FI | SV | EN

Hyvinvointia vahvistava esihenkilötyö sote-alalla

Koulutuksessa keskitytään esihenkilötyön ja johtamisen keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin sote-alalla. Koulutuksessa tarkastellaan, minkälainen johtajuus tukee hyvinvointia, sekä huomioidaan sote-alan työyhteisöissä tunnistettuja erityispiirteitä ja haasteita. 

Ajankohta

10.10.–7.11.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
verkossa / lähipäivä Helsingin keskustassa
Hinta
790  (+alv/vat 24%)
(yht. 979,60 )

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ei ole esihenkilön tai työyhteisön ylimääräinen, vapaaehtoinen tehtävä. Se on kaikkien velvollisuus ja vastuu. Tässä koulutuksessa kehitetään osallistujien työhyvinvointiosaamista sote-alan näkökulmasta ja haetaan uusimman tutkimustiedon pohjalta käytännön ratkaisuja hyvinvoinnin rakentamiseen.

KENELLE

Koulutus on suunnattu lähiesihenkilöinä erilaisissa sote-organisaatioissa (julkiset palvelut, yritykset, yhdistykset jne.) työskenteleville, kuten hoitotyön esihenkilöille, tiimivastaaville ja palvelupäälliköille. Koulutus sopii myös esihenkilöiksi aikoville, jotka eivät vielä työskentele kyseisessä tehtävässä.

HYÖDYT

Hyödyt osallistujalle:

 • Saat ajan, paikan ja tuen työyhteisön voimavaratekijöiden ja työhyvinvoinnin riskien tarkasteluun.
 • Opit millaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja -keinoja sinulla on työyhteisösi hyvinvoinnin edistämiseen ja mikä on oman esihenkilötyösi merkitys tässä.
 • Kasvatat vuorovaikutusosaamistasi ja vahvistat tunnetaitojasi, jotka auttavat sinua esihenkilötehtävissä.
 • Saat työkaluja osallisuuden ja pitovoiman vahvistamiseen myös haasteellisissa tilanteissa.

Hyödyt koko organisaatiolle:

 • Hyvä esihenkilötyö vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. 
 • Valmiudet ja keinot haasteellisten tilanteiden käsittelyyn organisaatiossa lisääntyvät.
 • Työyhteisön houkuttelevuus ja pitovoima kasvavat.
 • Laadukas esihenkilötyö auttaa hallitsemaan työnteon kustannuksia ja kasvattamaan pitkällä aikajänteellä organisaatio kannattavuutta. 

SISÄLLÖT

 • Eettinen stressi ja ristiriidat sote-lähiesihenkilötyössä 
 • Arvostavan vuorovaikutuksen keinoja johtamisessa
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
 • Myötätuntoinen johtaminen
 • Tunteiden kohtaaminen ja käsittely työyhteisössä
 • Toimintamalleja vaikeina koettuihin kohtaamisiin

TOTEUTUS

 • 2 koulutuspäivää (yksi lähipäivä ja kaksi puolen päivän etäpäivää) 
 • Orientoiva ennakkotehtävä 
 • Syventävä oppimistehtävä (sisältyy 2 op suoritukseen): esihenkilötyötä tukevaan materiaaliin perehtyminen ja oman johtamismallin rakentamiseen liittyvä oppimistehtävä

Osallistuja voi valita haluaako: 

1) ainoastaan osallistua koulutuspäiviin ja perehtyä materiaaleihin tarpeidensa mukaan
2) suorittaa koulutuksen laajempana tekemällä lisäksi syventävän oppimistehtävän. Tällöin koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op).

Koulutuspäivät järjestetään: 

 • tiistaina 10.10. klo 9–16 (lähikoulutus) sekä 
 • tiistaina 24.10. ja 7.11. klo 9–12.15 (etäkoulutus). 

Koulutuspäivät sisältävät teemoihin liittyviä alustuksia sekä yhteistä jakamista ja käytännönläheistä työskentelyä. Alustusten ja työskentelyn pohjana on aiheen uusin tutkimustieto. 

Etäjaksoilla osallistujat voivat hyödyntää Moodle-oppimisympäristöä ja perehtyä sinne koottuun materiaaliin. Lisäksi kahden opintopisteen laajuisena koulutuksen suorittavat osallistujat tekevät syventävän oppimistehtävän.

Tämä koulutus on ensimmäinen osa suunnitteilla olevaan laajempaan sote-lähiesihenkilöiden työhyvinvointikoulutusten sarjaan. Osallistujan on mahdollista osallistua yksittäisiin koulutuksiin tai koko kokonaisuuteen.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttajana toimii KM, organisaatiokonsultti, työnohjaaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija Birgitta Romppanen. Romppanen on taustaltaan myös sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja-kätilö ja sairaanhoidon opettaja. Hän on työskennellyt näissä tehtävissä sekä esihenkilönä että toiminnan kehittäjänä. 

Romppasella on yli 25 vuoden kokemus yrittäjänä ja työelämän kehittäjänä. Tämän ansiosta hän tuntee laajasti työelämän muutokset haasteineen ja hänellä on osaamista rakentaa hyvinvoivia ja yhteistyöhenkisiä työyhteisöjä. Romppasen työtapa on käytännönläheinen ja arjen toimintaa helpottava ja työote joustava, luova, toiminnallinen ja monipuolisia menetelmiä hyödyntävä. Käytännön ratkaisujen rinnalla hän kannustaa työskentelyssä kurkistamaan myös hyvinvoinnin syvempiin juurisyihin.

Lisäksi kouluttajina tomivat:

 • Liisa Myyry, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Miia Paakkanen, myötätuntotutkija, tietokirjailija, kouluttaja, Helsingin yliopisto

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

10.10.–7.11.2023

Hinta
790  (+alv/vat 24%)
(yht. 979,60 )

!

Ilmoittaudu koulutukseen 26.9. mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ota yhteyttä
Kirsi Lindqvist
+358 50 588 0750
kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 44 9806660
minna-mari.alanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista