Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Ilmasto-opetus lukioissa -ajankohtaiswebinaari

Mitä ilmastoahdistus tarkoittaa? Miten käsitellä nuorten ilmasto- ja ympäristöahdistusta omassa opetustyössä? Mitä keinoja opettajalla on auttaa nuoria löytämään rakentavia näkökulmia kestävyyden eri ulottuvuuksien välisiin ristiriitoihin, jotka konkretisoituvat heidän elinympäristöissään eri tavoin? Millaisia mahdollisuuksia ilmastotunteiden käsittely tarjoaa ympäristökysymysten pohdintaan? Tässä erityisesti lukio-opettajille suunnatussa webinaarissa käsitellään ilmasto ja tunteet -teeman lisäksi muiden ilmastonmuutoksen ajankohtaisteemojen käsittelyä omassa opetuksessa. Webinaari toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamaa Ilmastonmuutoksen opetuksen jalkauttaminen lukio-opetukseen -koulutushanketta. Tilaisuus on kohderyhmälle maksuton.

Ajankohta

29.11.2021

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Aika: Ma 29.11.2021 klo 14.00–17.00 

Paikka: verkossa (Zoom)

KENELLE

Webinaari on suunnattu lukion aineenopettajille ja opetustoimen henkilöstölle. Teemoja käsitellään erityisesti lukio-opetuksen näkökulmasta, mutta aihesisällöt soveltuvat myös yläkoulun opettajille.

SISÄLTÖ

Klo 14:00

  • Ilmasto ja tunteet -teeman käsittely lukio-opetuksessa: Aiheen alustajana webinaarissa toimii dos. Panu Pihkala Helsingin yliopistosta. Esityksessään Pihkala pureutuu tunteiden käsittelyn perusteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin erityisesti lukio-opetuksen näkökulmasta.

Klo 15.20–15.30  Tauko 

Klo 15.30 

  • Ajankohtaisten ilmasto- ja ympäristöteemojen käsittely oman aineen opetuksessa: Ajankohtaisista teemoista esiin nostetaan erityisesti metsät, energia ja turvetuotanto, keskittyen kestävyyden eri ulottuvuuksien käsittelyyn opetuksessa. Tässä osiossa pureudutaan mm. siihen, miten opettajana voi nostaa ajankohtaisista teemoista käytävää yhteiskunnallista keskustelua esille ja millaisiin ristiriitatilanteisiin opettaja saattaa opetustilanteissa joutua esim. alueilla, joilla on vahvaa yritystoimintaa mainittuihin teemoihin liittyen (erit. ekologisen/taloudellisen kestävyyden ristiriidat). Teeman alustajina toimivat prof. Kirsi Pauliina Kallio ja tutkija Johanna Kallio Tampereen yliopistosta.

Klo 17.00 Webinaarin päätös 

ASIANTUNTIJAESITTELYT

Panu Pihkala on johtava suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Hänen teoksensa Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Kansanvalistusseura myönsi Pihkalalle vuonna 2018 kansallisen Sivistyspalkinnon hänen ansioistaan ympäristöahdistuksen käsittelijänä, ja Pihkala on saanut myös Suomen ympäristökasvatusseuran vuotuisen palkinnon 2019. Pihkala toimii tutkijatohtorina ja hänellä on ympäristöteologian dosentuuri Helsingin yliopistossa.


Kuva: Uzi Varon

Kirsi Pauliina Kallio työskentelee Tampereen yliopistossa ympäristökasvatuksen professorina. Hän kehittää parhaillaan ympäristökasvatukseen myönteisesti tunnistavaa pedagogiikkaa, jossa tuotetaan tutkimusperustaisia käytännöllisiä välineitä kestävyys-, luonto- ja ilmastokasvatukseen varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. 

Johanna Kallio työskentelee tutkijana EnAct – Researching Environmental Activism and Self-Cultivation -tutkimushankkeessa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Kallio on toiminut vastuukoordinaattorina EnAct-hankkeen, Tampereen yhteiskoulun ilmaisutaidon erityislukion ja Tampereen nuorisokeskus Monitoimitalo 13:n yhteistyönä toteutetun yli 100 nuoren töistä koostuneen ilmastoaiheisen taidenäyttelyn toteuttamisessa, tehnyt useita ilmaisutaito-opettajan sijaisuuksia Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja toimii myös tuntiopettajana Tampereen seudun työväenopistolla. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu verkkotilaisuuteen viimeistään 21.11.2021. Tilaisuus on opetushallituksen rahoittama ja opetustoimen henkilöstölle maksuton. 

Mikäli et pääse ilmoittautumisesta huolimatta osallistumaan tilaisuuteen, peruuta osallistumisesi viimeistään 4 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.


Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

29.11.2021

Hinta
Maksuton

!

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 21.11.2021.

Voit lähettää kysymyksiä päivän teemaan liittyen asiantuntijavieraillemme ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen riitta.aho@hyplus.fi. Käymme kysymyksiä läpi tilaisuuden aikana. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan! 
Ota yhteyttä
Riitta Aho
+358 50 448 7170
riitta.aho@helsinki.fi
Anja Loikkanen
+358 50 588 0754
anja.loikkanen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>