FI | SV | EN

HY+johtamisohjelma – rohkeutta kestävään johtamiseen

Uudistu ja luo uutta! HY+johtamisohjelmasta saat kasvuvoimaa ja rohkeutta johtamistyöhösi. Koulutus tarjoaa kokonaiskuvan siitä, mitä on kestävä johtaminen ja siinä erityisesti ihmisten kestävä johtaminen. Opit systeemistä otetta ja toimimaan ketterästi kompleksisessa toimintaympäristössä sekä ymmärrät, miten ihminen motivoituu ja kukoistaa. Tule mukaan tutkimaan, oivaltamaan ja kehittämään johtamisen ja kestävyyden kysymyksiä yhdessä! Voit osallistua koko ohjelmaan tai sen eri moduuleihin. Koulutus voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisena räätälöitynä tilauksena. 

Ajankohta

4.5.2023–30.8.2024

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Helsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Hinta
11 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 14 384 )

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. HY+:n uusi johtamisohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat saada kokonaiskuvan kestävästä johtamisesta. 

Kestävyyden käsite rakentuu kolmeen näkökulmaan – ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen – sekä ajatukseen siitä, että nykyisten sukupolvien tehtävä on varmistaa ihmisten ja maapallon hyvinvointi tuleville sukupolville maapallon kantokyvyn rajoissa. Johtamisen tehtävä on edistää tätä muutosta organisaatioissa.  

HY+johtamisohjelma keskittyy kestävän johtamisen kysymyksiin ja yhdistää niitä monitieteisesti uudella ja innovatiivisella tavalla. Lähestymme kestävää johtamista erityisesti sosiaalisen johtamisen kautta eli ihmis- ja voimavarakeskeisesti.  

Koulutusohjelmassa näkökulma johtamiseen on kokonaisvaltainen. Tutkittu tieto yhdistyy käytäntölähtöisen johtamisotteen luomiseen organisaation arjen uudistajana. Ohjelman sisällöt ja toimintatavat kehittävät tulevaisuuden johtamisen tapoja. 

HY+johtamisohjelma tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita sekä maaliskuussa 2022 hyväksyttyä kansallista kestävän kehityksen strategiaa.

KENELLE 

Ohjelma on suunnattu erityisesti sinulle, joka työskentelet johtajana tai esihenkilönä asiantuntijaorganisaatiossa tai muussa työyhteisössä (yritys, julkishallinto, järjestö). Sopii myös johtoryhmille. Voit myös olla vasta suuntautumassa johto-/esihenkilötehtäviin. 

KESKEISET HYÖDYT JA TAVOITTEET

 • Päivität johtamisnäkemyksesi ja saat rohkeutta johtamiseen.  
 • Opit keinoja tulokselliseen johtamiseen muodostamalla kokonaiskuvan kestävyydestä ja siinä ihmisten kestävästä johtamisesta.
 • Opit tarkastelemaan strategiaroolia kestävyyskulmasta
 • Opit hyödyntämään systeemistä otetta ja johtamaan tulevaisuusorientoituneesti monimutkaisessa toimintaympäristössä. 
 • Opit vaikuttamaan johtamisellasi myönteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, työntekijäkokemukseen, työyhteisön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen.
 • Opit kehittämään organisaatiosi johtamis- ja toimintakulttuuria sekä johtamaan työntekijöiden moninaisuutta ja uudistumiskykyä.
 • Opit viestimään vaikuttavasti ja osallistavasti sekä tekemään riskiarvioita viestintään liittyvistä uhista.
 • Hahmotat kestävän johtamisen toteuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan ja verkostojen näkökulmista.
 • Syvennät itsetuntemustasi voidaksesi olla hyvä ja rohkea johtaja, joka mahdollistaa organisaation menestymisen.
 • Valmennuksen aikana saat teemoihin liittyvää monitieteisestä ja uusinta yliopistollista tutkimustietoa hyödynnettäväksi työhösi.
 • Kokonaisuuden suoritettuasi saat todistuksen ja sähköisen osaamismerkin. 

SISÄLLÖT JA TOTEUTUS

HY+johtamisohjelman kokonaislaajuus on 15 opintopistettä. Kokonaisuudessa on seitsemän eri moduulia (2 op / moduuli), joista voit valita itsellesi parhaiten sopivat kuusi moduulia. Jokainen moduuli sisältää kaksi valmennuspäivää, ennakkovalmistautumista sekä välityöskentelyä valmennuspäivien välissä ja jälkeen.
 
Valitse johtamisohjelmakokonaisuuteesi kuusi moduulia seuraavista:

Moduuli 1: Johtamisen inhimillinen strategia: Identiteetti, tunnetaidot ja yhteisöllisyys tuottavuuden ja hyvinvoinnin ankkureina (2 op), 4.5.–7.6.2023 

Moduuli 2: Moninaisuuden johtaminen työn muutoksessa (2 op), 15.8.–7.9.2023

Moduuli 3: Osallistava johtamisviestintä ja jännitteiden hallinta (2 op), 4.10.–7.11.2023 

Moduuli 4: Uudistumiskykyinen jatkuvan oppimisen organisaatio (2 op), 4.12.2023–9.1.2024 

Moduuli 5: Kestävää ja eettistä tekoälyä ja tiedolla johtamista  (2 op), 6.2.–7.3.2024

Moduuli 6: Talouden uudet mallit kilpailuetuna (2 op),  15.4.–6.5.2024

Moduuli 7: Tulevaisuus ja kestävä johtaminen (2 op), 6–8/2024 (päivät tarkentuvat pian)

Ohjelman aikana tunnistat ja työstät omaan johtamistyöhösi liittyviä teemoja, joita voivat olla esimerkiksi: 

 • kestävyys ja rohkeus
 • tulos ja tavoitteellisuus
 • kompleksisuus, systeemisyys ja monipaikkaisuus
 • asiakaslähtöisyys, nopeus ja ketteryys sekä resurssit
 • hyvinvointi ja ihmislähtöisyys
 • uusiutuminen ja oppiminen
 • digitaalisuus

Johtamisohjelma on muovautuva prosessi, jonka aikana moduulien teemoja ja vierailijoita painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

Koulutusohjelma kestää kokonaisuudessaan reilun vuoden ja lähiopiskelupäiviä on keskimäärin kerran kuussa, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen oman työn ja organisaation kehittämisen. Osallistumista koko koulutusohjelmaan suositellaan pitkäjänteisen ryhmäprosessin, ohjauksen ja palautteensaannin vuoksi.

Yksittäisiin moduuleihin on mahdollista osallistua myös erikseen ja suorittaa siten halutessa kestävyyden johtamiskokonaisuus erissä. Voit myös aloittaa mistä tahansa moduulista ja hypätä siitä lähtien mukaan suorittamaan koko koulutusohjelma. 

Pääset ilmoittautumaan koko kokonaisuuteen oheisen linkin kautta ja valitsemaan sinulle sopivat kuusi moduulia. Yksittäisiin moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen eri moduulien esittelyn kautta. 
 
HY+johtamisohjelma pähkinänkuoressa

Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana.

TYÖSKENTELYMUODOT JA OHJAUS

Osallistujat kehittävät johtajana toimimistaan koko johtamisohjelman ajan kestävyyden eri näkökulmista. Ohjelmassa hyödynnetään monipuolisia oppimisen ja ohjauksen muotoja, joilla tuetaan laadukasta oppimiskokemusta ja vaikuttavuutta. 

Osallistujat tekevät ohjelman alussa oppimisen tarvekartoituksen ja henkilökohtaisen opinto- ja kehittämissuunnitelman (HOPS), joka tukee opintojen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistuja voi hyödyntää myöhemmin mainittavaa coaching-keskustelua myös opintojen suunnitteluun. 

Työskentelymuotona opiskelupäivissä on niin sanottu käänteinen oppiminen (flipped learning), jossa tietopohjaisiin asioihin perehdytään etukäteen ja lähipäivissä tutkitaan, oivalletaan ja jaetaan asioita yhdessä ryhmän kanssa hyödyntäen tutkivaa ja kokemuksellista oppimista. Lähiosallistumista suositellaan, mutta tilanteen vaatiessa on mahdollisuus osallistua myös etänä. Opiskelumateriaali on osin suomen-, osin englanninkielistä. 

Koulutuskokonaisuuden osallistujat osallistuvat ohjelman aikana henkilökohtaiseen Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointiin. Tulokset puretaan luottamuksellisesti työkalun kehittäjän Marika Tammeaidin johdolla erillisessä osallistujien kanssa sovittavassa puolen päivän tapaamisessa. Jokainen osallistuja saa oman raportin tuloksistaan hyödynnettäväksi johtamistyössä, ja sen pohjalta luodaan oma kehittämissuunnitelma. 
  
Koulutuskokonaisuuden osallistujat tekevät omaan työhön tai organisaatioon liittyvän kehittämisprojektin tai johtamisinnovaation (3 op). Tähän osallistujat saavat monipuolisesti ohjausta ja sparrausta, mikä voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina: Lab-työskentely, jossa sparrausta saa eri kokoonpanoissa sekä valmentajilta että osallistujilta; vertaismentorointi/-sparraus eri osallistujaryhmien kanssa; yksilö- tai pienryhmä-coachaus/sparrausta (2 krt 1 h) ohjelman aikana kehittämishankkeeseen, opintojen suunnitteluun tai johtamisen kysymyksiin osallistujan tarpeesta riippuen. 

Osallistuja voi kuljettaa läpi koulutuksen isompaa kehittämiskysymystä tai -hanketta tai eri moduulien kohdalla pienempiä kehittämisen kysymyksiä. Yksittäisiin moduuleihin osallistuvat työstävät moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen, mutta ilman Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arviointia ja palautetta, Lab-työskentelyä ja coachausta/työnohjausta. 

HY+johtamisohjelman kokonaisuuteen osallistuvat saavat myös lokakuussa 2022 ilmestyvän kirjan Kestävyyden avaimet, joka sisältyy opintoihin.

PROSESSINVETÄJÄT JA VALMENTAJAT

Koulutuksen johtajana sekä prosessinvetäjänä ja valmentajana toimii Outi Ihanainen-Rokio (FT). Ihanainen-Rokio on toiminut Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän työelämäprofessorina ja on perehtynyt asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen niin tutkimuksessaan kuin työurallaankin. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta sekä osaamisen kehittämisen johtamisesta. Tällä hetkellä Ihanainen-Rokio toimii johdon valmentajana ja liiketoimintamuotoilijana Mastos Oy:n osakkaana. 

Valmentajana Ihanainen-Rokio toteuttaa osallistavaa yhteiskehittämistä, jossa tyypillisesti kirkastetaan strategiaa, palvelupolkuja, kohderyhmien tavoittamista sekä vastuullisuuden haltuunottoa. Lisäksi hän on erikoistunut johtoryhmien kompetenssien kehittämiseen erityisesti ilmiöpohjaisen johtamisen ja kompleksisuuden teemoista. Valmennuksen ohella Ihanainen-Rokio opettaa johtamista ja viestintää myös JSBE:ssä, Noviassa sekä Helsinki School of Businessissa (Helbus). Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys ja hän on erikoistunut e-oppimiseen. 

Koulutusohjelman valmentajia ja kouluttajia esimerkiksi (tarkemmat esittelyt moduulien yhteydessä):  

 • Anne Birgitta Pessi, kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti, Helsingin yliopisto 
 • Jukka Mähönen, osuuskuntaoikeuden professori, Helsingin yliopisto ja oikeustieteen professori, Oslon yliopisto   
 • Jukka Nurminen, tietojenkäsittelytieteen professori, Helsingin yliopisto  
 • Arto Kallioniemi, uskonnon didaktiikan professori, Helsingin yliopisto    
 • Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori   
 • Jukka Lipponen, sosiaalipsykologian vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
 • Salme Mahlakaarto, identiteettityöhön erikoistunut valmentaja ja konsultti 
 • Heidi Rautionmaa, väitöskirjatutkija ja projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto 

Moduulien muita vierailijoita yrityspuolelta- ja julkishallinnosta painotetaan ryhmän oppimistarpeiden mukaan.

Työnohjaajat, coachit ja 360-arvioinnin purun valmentaja

Koko johtamisohjelman suorittavien on mahdollista saada ohjelman aikana 2 x 1 h coachausta/työnohjausta. Johtamisohjelman coachaus- ja työnohjaus-pooli on esitelty alla. Marika Tammeaid toimii lisäksi 360-arvioinnin tulosten purussa.

Marika Tammeaid (VTM) on ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Solution Coach ja kehitysjohtaja. Uuden työelämän kysymykset, oppimismuotoilu ja muutosjohtaminen ovat hänen erityisalaansa. Hän on HY+:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan taitojen kouluttamisessa. Samoin hän on toiminut pitkään ratkaisukeskeisten työnohjaaja- ja johtamiskoulutusten vetäjänä ja työnohjaajana. Tammeaid valmistelee parhaillaan väitöskirjaa julkisen johtamisen metataidoista.

Raija Salomaa (FT) on senior executive coach & coaching supervisor. Hänelle on ensimmäisenä suomalaisena myönnetty akreditointi toimia EU-instituutioiden johdon coachina. Salomaa on yksi Suomen pisimmälle kouluttautuneista business coacheista, ja hän on väitellyt kansainvälisten johtajien coachingista. Corporate Vision valitsi hänet vuoden johdon coachiksi 2021. Salomaalla on myös EMCC:n korkein mahdollinen coaching-akreditointi, master practitioner (EIA). 

Salme Mahlakaarto (FT, THM, PDO, työnohjaaja) on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen identiteettityön (ID) keinoin. Hänellä on pitkä kokemus valmentajana toimisesta erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä.

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu ohjelmakokonaisuuteen tällä sivulla olevan ilmoittaudu-painikkeen kautta. Yksittäisiin moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen eri moduulien esittelyn kautta.

Koulutuskokonaisuuden hinta on 11 600 euroa + alv 24 % (yhteensä 14 384 euroa). Hinta laskutetaan kuudessa laskutuserässä. 

Hinta sisältää valmennuspäivät kahvitarjoiluineen, lähiopiskelupäiviin liittyvien ennakko-, väli- ja jälkitehtävien ohjauksen ja ryhmäkohtaisen palautteen, opiskelumateriaalin, Valmentavan johtajan ydintaidot 360 -arvioinnin ja sen puolipäiväisen purun, 2 h lisäohjausta asiantuntijalta omaan kehittämishankkeeseen/Lab-työskentelyyn, 2 h coachausta/sparrausta valmennusohjelman aikana oman tarpeen mukaan liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun, johtamisen kysymyksiin tai kehittämistyöhön. Kokonaisuuden osallistujat saavat myös lokakuussa 2022 ilmestyvän kirjan Kestävyyden avaimet.  

Kokonaisuuden suorittamisesta saa todistuksen ja sähköisen osaamismerkin.  

Yksittäisiin moduuleihin voi myös ilmoittautua erikseen. Yksittäisissä moduuleissa osallistuja voi kuljettaa läpi siihen liittyviä pienempiä kehittämisen kysymyksiä ja työstää moduulikohtaisia harjoituksia kytkien ne oman työn tai organisaation kehittämiseen. Yksittäisiin moduuleihin ei kuulu 360-arviointia ja palautetta, isomman kehittämishankkeen/Lab-työskentelyn ohjausta eikä coachausta/sparrausta, mutta jos tulet myöhemmin mukaan kokonaisuuden suorittajaksi, saat edellä mainitut edut mukaan oppimisprosessisi jatkoon. Yksittäisistä moduuleista saa myös todistuksen.

Varaamme oikeuden koulutusohjelmaa koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

RÄÄTÄLÖIDYT TOEUTUKSET ORGANISAATIOILLE

Teemme aihealueesta myös yritysten ja julkishallinnon asiakkaille räätälöityjä, eri pituisia toteutuksia. Sopii myös johtoryhmille. Jos haluat tilata toteutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä: 

Marianne Terkki-Mallat 
Liiketoiminta-alueen päällikkö, Johtaminen 
050 415 0520 
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi 

Marianne Terkki-Mallat (KM) on systeeminen business coach, työnohjaaja, valmentaja ja kehittämisasiantuntija, joka toimii johtamisen liiketoiminta-alueen päällikkönä HY+:ssa. Hän on perehtynyt johtamisen erilaisiin kysymyksiin ja ollut mukana monien erilaisten monimuoto-, etä- ja hybridikoulutusten ja valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

4.5.2023–30.8.2024

Hinta
11 600  (+alv/vat 24%)
(yht. 14 384 )

!

Ilmoittaudu mukaan 3.4.2023 mennessä.
Ota yhteyttä
Marianne Terkki-Mallat
+358 50 415 0520
marianne.terkki-mallat@hyplus.fi
Sari Laurila
+358 50 448 8930
sari.laurila@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista