Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!

FI | SV | EN

Hallintaa ja hyvinvointia koulutusalan johtajille: työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen

Johtamistyö on muuttunut kasvatus- ja koulutusalalla. Johtaja, miten jaksat muutosten keskellä?  Kaipaatko uusia työkaluja oman ja työyhteisösi hyvinvoinnin johtamiseen? Tässä valmennuksessa saat hyödyllistä tietoa ja tutkimukseen perustuvia hyviä toimintamalleja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Samalla pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia kollegojen kanssa. 

Ajankohta

28.10.2022–30.6.2023

Toteutustapa
Monimuoto
Paikka
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
Maksuton

Kokemuksellisessa valmennuksessa käsitellään seuraavia teemoja: 

 • Työhyvinvoinnin keskeiset elementit 
 • Itsensä johtaminen 
 • Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen 
 • Johtajuus kasvatus- ja koulutusalan muuttuvassa toimintaympäristössä 
 • Arvot hyvinvoinnin taustalla 
 • Aivot, lepo ja työ 
 • Työn merkityksellisyys 
 • Dialogin voima ja yhteisöllinen työn ilo 

KENELLE 

Hyvinvointi on yhteinen asiamme, ja valmennus on tarkoitettu johtajille kaikilla koulutusasteilla: varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukioissa ammatillisissa oppilaitoksissa, taiteen perusopetuksessa sekä aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. 

TAVOITTEET 

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien työssä jaksamista ja itsensä johtamista. Samalla se antaa työvälineitä yhteisön hyvinvoinnin johtamiseen edistämällä arjen toimivuutta, yksilön mielen hyvinvointia ja yhteisöllistä vertaistukea.  

Koulutuksessa osallistujat saavat tutkimukseen perustuvia, hyviä toimintamalleja käytäntöön vietäväksi. Keskeisenä tavoitteena on osallistujien ja heidän työyhteisöjensä hyvinvoinnin ja sen johtamisen vahvistaminen.  

TOTEUTUS 

Valmennus sisältää lähi-, etä- ja verkkotyöskentelyä. 

Aloitamme kaksipäiväisellä lähiseminaarilla loka-marraskuussa 2022. Seminaaria seuraa kolme verkossa etänä tai itsenäisesti toteutettavaa koulutusosiota sekä ohjattua työskentelyä vertaisryhmissä koko valmennuksen ajan. Koulutus päättyy kesäkuussa 2023 kaksipäiväiseen loppuseminaariin. 

Koulutukseen otetaan kaksi ryhmää, joista toinen tapaa pääkaupunkiseudulla ja toinen keskisessä Suomessa. Verkossa tapahtuvat opintojaksot ovat yhteisiä molemmille ryhmille. Valmennusprosessin tukena osallistujat tapaavat toisiaan ohjatuissa, osin itseohjautuvissa vertaisryhmissä verkossa. 

Valmennuksen laajuus on 4 opintopistettä

AIKATAULU 

Pääkaupunkiseudun ryhmän aloitusseminaari pe 28.10. – la 29.10., paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Keskisen Suomen ryhmän aloitusseminaari pe 4.11. – la 5.11., paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Kolmen tunnin verkko-osiot: 

 • Verkko-osio 1: 7.12.2022 klo 9–12 
 • Verkko-osio 2: 9.2.2023 klo 9–12 
 • Verkko-osio 3: 21.4.2023  klo 9–12 

Päätösseminaarit kesäkuussa 2023, tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

KOULUTUSOSIOT 

Aloitusseminaari: Hyvinvoinnin perusta – yksin ja yhdessä  

Lähiseminaarissa pääset rauhassa kokemaan hyvinvointia ja pohtimaan omaa ja työyhteisösi hyvinvointia. Pääset jakamaan kokemuksia vertaisten kanssa ja jäsentämään näitä kokemuksia valmennuksen jatkoa varten. Seminaarissa esitellään koulutuskokonaisuus ja luodaan yhdessä hyvinvointia tukeva ryhmä.  

Ensimmäisenä päivänä pohdit henkilökohtaisella tasolla työhyvinvointisi nykytilaa. Aiheeseen johdattelee myös Työterveyslaitoksen itsensä johtamisen ja ajankäytön hallinnan teemojen erityisasiantuntijan alustus. Päivässä opitaan myös hyvinvointia tukevia harjoituksia. 

Toisena päivänä tarkastelemme kompleksisen, jatkuvasti muuttuvan ja epätasapainossa olevan toimintaympäristön näkökulmasta kasvatus- ja koulutusalan organisaatioita, niissä tehtävää työtä ja niiden johtajuutta. Lisäksi käynnistämme kehittämistehtävät ja hyvinvointia tukevat vertaisryhmät. 

Verkko-osio 1: Arvot hyvinvoinnin taustalla  

Millainen merkitys omilla ja työyhteisön arvoilla on? Miten ne heijastuvat hyvinvointiimme? Entä johtajuuteemme?  Tässä koulutusosiossa tarkastelemme arvopohjaisen, eettisen ja kestävän koulutusjohtamisen teemoja aiemman tutkimuksen ja osallistujien käytännön kokemusten kautta.  

Keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa oman arvopohjan tiedostaminen niin osana omaa johtajuusosaamista kuin oman ja työyhteisön hyvinvoinnin tukena sekä eettisten ja kestävien valintojen tekeminen. Osio toteutetaan verkossa Teamsillä ja Moodle-oppimisympäristössä. 

Verkko-osio 2: Aivot, lepo ja työ  

Miten työelämä vaikuttaa aivoihimme? Miten voimme edistää ja ylläpitää aivojemme hyvinvointia työssä? Näitä kysymyksiä pääset pohtimaan muun muassa professori Minna Huotilaisen kanssa laadittujen verkkokurssimateriaalien parissa. 

Saat valmiuksia johtaa etätyötä ja taukokulttuuria sekä vahvistaa työyhteisön resilienssitaitoja. Lisäksi hyvinvointia tukevien vertaisryhmien työskentely jatkuu. Osio toteutetaan verkossa Teamsillä ja HY+:n Moodle-oppimisympäristössä.  

Verkko-osio 3: Työn merkityksellisyys hyvinvoinnin edistäjänä  

Miten työn merkitys ja sen täyttymys vaikuttavat työyhteisön terveyteen, tuottavuuteen ja onnellisuuteen?  Osioon sisältyy ennakkotehtävänä kysely työn merkityksistä ja täyttymyksistä.  

Omakohtaisten profiilien sekä niihin liittyvän teoriataustan pohjalta syvennetään teemaa kohti seuraavaa kysymystä: onko työn merkityksellisyyden kokemuksia ja voimistumista työorganisaatiossa mahdollista tukea, ja jos on, niin miten? 

Hyvinvointia tukevat vertaisryhmät jatkavat työskentelyä.  

Päätösseminaari: Dialogin voima ja yhteisöllinen työnilo  

Ensimmäisessä päivässä saat tietoa ja harjoitusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen.  

Työyhteisötaidot ovat keskeisessä roolissa onnistuneessa hyvinvoinnin johtamisessa. Teemaa lähestytään työelämän vuorovaikutus- ja tunnetaitojen näkökulmasta. Miten työyhteisötaitoja kehitetään ja miten yhteisön tunnetilaa johdetaan? 

Toisena päivänä jaamme yhteisesti osallistujien kehittämistöiden annit ja hyvät käytänteet ja juhlistamme saavutettuja tuloksia. 

KOULUTTAJAT 

Päävalmentajana toimii työyhteisö- ja johtajuusvalmentaja Ulla Rasimus. Rasimus on toiminut opetusalan valmentajana 20 vuotta ja hänellä on vankka kokemus rehtoreiden, varhaiskasvatuksen johtajien ja johtoryhmien hyvinvoinnin valmentamisesta, opetussuunnitelmauudistusten käytäntöön johtamisesta, toimintakulttuurin yhtenäistämisestä rakenteellisten muutosten yhteydessä ja haasteellisissa ihmissuhdetilanteissa olevien työyhteisöjen valmentamisesta.  

Muut kouluttajat: 

Koulutusjohtamisen instituutin esimies Mika Risku on kansainvälisestikin arvostettu kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueilla. Risku on erityisesti paneutunut kasvatus- ja koulutusalan politiikan ja johtamisen kysymyksiin. 

Hanna-Kaisa Pekkarinen toimii yliopistonopettajana Koulutusjohtamisen instituutissa ja vastaa kasvatus- ja koulutusalan johtajien täydennyskoulutuksesta ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä. Hänellä on taustalla 14 vuoden käytännön työkokemus sivistysjohtajan tehtävästä ja pitkä tausta viestinnän aikuis- ja täydennyskoulutuksen parista. 

Työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantanen on paneutunut erityisesti kestäviin työuriin ja yksilön hyvinvointiin. Hänen tutkimusteemojaan ovat muun muassa työn merkityksellisyyden suhde työssäjaksamiseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaatioiden toimivuuteen sekä johtamismotivaation merkitys korkeasti koulutettujen ammattilaisten urapoluissa ja hyvinvoinnissa. 

Kirsi Yli-Kaitala työskentelee erityisasiantuntijana Työterveyslaitoksella. Hän on tutkinut ajankäyttöä asiantuntijatyössä muun muassa Työsuojelurahaston rahoittamassa AikaJärjestys asiantuntijatyössä -hankkeessa (2014–2016). Lisäksi hän on kehittänyt ja koonnut hankkeen pohjalta erilaisia käytännön ratkaisuja tilanteisiin, joissa saavutettavuus ja verkostomainen, sirpaloitunut työ haastavat asiantuntijan ajanhallinnan. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu valmennukseen viimeistään 7.10. 

Kumpaankin ryhmään mahtuu 40 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

HINTA 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. 

Ilmoittautuminen
Ajankohta

28.10.2022–30.6.2023

Hinta
Maksuton

!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. 

Ilmoittaudu 7.10. mennessä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ota yhteyttä
Selja Saarialho
+358 40 352 5004
selja.saarialho@hyplus.fi
Leena Reini-Sievänen
+358 50 415 0532
leena.reini-sievanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista

Koulutusten maksamisessa saattaa esiintyä häiriöitä
Kortti- ja pankkimaksutavat eivät välttämättä toimi kaikilla asiakkaillamme. Vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä!