FI | SV | EN

Haastavien vuorovaikutustilanteiden kohtaaminen ja ohjaaminen varhaiskasvatuksessa

Verkkoperustaisen prosessikoulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja lapsen välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi lapsi hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan lasten psyykkistä turvallisuutta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opettajien hyvinvointia ja vähentää kuormitusta. 

Koulutus koostuu viidestä webinaarista sekä neljästä ryhmäohjauskerrasta. Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Ajankohta

14.3.–12.11.2024

Toteutustapa
Verkkokoulutus
Paikka
Verkossa
Hinta
Maksuton

TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja opettajan ja lapsen välisen kannustavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Koulutuksessa selviää, miksi lapsi hyötyy opettajan kyvystä rakentaa luottamuksellinen suhde ja miten tuetaan lapsen psyykkistä turvallisuutta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien kohtaamisen ja vuorovaikutuksen taitoja kaikkia lapsia kohdatessa. Erityisesti kehitetään osallistujien taitoja kohdata lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisessään ja kiintymyssuhteiden luomisessa.

Koulutuksessa avataan, millä tavoin lapsen käyttäytymisen haasteet voivat ilmetä ja miten opettaja voi tukea lasta tunnesäätelyssä.

SISÄLLÖT

Koulutus koostuu viidestä webinaarista, ryhmäohjauksesta sekä kehittämistehtävistä.

Moduuli 1: Johdanto & Haastavaksi koetun käyttäytymisen määrittely
Moduuli 2: Pedagogisia interventioita haastavien kasvatustilanteiden tukemiseksi
Moduuli 3: Arvostavaa ja myötäelävää yhteyttä luova vuorovaikutus
Moduuli 4: Valmentava työote haastavissa tilanteissa
Moduuli 5: Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille sekä erityisopettajille. Koulutus on OPH:n rahoittama ja siihen voivat ilmoittautua vain kohderyhmään kuuluvat.

TOTEUTUS

Koulutus koostuu viidestä koulutusosiosta. Jokaisessa koulutusosiossa järjestetään livetapaaminen prosessikouluttajan kanssa webinaarin muodossa Zoomin kautta, minkä lisäksi osallistujat seuraavat sisältöluentoja videoiden muodossa.

Koulutus sisältää myös kehittämistehtäviä, joka kytkeytyvät vahvasti omaan työhön. Osallistujat saavat tukea tehtävien tekemiseen prosessikouluttajan vetämän ryhmäohjauksen avulla.

Ryhmäohjauksen laajuus on kahdeksan (8) tuntia. Ryhmissä työskennellään työnohjauksellisesti koulutuksen ja kehittämistehtävien nostattamien ajatusten ja tunteiden parissa. Keskiössä ovat omat sisäiset prosessit; vuorovaikutustilanteissa syntyvien omien reaktioiden tunnistaminen ja tuomitsematon tutkiminen sekä ymmärryksen lisääntymisen myötä syntyvä ihmisenä kasvu.

Koulutuksen laajuus vastaa yhdeksää (9) opintopistettä.

AIKATAULU

Moduuli 1:

Webinaari 14.3.2024 kello 14.00–16.00 
Ryhmäohjaus 1: 2 h/ryhmä (ryhmien jako ilmoitellaan ennen koulutuksen alkua):
Ryhmä 1: 3.4. klo 8.30–10.30
Ryhmä 2: 3.4. klo 11–13
Ryhmä 3: 3.4. klo 14–16

Moduuli 2:

Webinaari 30.4.2023 kello 12.00–16.00 
Ryhmäohjaus 2: 2 h/ryhmä 
Ryhmä 1: 23.5. klo 8.30–10.30
Ryhmä 2: 23.5. klo 11–13
Ryhmä 3: 23.5. klo 14-16

Moduuli 3:

Webinaari 20.8.2024 kello 12.00–16.00 
Ryhmäohjaus 3: 2 h/ryhmä 
Ryhmä 1: 10.9. klo 8.30–10.30
Ryhmä 2: 10.9. klo 11–13
Ryhmä 3: 10.9. klo 14-16

Moduuli 4:

Webinaari 1.10.2024 kello 12.00–16.00
Ryhmäohjaus 4: 2 h/ryhmä 
Ryhmä 1: 24.10. klo 8.30–10.30
Ryhmä 2: 24.10. klo 11–13
Ryhmä 3: 24.10. klo 14-16

Moduuli 5:

Webinaari 12.11.2024 kello 12.00–16.00

KOULUTTAJA

Prosessikouluttajana toimii KM Jenni Kallio, joka on erityisluokanopettaja, kouluttaja, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus- ja kehotyöskentelyn ammattilainen. Jenni on kouluttautunut laajalti psykologian, arvostavan vuorovaikutuksen, koulun muutoksen ja erityispedagogiikan saralla. Jennillä on myös pitkä kokemus opetustoimen täydennyskoulutuksesta.

Ilmoittautuminen
Ajankohta

14.3.–12.11.2024

Hinta
Maksuton

!

KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Viimeinen ilmoittautumispäivä 3.3.2024.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa 3.3.2024 jälkeen peruvalta peritään 80 euron perumismaksu.

Ota yhteyttä
Johanna Ekström-Partanen
+358 50 311 6443
johanna.ekstrom-partanen@hyplus.fi
Minna-Mari Alanen
+358 50 5628165
minna-mari.alanen@hyplus.fi

Tämä koulutus on räätälöitävissä organisaatiollesi. Ota yhteyttä!

Tutustu myös näihin
Ajankohtaista