laajempaa osaamista myös opettajilta. Tämän koulutuksen tavoitteena on kouluttaa lukion opettajia hyödyntämään ja soveltamaan lukioille suunnattua Ilmasto.nyt-verkko-opetusmateriaalia ja tarjota osallistujille ilmastokasvatuksen kattava kokonaisuus. Koulutuksen sisältöä täydennetään asiantuntijaluennoin, webinaarein ja verkkomateriaalein. Koulutukseen voi osallistua kokonaan verkon kautta, joten voit osallistua helposti paikkakunnasta riippumatta.  Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle maksuton. 

Ajankohta

1.9.–15.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Tämä koulutus vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen ilmastonmuutokseen liittyvän tietoperustaisen tiedon saamisesta, soveltamisesta ja jalkauttamisesta. Koulutus on poikkitieteellinen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteiden oppimiseen, ja sen peruspilareina ovat ymmärrys ilmastonmuutoksen luonnontieteellisistä perusteista sekä keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisesta.

Koulutuksen päämääränä on vahvistaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta syvänä inhimillisenä ja yhteiskunnallisena haasteena ja antaa opiskelijalle eväitä ratkaista niitä. Koulutuksen osana hyödynnetään Ilmasto.nyt lukioille -materiaalia, jota täydennetään muun muassa ilmasto ja tunteet -teemalla sekä taiteen ja draaman hyödyntämisellä. Koulutuksen kautta kehitetään myös lukioiden korkeakouluyhteistyötä ja tuetaan materiaalin integroimista eri oppiaineisiin. 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • tukea ja luoda puitteita lukio-opetuksessa tehtävälle ilmastokasvatustyölle
 • lisätä osaamista ilmastonmuutoksen laaja-alaiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen liittyen 
 • ohjata osallistujia soveltamaan olemassa olevaa uusimpaan tieteelliseen tietoon nojaavaa kurssi- ja opetusmateriaalia  
 • integroida aiheen opetusaineistoa eri oppiaineisiin
 • auttaa opettajia tunnistamaan ja helpottamaan oppilaiden tunnereaktioita ilmastonmuutokseen liittyen
 • lisätä ja tukea lukioiden korkeakouluyhteistyötä
 • kasvattaa lukioiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaiskeskustelua
 • jakaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä hankkeessa ja sen jälkeen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukion opettajille. Mikäli tilaa on, voidaan mukaan ottaa myös peruskoulun aineenopettajia.
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmälle maksutonta.

Aikataulu ja koulutuspaikkakunnat

Koulutus toteutetaan verkkovälitteisesti. Kokonaisuus alkaa ennakkotehtävällä ja varsinainen koulutusprosessi käynnistetään yhteisellä aloituswebinaarilla syyskuun alussa.  Tarkemman etenemisaikataulun näet alta.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 6 opintopistettä.

Toteutustapa
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että kukin toteutus sisältää:

 • ennakkotehtävän
 • Ilmasto.nyt lukioille -verkkokoulutuksen
 • 2 opetuspäivää verkossa
 • verkkomateriaalin (videot, podcastit, oppimistehtävät)
 • 2 verkko-oppimista tukevaa webinaaria
 • oman opetuskokeilun ja niiden jaon

Koulutusosiot

Osiot 1 ja 2 toteutetaan rinnakkain.

1. Ilmastonmuutos ilmiönä (vk 35-45)
Osiossa osallistujat perehtyvät ilmastonmuutokseen ilmiönä suorittamalla Ilmasto.nyt-opintojakson kurkistuskurssiversion Helsingin, Oulun tai Tampereen avoimeen yliopistoon. Osallistujat saavat verkko-oppimisympäristössä ohjausta materiaalin hyödyntämiseen ja soveltamiseen opetuksessa. Webinaari(t) tukevat kurssin itseopiskelua ja tarjoavat kanavan asiantuntijavuorovaikutukselle ilmastoasiantuntijoiden kanssa sekä materiaalista esiin nouseville kysymyksille ja pohdinnoille. Osallistujille annetaan osiossa myös tehtävänanto jonkin Ilmasto.nyt-verkkokoulutuksen osion soveltamiseksi omaan opetukseen. Osion tavoitteena on auttaa osallistujia hyödyntämään ja soveltamaan olemassa olevaa kurssimateriaalia omassa opetuksessa. 

Toteutustapa ja aikataulu: 
Osio toteutetaan kokonaan verkossa. Osio koostuu:  

 • Ennakkotehtävästä
 • Aloituswebinaarista  ke 1.9.2021 klo 14:00 – 16:00 
 • Ilmasto.Nyt -verkkokurssista (vk 35-40) ja siihen liittyvästä ohjauswebinaarista to 30.9.2021 klo 14:00  – 16:00

2. Monialainen ilmastopedagogiikka lukioissa (vk 35-45)
Osiossa käsitellään erityisesti monialaista ilmastopedagogiikkaa lukioissa verkkoon tuotetun aineiston avulla (videot, podcastit, lukumateriaalit, oppimistehtävät). Lähiopetuksessa keskitytään erityisesti pedagogisiin pohdintoihin ja käytännön sovelluksiin. Pedagogisissa ratkaisuissa sovelletaan ykkösosiossa läpikäytyjä asioita ilmastonmuutokseesta ja sen hillitsemisestä. Osion aikana jaetaan myös kokemuksia osallistujien opetuskokeiluista ja opetuksen hyvistä käytännöistä ja kokemuksista.

Toteutustapa ja aikataulu: 
Osio toteutetaan kokonaan verkossa ja se koostuu: 

 • Osion ohjauswebinaarista  Ti 26.10.2021 klo 14:00 – 16:00
 • Verkkomateriaalista
 • Verkkovälitteisestä koulutuspäivästä to 11.11.2021 klo 9:00 – 15:30

3. Ekososiaalinen sivistys ilmastokasvatuksen tavoitteena (vk 46-49)
Osiossa syvennytään erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin aihealueisiin ja toimiin, joilla päästään kohti kestävää tulevaisuutta. Käsitellään ilmastonmuutoksen nuorille aiheuttaman ympäristöahdistuksen käsittelyn keinoja (esim. taideperustaiset menetelmät, draama) ja annetaan osallistujille tietotaitoa, kuinka tukea ja auttaa nuoria kanavoimaan huoli ilmastosta käytännön toiminnaksi. Teemoina myös ilmastokansalaisuus ja yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Toteutustapa ja aikataulu: 
Osio toteutetaan kokonaan verkossa ja se koostuu

 • Verkko-osiosta vk 46-49
 • Verkkovälitteisestä koulutuspäivästä ke 8.12.2021 klo 9:00 – 15:30

Koulutuspäivät toteutetaan Zoomin kautta. Verkko-oppimisympäristönä on käytössä DigiCampus. 

Toteuttajatahot

Koulutus toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Helsingin yliopisto:

 • Ilmakehätieteiden keskus INAR, jossa tehdään tutkimusta erityisesti ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun, biogeokemiallisten kiertojen ja ekosysteemiprosessien parissa
 • teologinen tiedekunta ympäristöahdistuksen tematiikan käsittelyssä

Oulun yliopisto:

 • Ilmakehätieteiden asiantuntijaosaaminen

Tampereen yliopisto:

 • Ilmakehätieteiden ja johtamiskorkeakoulun asiantuntijaosaaminen
 • Ympäristökasvatus 
 • Ympäristöpolitiikka

Climate University on yhdentoista suomalaisyliopiston yhteistyöhanke. Tavoitteena on kehittää monialaisia verkkokursseja kestävyyshaasteiden opetukseen sekä luoda opettajien verkosto ilmastonmuutosopetuksen tueksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 15.8.2021 mennessä. Koulutukseen voidaan ottaa 35 osallistujaa. 

Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä sekä noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä ja viranomaisten antamia suosituksia sekä näihin perustuvia Helsingin yliopiston ohjeistuksia. Rajoitustoimenpiteet ja viranomaisten antamat suositukset sekä ohjeistukset saattavat vaikuttaa koulutustemme suunnitelmaan. Pidätämme oikeuden koulutuksen muutoksiin olosuhteiden muuttuessa. 

Koulutuksen toteutustavan muutoksesta, siirtämisestä tai perumisesta ilmoitetaan osallistujille henkilökohtaisesti. Lisätietoja saat koulutuksen vastuuhenkilöltä.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

1.9.–15.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Osallistu helposti paikkakunnasta riippumatta – koulutus toteutetaan kokonaan etäyhteydellä ja verkossa! 

Ilmoittaudu 15.8. mennessä.

Ota yhteyttä

Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>