Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>

FI | SV | EN

Huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön ehkäisy kouluissa

Yhä nuorempien huume- ja lääkekokeilut ovat yleistyneet ympäri Suomea. Käytön aikainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaaminen ehkäisevät syveneviä ongelmia myöhemmin. Tässä työssä oppilaitokset ovat avainasemassa, ja niiden toimintakulttuuria tulee kehittää päihteiden käyttöä ehkäiseväksi, raittiutta tukevaksi sekä oppilaita ja koteja osallistavaksi. Opettajilla tulee olla paremmat valmiudet jakaa asiallista tietoa oppilaille kokeiluiden ennaltaehkäisemiseksi. Tästä koulutuksesta opetushenkilöstö saa tukea huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyyn kouluissa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ajankohta

15.9.–15.12.2021

Toteutustapa

Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

Koulutus järjestetään Opetushallituksen rahoittamassa Voimaa ennaltaehkäisyyn – tietoa ja työkaluja opettajille huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyyn -hankkeessa.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle. 

SISÄLTÖ JA TAVOITE

Koulutuksen tavoitteena on

 • lisätä opettajien tietämystä nuorten huumeiden ja lääkkeiden käytöstä
 • tutustuttaa opettajia aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön
 • auttaa opettajia tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttöä oppilaitoksissa
 • kehittää oppilaitosten toimintakulttuuria päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseväksi ja raittiutta tukevaksi
 • auttaa opettajia verkostoitumaan paikallisesti ja moniammatillisesti muiden aiheen parissa toimivien kanssa
 • jakaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kehittää uusia.

Koulutuksen laajuus on 8 op ja sisältää kolme moduulia ja päätöswebinaarin. Moduulit sisältävät webinaareja, luettavaa aineistoa ja materiaaleja oman opetuksen ja käytäntöjen kehittämisen tueksi. Päätöswebinaarissa osallistujat esittelevät kehistystehtäviään. Webinaarien avulla osallistujilla on mahdollisuus päästä verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia sekä hyviä käytäntöjä.  

Koulutuksen jälkeen opettajien tietotaito nuorten lääkkeiden ja huumeiden käytöstä on laajentunutssa ja he pystyvät ohjaamaan ja vastaamaan oppilaiden aihetta koskeviin kysymyksiin, pohdintoihin ja huolenaiheisiin aiempaa paremmin. 

Hankkeen tuloksena kertynyt materiaali julkaistaan verkkokoulutuksena, joka on opettajien saatavilla vapaasti kaksi vuotta julkaisusta lukien. 

KEHITYSTEHTÄVÄ

Koulutuksen kehitystehtävänä toteutetaan tai täydennetään oman oppilaitoksen toimintasuunnitelma päihteitä ennaltaehkäiseväksi sekä varhaisen puuttumisen malli, hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaamisen ohjeet. Lisäksi pohditaan kuinka toimintasuunnitelma jalkautetaan omaan oppilaitokseen.

KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

 • Osio 1: Nuorten huumeiden ja päihdyttävien lääkkeiden käyttö ilmiönä
  Avauswebinaari 15.9. klo 16–18
 • Osio 2: Väärinkäytön tunnistaminen
  Avauswebinaari 13.10. klo 16–18
 • Osio 3: Toimintakulttuurin kehittäminen
  Avauswebinaari 17.11. klo 16–18
 • Päätöswebinaari 15.12. klo 15–18

Koulutus suoritetaan itseopiskeluna.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulutusta ja kohderyhmälle eli perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle maksutonta. 

Osallistujille maksuttomien koulutusten peruutus- ja keskeyttämisehtona on, että jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja jättää osallistumatta koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistomaksuna 80 euroa.

Ilmoittautuminen

Ajankohta

15.9.–15.12.2021

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.2021.

Ota yhteyttä

Minna Saadé
+358 50 311 5814
minna.saade@helsinki.fi
Pia Vuorinen
+358 50 318 9941
pia.vuorinen@helsinki.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin

Ajankohtaista

Koronavirustilanteen vaikutus koulutuksiimme
Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme Suomen hallituksen asettamia rajoitustoimenpiteitä, viranomaisten suosituksia ja Helsingin yliopiston ohjeistusta. Päivitämme tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista koulutustemme järjestämiseen tälle sivulle >>